สายแบบ Modern Buckle สีไลแลค 40 มม. ขนาด M3 ผลลัพธ์