สาย Nike Sport Loop สี Cargo Khaki ขนาด 38 มม.1 ผลลัพธ์