สาย Nike Sport Loop สี Cargo Khaki ขนาด 42 มม.1 ผลลัพธ์