เฮดโฟนและลำโพง

All Colors
แดง แดง
น้ำเงินนาวี น้ำเงินนาวี
ขาว ขาว
เหลือง เหลือง
All Colors
เงินซาติน เงินซาติน
ดำ ดำ
สีฟ้า สีฟ้า
เหลือง เหลือง
ส้มคอรัล ส้มคอรัล
ทองซาติน ทองซาติน
All Colors
ดำแดง ดีไฟแอนท์แบล็คเร้ด ดำแดง ดีไฟแอนท์แบล็คเร้ด
ดำ ดำ
All Colors
แดง แดง
ขาว ขาว
ดำ ดำ
สีฟ้า สีฟ้า
All Colors
เงิน เงิน
โรสโกลด์ โรสโกลด์
ดำ ดำ
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
โรสโกลด์ โรสโกลด์
ดำ ดำ
All Colors
ส้ม ส้ม
ดำ ดำ
สีฟ้า สีฟ้า
All Colors
ขาว ขาว
ดำ ดำ
สีฟ้า สีฟ้า