พอร์ตจ่ายไฟและสาย

ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
น้ำเงินเข้ม น้ำเงินเข้ม
สีเทา สีเทา
ดำ ดำ
ฟ้า ฟ้า
All Colors
เงิน เงิน
ทอง ทอง
โรสโกลด์ โรสโกลด์
ดำ ดำ
All Colors
All Colors
All Colors
น้ำเงินเข้ม น้ำเงินเข้ม
น้ำเงินอ่อน น้ำเงินอ่อน
ดำ ดำ
All Colors
All Colors