เครื่องชาร์จแบบไร้สาย

ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
ขาว ขาว
เทาสเปซเกรย์ เทาสเปซเกรย์
All Colors
เทาเข้ม เทาเข้ม
ชมพูกุหลาบ ชมพูกุหลาบ
All Colors
ชมพูกุหลาบ ชมพูกุหลาบ
สีเทา สีเทา