อุปกรณ์เสริม Apple ที่แนะนำ

AirPods

เครื่องชาร์จแบบไร้สาย

การเล่นที่ไม่ธรรมดา
เล่นทาง App Store**