การเข้าใช้งานคอนเทนต์บางประเภทอาจต้องสมัครเข้าใช้งานก่อน

บางแอพพลิเคชั่นอาจไม่มีให้บริการในทุกพื้นที่ แอพพลิเคชั่นที่มีให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้

ดาวน์โหลดได้จาก iTunes รายการที่มีอาจเปลี่ยนแปลงได้