โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขอีกครั้งก่อนทำการสั่งซื้อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

โปรแกรมการซื้อสำหรับพนักงานของพาร์ทเนอร์ ("โปรแกรม") เป็นสวัสดิการที่ Apple Inc. (“Apple”) มีให้กับพนักงานหรือผู้รับเหมาปัจจุบันของบริษัทและองค์กรอื่นที่มีส่วนร่วมในธุรกิจ โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล

เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อเท่ากับคุณรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ของโปรแกรมการซื้อสำหรับพนักงานของพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้ว และยืนยันว่าคุณเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมที่ได้กล่าวอธิบายไว้ข้างต้น โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

ภายใต้โปรแกรมนี้ Apple จะจำหน่ายและจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าที่เป็นผู้ใช้ทั่วไปเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หาก Apple สงสัยว่าคุณซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ

ข้อเสนอของโปรแกรม

ส่วนลดเฉพาะบุคคล หมายถึง คุณสามารถซื้อหรือเป็น "ผู้สนับสนุน" ได้เพียง Mac 1 เครื่อง, iPad 1 เครื่อง, iPhone 1 เครื่อง, Watch 1 เรือน และ iPod 1 เครื่อง ในแต่ละรอบปี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) สินค้าไม่เกินจำนวนที่มีสิทธิ์สั่งซื้อได้เท่านั้นจึงจะสามารถจัดส่งไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกันได้ (เช่น บริษัท สถาบัน สโมสร หรือกลุ่ม) ไม่ว่าการสั่งซื้อนั้นจะได้รับการสนับสนุนโดยคุณแต่เพียงผู้เดียวหรือโดยพนักงาน/สมาชิกที่มีสิทธิ์ สำหรับ "ผู้สนับสนุน" ซึ่งหมายถึงการสั่งซื้อสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

คุณไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนในการสั่งซื้อให้กับสถาบันการศึกษาใดๆ ได้

นโยบายการคืนสินค้า

โปรดทราบว่าการส่งคืนสินค้าส่วนใหญ่ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ Apple ไม่รับคืนสินค้าบางรายการ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นโยบายการขายและการคืนเงินของ Apple

ก่อนเริ่มทำการสั่งซื้อ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบราเซอร์ของคุณตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้แล้ว มิเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเข้าใช้ Apple Employee Purchase Store ได้ นั่นคือหากคุณใช้งาน Internet Explorer® การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวจะต้องไม่อยู่ที่ ''High'' (สูง) หรือ ''Block All Cookies'' (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด)

ข้อตกลง

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาปัจจุบันของบริษัทหรือองค์กรอื่นที่มีส่วนร่วมในธุรกิจ และข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมา