มีบริการตัวเลือกของขวัญ

ระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน คุณสามารถเลือกตัวเลือกของขวัญสำหรับสินค้าที่สั่งซื้อได้ เลือกชุดของขวัญ Apple เพื่อให้เราจัดส่งผลิตภัณฑ์ในกล่องของขวัญแบบพิเศษ พร้อมบัตรอวยพรสำหรับผู้รับของคุณโดยเฉพาะ หรือเพิ่มคำอวยพรลงบนใบกำกับการบรรจุหีบห่อสินค้าฟรี