พอร์ตจ่ายไฟและสาย

ใหม่
ใหม่
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
ดำ/ขาว ดำ/ขาว
ชมพูกุหลาบ ชมพูกุหลาบ
ดำ ดำ
+
All Colors
ดำ/ขาว ดำ/ขาว
ชมพูกุหลาบ ชมพูกุหลาบ
ดำ ดำ
+
ที่ Apple เท่านั้น