พอร์ตจ่ายไฟและสาย

ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
น้ำเงินเข้ม น้ำเงินเข้ม
สีเทา สีเทา
ดำ ดำ
สีฟ้า สีฟ้า
All Colors
น้ำเงินเข้ม น้ำเงินเข้ม
น้ำเงินอ่อน น้ำเงินอ่อน
ดำ ดำ