พอร์ตจ่ายไฟและสาย

ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
สีชมพู สีชมพู
ขาว ขาว
ดำ ดำ
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
สีชมพู สีชมพู
ขาว ขาว
ดำ ดำ
All Colors
สีชมพู สีชมพู
เทา เทา
น้ำเงินนาวี น้ำเงินนาวี
ดำ ดำ
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
สีชมพู สีชมพู
เทา เทา
น้ำเงินนาวี น้ำเงินนาวี
ดำ ดำ
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
สีชมพู สีชมพู
เทา เทา
น้ำเงินนาวี น้ำเงินนาวี
ดำ ดำ
ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
สีชมพู สีชมพู
เทา เทา
น้ำเงินนาวี น้ำเงินนาวี
ดำ ดำ