พอร์ตจ่ายไฟและสาย

ที่ Apple เท่านั้น
All Colors
ขาว ขาว
เทาสเปซเกรย์ เทาสเปซเกรย์
All Colors
เงิน เงิน
ทอง ทอง
โรสโกลด์ โรสโกลด์
ดำ ดำ