สร้างการเชื่อมต่อที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์เสริมตระกูล Magic ที่แนะนำ

เสียง

AppleCare+ สำหรับ Mac

ปกป้อง Mac ของคุณ

เพิ่มความคุ้มครองระยะเวลา 3 ปี ด้วย AppleCare+ และรับบริการพร้อมความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของ Apple