MagSafe to MagSafe 2 Converter

 • ฿390.00
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ หรือโทร. 001‑800‑65‑6957
 • ภาพรวม

  MagSafe to MagSafe 2 Converter ช่วยให้คุณสามารถใช้ช่องต่อ MagSafe ใน LED Cinema Display, Thunderbolt Display หรือ MagSafe Power Adapter เพื่อชาร์จคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ MagSafe 2 ได้

  สิ่งที่มีมาให้ในกล่อง

  Apple MagSafe to MagSafe 2 Converter

  ความต้องการระบบ

  การทำงานร่วมกัน

  Apple LED Cinema Display ขนาด 24 นิ้ว

  Apple LED Cinema Display ขนาด 27 นิ้ว

  Apple Thunderbolt Display

  Apple MagSafe Power Adapter ขนาด 45 วัตต์

  Apple MagSafe Power Adapter ขนาด 85 วัตต์

  MacBook Pro จอภาพ Retina

  MacBook Air พร้อมพอร์ตจ่ายไฟ MagSafe 2

 • รุ่นของ Mac

  • MacBook Air (รุ่น 13 นิ้ว ต้นปี 2015 - 2017)
  • MacBook Air (รุ่น 11 นิ้ว ต้นปี 2015)
  • MacBook Pro (Retina, รุ่น 13 นิ้ว ปลายปี 2012 - 2015)
  • MacBook Pro (Retina, รุ่น 15 นิ้ว กลางปี 2012 - 2015)