มาดูสาย Black Unity Sport Band แบบใกล้ๆ

สายเชิงสัญลักษณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธงแพนแอฟริกัน

ข้อความที่สลักมาเป็นพิเศษด้วยเลเซอร์

หน้าปัดนาฬิกา Unity ที่เข้ากันอย่างลงตัว

Apple สนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่มุ่งทำงานเพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเชื้อชาติ