สายเพิ่มความยาวอะแดปเตอร์แปลงไฟ

  • ฿690.00
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ หรือโทร. 001‑800‑65‑6957
  • ภาพรวม

    สายเพิ่มความยาวอะแดปเตอร์แปลงไฟ ขนาด 1.8 เมตร คือสายต่อขยาย AC สำหรับเพิ่มความยาวให้กับอะแดปเตอร์จ่ายไฟของ Apple ซึ่งใช้ได้กับอะแดปเตอร์แปลงไฟ MagSafe และ MagSafe 2, อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-A ขนาด 10 วัตต์ และ 12 วัตต์ รวมถึงอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 29 วัตต์, 30 วัตต์, 61 วัตต์, 87 วัตต์ และ 96 วัตต์

    สิ่งที่มีมาให้ในกล่อง

    สายเพิ่มความยาวอะแดปเตอร์แปลงไฟ Apple

  • รุ่นของ Mac