มาดูสายรุ่น Black Unity ใหม่ แบบใกล้ๆ

ด้วยแรงบันดาลใจจากแนวคิดแอโฟรฟิวเจอริสม์ สายแบบ Braided Solo Loop รุ่น Black Unity คือสัญลักษณ์ของการต้องการมีโลกที่เสมอภาคยิ่งขึ้น

มาพร้อมข้อความ Black Unity ที่สลักด้วยเลเซอร์บนขาสาย

หน้าปัดนาฬิกา "เอกภาพส่องสว่าง" ที่เข้ากันอย่างลงตัว

Apple สนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่มุ่งทำงานเพื่อความเท่าเทียมและความยุติธรรมทางเชื้อชาติ