มาดูสายแบบ Sport Loop รุ่น Pride Edition ใหม่ แบบใกล้ๆ

ถักทอคำว่า Pride ให้เป็นส่วนหนึ่งของสาย

สร้างสรรค์มาด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมสีสันอันโดดเด่นเพื่อเป็นเกียรติต่อความแข็งแกร่งและการเปิดกว้างที่หลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+

จับคู่กับหน้าปัดนาฬิกา Pride แบบเคลื่อนไหว

Apple ภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การทำงานขององค์กรต่างๆ ที่ส่งเสริมกลุ่ม LGBTQ+