อะแดปเตอร์ USB-C เป็นช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มม.

  • ฿390.00
รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซื้อ หรือโทร. 001‑800‑65‑6957