ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์

วิธีที่ถูกต้องในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นด้วยการให้สิทธิ
ที่ถูกต้องกับผู้คนที่สรรค์สร้าง
มันขึ้นมา

ซัพพลายเออร์ของเรามีการว่าจ้างพนักงานเป็นจำนวนกว่า
1.6 ล้านคน ในประเทศต่างๆ
20 ประเทศ และพนักงานทุกคนก็สมควร
ได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและได้รับความเคารพ
ซึ่งในรายงาน
ความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ประจำปีที่ 10 ของเราในครั้งนี้
เราจะบอก
เล่าเกี่ยวกับมาตรการล่าสุดที่เราได้ดำเนินการ เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าทั่วทั้งซัพพลายเชน
ของเรานั้นมีการจ้างงาน
ที่เป็นธรรมและสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย

พนักงานกำลังตรวจสอบส่วนประกอบเลนส์
ในเหลียนหยุนกัง ประเทศจีน

ภาระความรับผิดชอบ

เรากำหนดมาตรฐานให้สูง
จากนั้นจึงช่วยให้ซัพพลายเออร์
ไปถึงมาตรฐานนั้น

แม้ว่าระเบียบปฏิบัติสำหรับซัพพลายเออร์ของเราจะถือได้ว่า
เป็น
หนึ่งในระเบียบปฏิบัติที่เข้มงวดที่สุดในอุตสาหกรรม แต่เราก็
ไม่ได้หยุดอยู่แค่
การควบคุมดูแลให้ซัพพลายเออร์รักษามาตรฐาน
เหล่านี้เอาไว้เท่านั้น เพราะสิ่งที่
เราทำคือการเข้าไปทำงานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์ และให้การสนับสนุนในแง่ที่
เอื้อต่อการดำเนินงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple กำหนดภาระความรับผิดชอบให้กับซัพพลายเออร์

พนักงานในซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ประชุมหารือกันในห้องปลอดเชื้อ

สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน

สิทธิของพนักงานก็คือ
สิทธิของมนุษยชน

เราทำทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานทุกคนที่ทำงาน
ในโรงงานของ
ซัพพลายเออร์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ด้วยเหตุนี้เราจึงเข้าไปทำงาน
ร่วมกับซัพพลายเออร์อย่างใกล้ชิด
เพื่อยุติปัญหาแรงงานที่มีข้อผูกมัด แรงงานที่
อายุต่ำกว่าเกณฑ์
และชั่วโมงการทำงานที่มากเกินควร นอกจากนี้เรายังเจาะลึก
ลง
ไปในซัพพลายเชน เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาวัสดุได้รับ
การดำเนินการ
อย่างมีความรับผิดชอบ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple ช่วยปกป้องสิทธิของพนักงาน

การควบคุมคุณภาพและทดสอบผลิตภัณฑ์
iPod ของ Apple ในฉางชู ประเทศจีน

การเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน


เตรียมคนให้พร้อม
ทั้งใน
เรื่องการทำงานและอนาคต

เนื่องจากในแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ของเราบางแห่งอาจ
มีพนักงานที่ไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้
เราจึงจัดให้มีการฝึกอบรมขึ้นใน
โรงงานเพื่อช่วยให้เขา
เหล่านั้นมีความรู้มากขึ้น รวมถึงจัดการเรียนการสอน
ที่จะ
ช่วยให้พนักงานเหล่านี้ได้ยกระดับหน้าที่การงานของ
ตนเอง ตลอดจนร่วมมือ
กับโรงเรียนอาชีวศึกษาต่างๆ
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Apple ช่วยเสริมศักยภาพให้แก่พนักงานผ่านการศึกษา

พนักงานโรงงานฝึกศิลปะการเขียนอักษร
ระหว่างเข้าเรียนในโครงการ SEED

สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย

ให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อม
ที่เราทำงานและอาศัยอยู่

โรงงานของซัพพลายเออร์นั้นอาจส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้
ได้ไม่น้อย และแน่นอนว่า
รวมถึงต่อบุคลากรที่ผลิตผลิตภัณฑ์
ให้กับเราด้วย ดังนั้น ทั้งเราและซัพพลายเออร์จึง
ร่วมมือกันบังคับ
ใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอันเข้มงวด และปกป้องพนักงาน
ด้วยการให้ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีมาตรการ
ด้านความปลอดภัย

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของ Apple ในด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย

13.8 พัน ตัน คือปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนที่ลดลง
ในปี 2015
310 คือจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่
จาก EHS Academy ในปี 2015
14.4 พันล้าน ลิตร คือปริมาณน้ำที่ประหยัดไปได้
นับตั้งแต่ปี 2013
แกนพลาสติกในเซินเจิ้น ประเทศจีน
ได้รับการเตรียมเพื่อนำไปรีไซเคิล

รายงานความคืบหน้า

ดาวน์โหลดรายงานความคืบหน้าประจำปีนี้
อ่านจดหมาย
จาก Jeff Williams ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
ของ Apple
และดูรายงานจากปีก่อน

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความคืบหน้าปี 2016

ฝ่ายปฏิบัติการและทีมวิศวกร
ของ Apple
ที่ทำงานในเซี่ยงไฮ้
ประเทศจีน

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณที่มีต่อความรับผิดชอบของซัพพลายเออร์ ส่งความคิดเห็นของคุณ