การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ AppleCare

ดู

ดูรายการข้อตกลงจาก AppleCare ที่คุณลงทะเบียนไว้แล้วอย่างละเอียด คุณสามารถพิมพ์หลักฐานการให้ความคุ้มครองและตรวจสอบเอกสารที่สำคัญต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูข้อตกลงของคุณในส่วน จัดการ

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เพื่อเริ่มต้น