โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook และ MacBook Pro

Apple ได้ระบุแล้วว่ามีคีย์บอร์ดในจำนวนไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของ MacBook และ MacBook Pro บางรุ่นที่อาจแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งพฤติกรรมหรือมากกว่านั้น

 • ตัวอักษรหรืออักขระซ้ำโดยไม่คาดคิด
 • ตัวอักษรหรืออักขระไม่ปรากฏขึ้น
 • ปุ่มต่างๆ ให้ความรู้สึก "หนืด" และไม่ตอบสนองอย่างสม่ำเสมอ

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะให้บริการคีย์บอร์ดของ MacBook และ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประเภทของการบริการจะถูกกำหนดหลังจากที่คีย์บอร์ดได้รับการทดสอบแล้ว และอาจต้องเปลี่ยนปุ่มตั้งแต่หนึ่งปุ่มขึ้นไปหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด

รุ่นที่เข้าเกณฑ์

หากต้องการระบุรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณและดูว่าคอมพิวเตอร์รุ่นดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่ ให้เลือกเมนู Apple () > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ รุ่นที่เข้าเกณฑ์จะแสดงอยู่ด้านล่าง

 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)
 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)
 • MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 4 พอร์ต)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)
 • MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)

หมายเหตุ: ไม่มีโน้ตบุ๊ค Mac รุ่นอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้

ขั้นตอนการให้บริการ

โปรดเลือกบริการจากหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง MacBook หรือ MacBook Pro ของคุณจะได้รับการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องดังกล่าวเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือไม่

ประเภทของบริการจะได้รับการกำหนดหลังจากที่ทดสอบคีย์บอร์ดแล้ว และอาจต้องเปลี่ยนอย่างน้อยหนึ่งปุ่มหรือเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ด เวลาตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จของการบริการอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเภทของการบริการและความพร้อมใช้งานของชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน


หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากต้องการเตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับการเข้ารับบริการ โปรดสำรองข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: หาก MacBook หรือ MacBook Pro มีความเสียหายใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการซ่อมก่อน ในบางกรณี อาจมีค่าใช้จ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมของ Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้จะไม่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองการรับประกันมาตรฐานของ MacBook หรือ MacBook Pro ของคุณ

หากคุณเชื่อว่า MacBook หรือ MacBook Pro ของคุณได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และคุณได้ชำระเงินเพื่อเปลี่ยนคีย์บอร์ดไปแล้ว คุณสามารถติดต่อ Apple เกี่ยวกับการขอคืนเงินได้

โปรแกรมจะครอบคลุม MacBook หรือ MacBook Pro ที่เข้าเกณฑ์รุ่นต่างๆ เป็นเวลา 4 ปี หลังจากการจำหน่ายปลีกครั้งแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561