โปรแกรมขยายการซ่อมแซม MacBook Pro สำหรับปัญหาวิดีโอ

Apple ได้ประเมินแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ที่เครื่อง MacBook Pro อาจเกิดปัญหาภาพวิดีโอบิดเบี้ยว ไม่มีวิดีโอ หรือระบบรีสตาร์ทโดยไม่คาดคิดมีเพียงเล็กน้อย เครื่อง MacBook Pro เหล่านี้ได้วางจำหน่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และธันวาคม 2556

Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple จะซ่อมแซมเครื่อง MacBook Pro ที่ได้รับผลกระทบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดรุ่นที่ได้รับผลกระทบและตัวเลือกการบริการด้านล่าง


อาการ


MacBook Pro ที่ได้รับผลกระทบอาจแสดงอาการต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งอาการขึ้นไป

  • ภาพวิดีโอบิดเบี้ยวหรือมีสัญญาณรบกวนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
  • ไม่มีวิดีโอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (หรือจอแสดงผลภายนอก) ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะเปิดอยู่ก็ตาม
  • คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทโดยไม่คาดคิด


ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ

  • MacBook Pro จอภาพ Retina รุ่น 15 นิ้วที่ผลิตตั้งแต่กลางปี 2012 จนถึงต้นปี 2013


ระบุรุ่นของคุณ

ใช้เครื่องมือ "ตรวจสอบความคุ้มครองของคุณ" บนเว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Apple เพื่อระบุว่ารุ่น MacBook Pro ของคุณตรงกับรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบด้านล่างหรือไม่

รุ่นที่ได้รับผลกระทบ

  • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2012)
  • MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)


หมายเหตุ: หาก MacBook Pro ของคุณไม่มีอาการใดๆ เหล่านี้ และไม่ได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อ Apple


กระบวนการซ่อมแซม

โปรดนำ MacBook Pro ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อรับบริการ ดูรายละเอียดด้านล่าง MacBook Pro ของคุณจะมีการทดสอบเครื่องก่อนรับบริการใดๆ เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้หรือทำงานได้ดีตามปกติหรือไม่

หมายเหตุ: หาก MacBook Pro ของคุณมีความเสียหายใดๆ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ เช่น หน้าจอแตก ปัญหานั้นจะต้องได้รับการแก้ไขระหว่างการรับบริการ คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการซ่อมแซมที่จำเป็นต้องชำระ

โปรดสำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะนำ MacBook Pro เข้ารับบริการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการสำรองข้อมูล

  • นำ MacBook Pro ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple - ค้นหาผู้ให้บริการ ที่นี่
  • ช่างเทคนิคจะดำเนินการทดสอบเพื่อวินิจฉัย MacBook Pro เพื่อตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่
  • เวลาที่ใช้จนกระทั่งซ่อมแซมเสร็จนั้นขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนและความพร้อมให้บริการของช่างเทคนิค
  • คุณจะได้รับแจ้งเมื่อ MacBook Pro ของคุณพร้อมสำหรับการรับคืน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Apple จะติดต่อลูกค้าที่ชำระค่าบริการในการซ่อมแล้วผ่าน Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple เพื่อนัดหมายการคืนเงิน  หากคุณไม่ได้รับการติดต่อ แต่ได้ชำระค่าซ่อมแซมที่คุณคิดว่าเกิดจากปัญหานี้ โปรดติดต่อ Apple

โปรแกรม Apple ที่ให้บริการทั่วโลกนี้ไม่ได้ครอบคลุมความคุ้มครองในการรับประกันแบบมาตรฐานของ MacBook Pro

โปรแกรมจะครอบคลุม MacBook Pro รุ่นที่ได้รับผลกระทบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือสี่ปีนับจากวันแรกที่จำหน่าย แล้วแต่ว่าช่วงเวลาใดจะให้ความคุ้มครองแก่คุณยาวนานกว่า รุ่นที่ไม่เข้าเกณฑ์สำหรับโปรแกรมนี้อีกต่อไป มีดังนี้ MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011), MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011), MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011) และ MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560