AppleCare+ สำหรับ iPad

iPad ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา
ซึ่งคุ้มครองการซ่อมฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 1 ปี และบริการช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน
AppleCare+
สำหรับ iPad และ Apple Pencil จะขยายระยะเวลาคุ้มครอง
เป็น 2 ปี นับจากวันที่คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครอง
ในกรณีเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad และ
฿1,000 สำหรับ Apple Pencil1

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจรในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง iPad, iOS และแอพพลิเคชั่นอีกมากมาย iPad จึงมีระบบที่ได้รับการผสานกัน
อย่างลงตัวโดยแท้จริง และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจร
ในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว2

 • การติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง3: นำ iPad ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
  ของ Apple

ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับอนุญาตจาก Apple โดยการให้บริการจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • iPad
 • แบตเตอรี่1
 • AirPort4
 • สาย USB และอะแดปเตอร์แปลงไฟที่มาพร้อมกับเครื่อง
 • Apple Pencil
 • ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,600 สำหรับ iPad และ ฿1,000 สำหรับ Apple Pencil

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทาง คุณก็สามารถโทรหาและติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple ได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

 • การใช้งาน iOS และ iCloud
 • การเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
 • คำถามเกี่ยวกับ FaceTime, Keynote, Numbers, Pages และแอพอื่นๆ ของ Apple สำหรับ iPad

หมายเหตุสำคัญ

ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ iPad เครื่องใหม่ของคุณ หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ iPad ได้โดย

 • ซื้อที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ iPad และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
 • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์