AppleCare+ สำหรับ iPod touch

iPod ทุกเครื่องมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปี
และบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 90 วัน1
AppleCare+ สำหรับ iPod จะขยายระยะเวลาคุ้มครองเป็น 2 ปี นับจากวันที่
คุณซื้อ AppleCare+ และเพิ่มความคุ้มครองในกรณีเกิดความเสียหายจาก
อุบัติเหตุสูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿9001

บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคครบวงจรในที่เดียว

Apple เป็นผู้ออกแบบทั้ง iPod และ iOS คุณจึงจะได้สัมผัสกับระบบที่ผสานกันอย่างลงตัวโดยแท้จริง
และมีเพียง AppleCare+ เท่านั้นที่พร้อมให้บริการและความช่วยเหลือแบบครบวงจรในที่เดียวโดยผู้เชี่ยวชาญ
ของ Apple ปัญหาส่วนใหญ่จึงสามารถแก้ไขได้ด้วยการโทรเพียงครั้งเดียว2

 • การติดต่อโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญของ Apple
 • ความคุ้มครองการซ่อมทั่วโลก3
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง: นำ iPod ของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต
  ของ Apple
 • การใช้งานกับ Mac หรือ PC

ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple

AppleCare+ คุ้มครองการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนทั่วโลก ทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง โดยช่างเทคนิค
ที่ได้รับอนุญาตจาก Apple ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยการให้บริการจะครอบคลุมอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • iPod
 • แบตเตอรี่1
 • หูฟังและสาย USB ที่มาพร้อมกับเครื่อง
 • คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับ iPod สูงสุด 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
  มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿9001

บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์

ไม่ว่าคุณจะนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน ทำงานอยู่ออฟฟิศ หรือกำลังเดินทาง คุณก็สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ของ Apple ได้โดยตรงเพื่อสอบถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ได้มากมาย เช่น

 • การใช้งาน iOS และ iCloud
 • การซิงค์กับ iTunes
 • การดาวน์โหลดวิดีโอและพ็อดคาสท์จาก iTunes Store
 • การบันทึกวิดีโอ HD และการใช้ FaceTime
 • การเชื่อมต่อ iPod touch กับเครือข่าย Wi-Fi
 • การใช้งานแอพของ Apple บน iPod touch

หมายเหตุสำคัญ

ซื้อ AppleCare+ พร้อมกับ iPod เครื่องใหม่ของคุณ หรือซื้อภายใน 60 วันนับจากวันที่คุณซื้อ iPod ได้โดย

 • ซื้อที่ Apple Store (จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ iPod และหลักฐานยืนยันการซื้อ)
 • โทรไปที่ 1800 019 900 (จำเป็นต้องให้คุณเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ)

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์