Thunderbolt 3 พอร์ตที่ทั้ง
ทรงพลังและ
อเนกประสงค์
ที่สุด
เท่าที่
เคยมีมา

Thunderbolt 3 มาพร้อมการเชื่อมต่อด้วยความเร็วและความอเนกประสงค์อันล้ำสมัยและให้
แบนด์วิดท์ที่มากกว่า Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า โดยรวมทั้งการถ่ายโอนข้อมูล การส่งสัญญาณภาพ
และการชาร์จไฟไว้ในช่องต่อขนาดกะทัดรัดเพียงช่องเดียว ประกอบกับการผสานเป็น USB-C
ในครั้งนี้
ก็ยิ่งทำให้ Thunderbolt ไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็ว
แต่ยังสะดวกสบายมากขึ้นด้วย
ไม่บอกก็รู้ว่านี่คือ
พอร์ตที่อเนกประสงค์อย่างแท้จริง

ถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด
40 Gbps

รองรับจอภาพ 4K
สูงสุด 2 จอ
หรือจอภาพ 5K
สูงสุด 1 จอ1

ชาร์จและจ่ายไฟ
จากพอร์ตไหนก็ได้

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ใหม่
หรือ
อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

การถ่ายโอนข้อมูล
เร็วสุดแรง ที่วันนี้
เร็วยิ่งกว่า

Thunderbolt 3 ให้คุณได้สัมผัสถึงที่สุด
แห่งความเร็วในการเชื่อมต่อกับ Dock, จอภาพ หรืออุปกรณ์ทุกเครื่องด้วยการถ่ายโอนข้อมูล
ที่ความเร็วสูงสุด 40 Gbps ซึ่งแรงกว่า
Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า และเร็วกว่า USB 3
ถึงแปดเท่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถต่อพ่วง
แบบเดซี่เชนกับอุปกรณ์ Thunderbolt ได้มาก
ถึง 6 เครื่องบนพอร์ตเพียงพอร์ตเดียว โดย
ไม่ต้องใช้ฮับหรือสวิตช์ให้ยุ่งยากเลย ดังนั้นการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
แล้วจากจอภาพ
เข้ากับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ก็จะทำงานได้ในแบบที่ควรจะเป็น ด้วยการ
ส่งผ่านข้อมูลอันทรงพลังนั่นเอง2

คัดลอกวิดีโอ HD
ความยาว 14 ชม.
ภายในเวลา
ไม่ถึง 1 นาที

คัดลอกรูปภาพ
25,000 รูป
ภายในเวลา
ไม่ถึง 1 นาที

คัดลอกเพลง
10,000 เพลง
ภายในเวลา
ไม่ถึง 1 นาที

40Gb/s
Thunderbolt 3
20Gb/s
Thunderbolt 2
10Gb/s
USB 3.1
5Gb/s
USB 3

ความละเอียด 5K
14.7 ล้านพิกเซล
หนึ่งสายเชื่อมต่อ
ที่ไม่ธรรมดา

Thunderbolt 3 นั้นมีแบนด์วิดท์ของจอภาพ
สูงกว่า Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า ทำให้สามารถ
รองรับจอภาพ 4K ได้ 2 จอ หรือจอภาพ 5K
ได้ 1 จอ นอกจากนี้ด้วยตัวควบคุม Thunderbolt
สองตัวใน MacBook Pro รุ่น 15 นิ้วใหม่ คุณยัง
สามารถส่งกราฟิกไปยังจอภาพ 5K สองจอ
เพื่อตัดต่อรูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงได้
อย่างสมบูรณ์แบบ
อีกอย่างคือ Thunderbolt 3
นั้นสามารถเชื่อมต่อกับจอภาพและมอนิเตอร์
ทุกเครื่องได้เลยจาก DisplayPort และ
Mini DisplayPort ขณะเดียวกันก็ยังรองรับ
จอภาพ HDMI และ VGA ผ่านการ
ใช้อะแดปเตอร์ด้วย

5K
4K
HD 1080p

พลังที่มากขึ้น
สำหรับคุณ และ
ทุกอุปกรณ์ของคุณ​

ด้วย Thunderbolt 3 แค่พอร์ต USB-C เพียง
พอร์ตเดียว
ก็สามารถจ่ายไฟทั้งสองทิศทางได้
สบาย โดยพอร์ตนี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับชาร์จ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และชาร์จ
ตัวเครื่องเอง และ
ด้วยความที่สามารถจ่ายไฟได้สูงสุดถึง 100 วัตต์
แน่นอนว่าด้วยสายเพียงเส้นเดียวนี้ ต่อให้คุณจะ
เชื่อมต่อกับ Dock หรือจอภาพ รวมทั้งชาร์จ
MacBook Pro ไปพร้อมๆ กัน ก็ทำได้ไม่มีปัญหา

สูงสุด 100 วัตต์
สำหรับการ
ชาร์จไฟ

สูงสุด 15 วัตต์
สำหรับการ
จ่ายไฟไปยัง
อุปกรณ์อื่น

สูงสุด 100 วัตต์
สำหรับการ
ชาร์จไฟ

สูงสุด 15 วัตต์
สำหรับการ
จ่ายไฟ
ไปยัง
อุปกรณ์อื่น

สามารถใช้ได้กับ
อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่แล้ว

Thunderbolt 3 พร้อมเทคโนโลยี USB-C คือการเชื่อมต่อที่อเนกประสงค์อย่างแท้จริง
เพียงใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หรือสาย คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไหนก็ได้
ซึ่งนั่นก็รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ Thunderbolt 2 ที่คุณมีอยู่ด้วย

จอภาพ

เสียบสายต่อกับจอภาพโดยใช้ HDMI, VGA, DisplayPort
หรือ Thunderbolt

อุปกรณ์ iOS

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ iOS
เช่น iPhone และ iPad

อุปกรณ์เสริม

ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่สามารถใช้งานร่วมกับ
USB-A, Micro-B และ Mini-B

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล เช่น
ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก
ที่ใช้ Thunderbolt 2 และ USB

การทำงานร่วมกันกับ Thunderbolt 3

พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) บน MacBook Pro สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และจอภาพ
ที่คุณมีอยู่
ได้อย่างเต็มรูปแบบ ใช้แผนภูมิด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องใช้อะแดปเตอร์
หรือสายใดในการเชื่อมต่อ
กับพอร์ตบนอุปกรณ์ชิ้นโปรดทุกเครื่องของคุณ

พอร์ตบนอุปกรณ์ของคุณ
เชื่อมต่อกับ MacBook Pro โดยใช้

Thunderbolt 2

Apple Thunderbolt 3 (USB-C)
to Thunderbolt 2 Adapter

USB-C

ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

USB-A

Apple USB-C to USB Adapter

Lightning

Apple USB-C to Lightning Cable

Micro-B

USB-C to Micro-B Cable

Mini-B

USB-C to Mini-B Cable

Ethernet

USB-C to Ethernet Adapter

HDMI

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรือ USB-C to HDMI Adapter

DisplayPort

USB-C to DisplayPort Cable
หรือ USB-C to DisplayPort Adapter

VGA

Apple USB-C VGA Multiport Adapter หรือ USB-C to VGA Adapter

อุปกรณ์เสริม
สาย และอะแดปเตอร์
ที่คุณต้องการ

ด้วย Thunderbolt 3 ที่ติดตั้ง
มาให้เรียบร้อย
Mac ของคุณจึงพร้อม
สำหรับการเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ต่างๆ
ได้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ

เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมทั้งหมด
สำหรับ Mac