Thunderbolt 3
พอร์ตที่ทั้งทรงพลัง
และ
อเนกประสงค์
ที่สุด
เท่าที่เคยมีมา

Thunderbolt 3 มาพร้อมการเชื่อมต่อด้วยความเร็วและความอเนกประสงค์
อันล้ำสมัย
และให้แบนด์วิดท์ที่มากกว่า Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า โดยรวมทั้ง
การถ่ายโอนข้อมูล
การส่งสัญญาณภาพ และการชาร์จไฟไว้ในช่องต่อขนาด
กะทัดรัดเพียงช่องเดียว ประกอบกับ
การที่มี USB-C ผสานรวมอยู่ด้วย ก็ยิ่งทำให้
Thunderbolt ไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็ว แต่ยัง
สะดวกสบายมากขึ้นด้วย
ไม่บอกก็รู้ว่านี่คือพอร์ตที่อเนกประสงค์อย่างแท้จริง

ถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด
40Gb/s

รองรับจอภาพ 4K สูงสุด 4 จอ
หรือจอภาพ 5K สูงสุด 2 จอ1

ชาร์จและจ่ายไฟ
จากพอร์ตไหนก็ได้

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ใหม่
หรืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว

การถ่ายโอน
ข้อมูลเร็วสุดแรง
ที่วันนี้เร็วยิ่งกว่า

Thunderbolt 3 ให้คุณได้สัมผัสถึงที่สุดแห่ง
ความเร็ว
ในการเชื่อมต่อกับแท่นต่อ จอภาพ
หรืออุปกรณ์ทุกเครื่อง
ด้วยการถ่ายโอนข้อมูล
ที่ความเร็วสูงสุด 40Gb/s ซึ่ง
แรงกว่า
Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า และเร็วกว่า USB 3
ถึงแปดเท่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถต่อพ่วง
แบบเดซี่เชน
กับอุปกรณ์ Thunderbolt ได้มากถึง
6 เครื่องบนพอร์ต
เพียงพอร์ตเดียว โดยไม่ต้องใช้
ฮับหรือสวิตช์ให้ยุ่งยากเลย
ดังนั้นการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
และจาก
จอภาพเข้ากับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ก็จะทำงาน
ได้ในแบบที่ควรจะเป็นด้วยการส่งผ่านข้อมูล
อันทรงพลังนั่นเอง2

คัดลอกวิดีโอ HD ความยาว 14 ชม. ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

คัดลอกรูปภาพ 25,000 รูปภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

คัดลอกเพลง 10,000 เพลงภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที

40Gb/s
Thunderbolt 3
20Gb/s
Thunderbolt 2
10Gb/s
USB 3.1
5Gb/s
USB 3

ความละเอียด 5K
14.7 ล้านพิกเซล
หนึ่งสายเชื่อมต่อ
ที่ไม่ธรรมดา

Thunderbolt 3 นั้นมีแบนด์วิดท์ของจอภาพสูงกว่า
Thunderbolt 2 ถึงสองเท่า ทำให้ Mac ของคุณสามารถ
รองรับจอภาพ 4K ได้ 4 จอ หรือจอภาพ 5K ได้ 2 จอ1
เท่ากับว่าเมื่อมีตัวควบคุม Thunderbolt สองตัว
ใน MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว และ iMac Pro คุณก็
สามารถส่งกราฟิกไปยังจอภาพ 5K สองจอเพื่อตัดต่อ
รูปภาพและวิดีโอความละเอียดสูงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
อีกอย่างคือ Thunderbolt 3 นั้นสามารถเชื่อมต่อกับ
จอภาพและมอนิเตอร์แบบ DisplayPort ได้เลยด้วย
สายเส้นเดียว ขณะเดียวกันก็ยังรองรับจอภาพ HDMI
และ VGA ผ่านการใช้อะแดปเตอร์ด้วย

5K
4K
HD 1080p

พลังที่มากขึ้น
สำหรับคุณ
และทุกอุปกรณ์
ของคุณ​

ด้วย Thunderbolt 3 แค่พอร์ต USB-C เพียง
พอร์ตเดียวก็สามารถจ่ายไฟทั้งสองทิศทางได้สบาย
โดยพอร์ตนี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับชาร์จอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
และชาร์จตัวเครื่องเอง และด้วยความที่สามารถจ่ายไฟ
ได้สูงสุดถึง 100 วัตต์ แน่นอนว่าด้วยสายเพียงเส้นเดียวนี้
ต่อให้คุณจะเชื่อมต่อกับ Dock หรือจอภาพ รวมทั้งชาร์จ
MacBook Pro หรือ MacBook Air ไปพร้อมๆ กัน
ก็ทำได้ไม่มีปัญหา

สูงสุด 100 วัตต์
สำหรับ
การชาร์จไฟ


สูงสุด 15 วัตต์
สำหรับการ
จ่ายไฟไปยัง
อุปกรณ์อื่น

สูงสุด 100 วัตต์สำหรับการชาร์จไฟ

สูงสุด 15 วัตต์
สำหรับการ
จ่ายไฟไปยัง
อุปกรณ์อื่น

สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์
ที่คุณมีอยู่แล้ว

Thunderbolt 3 พร้อมเทคโนโลยี USB-C คือการเชื่อมต่อที่อเนกประสงค์อย่างแท้จริง
เพียงใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หรือสาย คุณก็สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไหนก็ได้
ซึ่งนั่นก็รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ Thunderbolt 2 ที่คุณมีอยู่ด้วย

จอภาพ

เสียบสายต่อกับ
จอภาพโดยใช้
HDMI, VGA, DVI, DisplayPort
หรือ Thunderbolt

อุปกรณ์ iOS

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ iOS
เช่น
iPhone และ iPad

อุปกรณ์เสริม

ใช้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
ที่สามารถใช้งานร่วมกับ USB‑A, SD, Micro‑B
และ Mini‑B

ตัวจัดเก็บข้อมูล

เชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล
เช่น
ฮาร์ดไดรฟ์
ภายนอกที่ใช้
Thunderbolt 2 และ USB

การทำงานร่วมกัน
กับ Thunderbolt 3

พอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) บน MacBook Pro, MacBook Air, iMac Pro, iMac
และ Mac mini สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์และจอภาพที่คุณมีอยู่ได้อย่างเต็มรูปแบบ
ใช้แผนภูมิด้านล่างเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องใช้อะแดปเตอร์หรือสายอะไรในการเชื่อมต่อกับ
พอร์ตบนอุปกรณ์โปรดทุกเครื่องของคุณ

เลือกซื้ออะแดปเตอร์

พอร์ตบนอุปกรณ์
ของคุณ

เชื่อมต่อกับ Mac ที่รองรับ Thunderbolt 3 โดยใช้

Thunderbolt 2

Apple Thunderbolt 3 (USB-C) to Thunderbolt 2 Adapter

USB-C

ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์

USB-A

Apple USB-C to USB Adapter

Lightning

Apple USB-C to Lightning Cable

Micro-B

USB-C to Micro-B Cable

Mini-B

USB-C to Mini-B Cable

Ethernet

USB-C to Ethernet Adapter

HDMI

Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter หรือ
USB-C to HDMI Adapter

DisplayPort

USB-C to DisplayPort Cable หรือ Adapter

VGA

Apple USB-C VGA Multiport Adapter หรือ
USB-C to VGA Adapter

SD

ตัวอ่านการ์ด SD ผ่าน USB-C

DVI

USB-C to DVI Adapter

อุปกรณ์เสริม สาย
และอะแดปเตอร์ที่คุณต้องการ

ด้วย Thunderbolt 3 ที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อย Mac ของคุณ
จึงพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ
ได้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบ

เลือกซื้ออุปกรณ์เสริมทั้งหมดสำหรับ Mac