Daha Güvenli Malzemeler

Üretmek de daha güvenli, kullanmak da.

Tasarlıyoruz, üretiyoruz, test ediyoruz. Ve sonra tekrarlıyoruz.

İnsanları ve gezegenimizi korumaya yardımcı olmak için, aygıtlarımızda kullandığımız malzemelerle ilgili çok sıkı standartlar belirliyoruz. Bu standartlar genellikle yasal gerekliliklerin bile ötesine geçiyor. Değerlendirme süreci, tasarım ve üretimin ilk aşamalarından itibaren başlıyor. Tehlikeli kimyasallara alternatif olabilecek maddeler henüz mevcut değilse, bu kimyasalların yerine geçebilecek maddeler bulmak veya bunları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırma yollarını keşfetmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Tehlikeli kimyasalların yerine geçebilecek maddeleri test ederken, çevresel standartlarımızı performanstan ödün vermeden karşılayabilecek formüller arıyoruz. Ve elbette, ortaya çıkan her ürünün her zamanki gibi Apple’dan beklenen tasarım standartlarına uygun olması konusunda da taviz vermiyoruz.

Kendi çevresel test laboratuvarımızı kendimiz yönetiyoruz.

Kendi kurduğumuz Çevresel Test Laboratuvarı’ndaki kimyagerlerimiz ve toksikoloji uzmanlarımız, zararlı olabilecek maddeleri belirlemek için çalışıyor. Bu laboratuvarı 2006 yılından beri orijinal boyutuna kıyasla 30 kattan fazla genişlettik. Ayrıca, indüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrometresi, sıvı kromatografi kütle spektrometresi ve Mars keşif aracında kullanılana benzer lazer kaynaklı analiz spektrometresi gibi son teknoloji ürünü ekipmanlarla düzenli olarak geliştirdik. İnsanların maruz kaldığı durumları simüle etmek ve cilde temas eden malzemelerimizin güvenilirliğini değerlendirmek için yapay ter bile ürettik.

Malzemelerimizin güvenilirliğini daha kapsamlı olarak anlamak amacıyla, kullandığımız her parçada yer alan tüm maddeleri belirliyoruz. Bugüne dek ürünlerimizde yer alan 50.000 adet bağımsız bileşenin 25.000’den fazlasını inceledik ve her geçen gün diğer parçalar hakkında da daha fazla veri elde ediyoruz. Malzemelerimizin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olan tehlike ve risk değerlendirme araçlarından yararlanarak malzemelerimizde bulunan kimyasalları değerlendiriyoruz.

Apple Çevresel Test Laboratuvarı, Cupertino, California

Ürünlerimizi ortaya çıkaran insanlar için yüksek güvenlik standartları.

Tedarik zincirimizde çalışan kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya da büyük özen gösteriyoruz. Tedarikçilerimiz için belirlediğimiz standartlar yasaların zorunlu kıldıklarının çok ötesinde. Örneğin, Denetime Tabi Maddeler Şartnamesi (RSS) listemiz, üretim süreçlerimizde ve ürünlerimizde yer almasını kısıtladığımız veya yasakladığımız zehirli kimyasalları içeriyor. Ayrıca, tüm tedarik zincirimizde satın alınan kimyasalların envanterini ve kimyasal maddeleri takip eden denetimler yapıyoruz. Benzen, n-hekzan, toluen ve klorlu organik bileşikler gibi toksik maddelerin kullanımını tüm son montaj tesislerimizden kaldırdık. Ve üretim sürecinde kullanılan kimyasal maddeleri daha iyi yönetmelerine yardımcı olmak için tedarikçilerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz.

Son montaj tesisi, Şanghay, Çin

En toksik maddelere ve onlarla nasıl baş ettiğimize göz atın.

Ürünlerimizde kullanılan malzemeleri sürekli değerlendiriyoruz. Toksik maddeler belirlediğimizde bunları azaltıyor, ortadan kaldırıyor, veya daha güvenli yeni malzemeler geliştiriyoruz. Bu çalışmaların sonucunda üretim ve geri dönüşüm süreçlerimizdeki toksik maddeler de ortadan kalkıyor. Böylece, ürünlerimizi üreten ve parçalarına ayıran çalışanlarımız korunurken toprak, hava ve su kirliliği de önleniyor.

Berilyum

Yeni hiçbir ürünümüzün tasarımında yer almıyor. Konnektörleri ve yayları yapmak için kullanılan bakır alaşımlarında bulunuyor.

Cıva

2009’dan beri kullanmıyoruz. Tüm ekranlarımızda, cıva bazlı floresan lambalar yerine enerji tasarruflu, cıva içermeyen LED ve OLED’ler kullanıyoruz.

Kurşun

2006 yılında ekran camı ve lehimler için kurşun kullanımını aşamalı olarak bıraktık.1

Arsenik

2008 yılından beri ekran camlarımızda kullanılmıyor.2

PVC ve Ftalatlar

Bunların yerine çok daha güvenli bir malzeme olan termoplastik elastomer kullanmaya başladık. Diğer şirketler PVC ve ftalatları güç ve kulaklık kablolarında kullanmaya devam ediyor.3

Bromlu Alev Geciktiriciler (BFR’ler)

2008 yılında kasalar, devre kartları ve konnektörler gibi binlerce parçadan çıkardık. Çok daha güvenli olan metal hidroksitleri ve fosfor bileşiklerini kullanıyoruz.4

Çok fazla şey yapabiliriz.
Ama tek başımıza yapamayız.

Toksik maddeleri kullanımdan kaldırma konusundaki kararlılığımızı paylaşan kişilerin bilgilerinden ve fikirlerinden yararlanmak istiyoruz. Bu yüzden, dünyanın önde gelen bazı toksikoloji uzmanları, araştırmacıları ve akademisyenlerinden oluşan kendi Yeşil Kimya Danışma Kurulu’muzu kurduk. Kurul, tedarik zincirimizdeki toksik maddeleri en aza indirmenin veya hiç kullanmamanın yenilikçi yollarını belirlememize yardımcı oluyor. Ayrıca, dünyanın dört bir köşesinde faaliyet gösteren uzmanları Apple’daki yöneticilerle buluşturuyoruz. Öğrendiklerimizi Green America’s Clean Electronics Production Network adlı kuruluş aracılığıyla paylaşıyor ve birlikte çalışarak süreçlerimizin her bir aşamasında toksik madde kullanımına son vermeye odaklanıyoruz. Bunların yanı sıra, ürünlerimizi ve süreçlerimizi daha da güvenli hale getirmemize yardımcı olmaları için önde gelen STK’ların bilgi ve fikirlerinden yararlanmaya çalışıyoruz.

İlerlememiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

2018 İlerleme Raporu’nu
indirin

Önceki raporları okuyun

Sorularınız varsa, cevaplar burada.

SSS bölümünü okuyun

Eski aygıtınızı geri dönüştürmenize yardımcı olalım.

Ücretsiz, kolay ve gezegenimiz için iyi.

Aygıtınızı geri dönüştürün