Yükseltme

Sisteminizi Apple Remote Desktop 3'e yükseltmeniz ağınızda yıldırım hızında Spotlight aramalarına, Automator işlemlerine, Pano araç takımına, ek özelliklere ve daha hızlı ve verimli çalışmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış iyileştirmelere erişim imkanı verir.

Yönetim yazılımını kurduktan sonra, yönetmek istediğiniz bilgisayarlara Apple Remote Desktop istemci yazılımını kurmanız ve etkinleştirmeniz gerekir.

İstemci yazılımını ilk kez kuruyorsanız, özel kurulum paketini oluşturmak için yönetim uygulamasındaki Kurulum Yardımcısını kullanabilirsiniz. İstemci sistemlerinde zaten Apple Remote Desktop Agent 1.2 veya daha yeni bir sürümü varsa, bunları yönetim uygulamasından yükseltebilirsiniz.

Kurulum Yardımcısı, Agent yazılımını merkezi olarak yükseltmenizi ve bir ya da daha fazla çoklu Mac sisteminde istemci ayarlarını güncellemenizi kolaylaştırır.

Apple Remote Desktop'ı Mac OS X v10.4.11, v10.5.7 ve daha yeni bir sürümünü çalıştıran Macintosh sistemlerinde, Ethernet (önerilir), FireWire ya da AirPort üzerinden IP kullanılan ağ bağlantısı ile çalıştırabilirsiniz.

Karşılaştırma Grafiği

Yazılım Dağıtımı Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
Bir Görev Sunucusu kullanılarak paket kurulumu    
Paketleri kopyalarken ağ verisinin şifrelenmesi    
Dosyaları kopyalarken ağ verisinin şifrelenmesi    
Dosyaları kopyalarken kullanılan ağ kullanımının belirtilmesi    
Dosyaları kopyalarken kullanılan ağ kullanımının belirtilmesi    
Paket Kurma görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Öğeleri Kopyalama görevleri için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda dosya kullanıcısının ayarlanması    
IP Çok Noktaya Yayın dosyası kopyaları    
Dosyaların zamanlanmış kopyalanması  
Klasörlerin zamanlanmış kopyalanması  
Zamanlanmış Paket Kurulumu  
Uzaktan denetimli bilgisayarlara çoklu .pkg ve .mpkg paket formatının kurulması  
Paketin yeniden başlatma gerektirip gerektirmediğinin saptanması; isteğe bağlı yeniden başlatma Kullanıcılara çalışmalarını kaydetme olanağı tanınması, zorunlu yeniden başlatma Sadece zorunlu yeniden başlatma  
Dosyaların uzaktan denetimli bilgisayarlara kopyalanması
Klasörlerin uzaktan denetimli bilgisayarlara kopyalanması
Öğe uzaktan denetimli bilgisayarda zaten varsa sunulan seçenekler 5 2 2
Dosyaların uzaktan erişimli bilgisayardan silinmesi
Klasörlerin uzaktan erişimli bilgisayardan silinmesi
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda dosya açılması
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda uygulama açılması
Uzaktan denetimli bilgisayarlardan dosyaların yöneticiye kopyalanması
Uzaktan denetimli bilgisayarlara .pkg veya .mpkg paket formatının kurulması

Raporlama Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
Remote Spotlight Araması    
Uygulama Kullanımı Raporu    
Kullanıcı Geçmişi Raporu    
Raporlama görevleri için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
İstemci Veri Ayarlarına ilişkin rapor    
Raporlama görevleri gerçekleştirilirken ağ trafiğinin şifrelenmesi    
Görev Sunucusu kullanılarak Uygulama Kullanımı verilerinin toplanması    
Görev Sunucusu kullanılarak Kullanıcı Geçmişi verilerinin toplanması    
Görev Sunucusu kullanılarak Sistem verilerinin toplanması  
Görev Sunucusu kullanılarak Dosya Arama verilerinin toplanması  
PCI Kartı Raporu  
USB Aygıtları Raporu  
Bellek Raporu  
Ağ Arayüzleri Raporu  
FireWire Aygıtları Raporu  
Çevrimdışı sistem bilgisi raporlama  
Çevrimdışı yazılım raporları  
PostgreSQL Veri Tabanı  
Zamanlanmış Yazılım Sürümü Raporu  
Zamanlanmış Yazılım Farklılığı Raporu  
Zamanlanmış Yazılım Arama Raporu  
Zamanlanmış Sistem Bilgisi Raporu  
Zamanlanmış Paket Kurma  
Zamanlanmış Yerel Başlatma Diski Oluşturulması  
Zamanlanmış Depolama Raporu  
Zamanlanmış Ağ Performansı Raporu  
Zamanlanmış Yönetici Erişim Raporu  
Yazılım Sürümü Raporu
Yazılım Farklılığı Raporu
Yazılım Arama Raporu
Sisteme Genel Bakış Raporu
Depolama Raporu
Ağ Performansı Raporu
Yönetici Erişim Raporu
Raporların sekme ya da virgülle sınırlanmış formatlar halinde verilmesi
Bilgisayar durumu penceresinin sekme ya da virgülle sınırlanmış formatlar halinde verilmesi
Yazılım Raporları sonuçlarının bilgisayarınıza geri kopyalanması  
Yazılım Raporları sonuçlarının silinmesi  
Yazılım Raporları sonuçlarının açılması  
Raporlama için dört özel bilgi alanı
Remote Spolight Aramasındaki özniteliklerin sayısı 6 yok yok
Sistem Raporundaki özniteliklerin sayısı 200+ 200+ 27
Yazılım Raporundaki özniteliklerin sayısı 16 16 11

Uzaktan Yardım Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
Remote Desktop Araç Takımı    
Yerel masaüstü ve kontrol penceresi arasında dosyaların sürüklenip bırakılması    
Yerel masaüstü ve uzaktan denetimli bilgisayar arasında verilerin kopyalanması ve yapıştırılması    
Perde modu    
Kontrol ya da gözlem penceresinde tam ekran modunun açılıp kapatılması    
Bilgisayarlar kontrol edilir ya da gözlemlenirken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Metin Sohbetlerinin şifrelenmesi    
SMS Mesajı Gönder görevinin şifrelenmesi    
SMS Mesajı Gönder görevi için şablonlar oluşturulması ve kaydedilmesi    
Ekranı Kilitle görevi için şablonlar oluşturulması ve kaydedilmesi    
Bilgisayarın IP Adresinin Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi    
Şu anda oturum açmış kullanıcı adının Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi    
Bilgisayar adının Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi  
Bilgisayar DNS adının Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi    
Şu anda oturum açmış kullanıcı hesabı resminin Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi    
Bilgisayar durumu göstergelerinin Çoklu Gözlem penceresinde görüntülenmesi    
Çoklu ekranları olan uzaktan denetimli bilgisayarın tüm ya da ayrı ekranlarının alınması    
Kullanıcılar Listesinden mesaj  
Çoklu uzaktan gözlemleme ekranı  
Tüm VNC uyumlu sunucular ile Kontrol/Gözlem/Paylaşım  
VNC Uyumlu Sunucu  
Kontrol pencereleri için Pencereye Sığdır modu  
Gözlem pencereleri için Pencereye Sığdır modu
Tam ekran kontrol ve gözlem  
Çoklu uzaktan kontrol ekranı  
Birden fazla monitörün kontrolü ve gözlemlenmesi  
Uzaktan kontrol edilen/gözlemlenen ekranlardan ekran görüntülerinin alınması  
Ekran kontrolü/gözlemi için konuk erişimi  
Zamanlanmış metin iletisi  
Zamanlanmış ekran kilidi  
Eşzamanlı olarak gözlemlenecek ekranların sayısının ayarlanması  
Ekranlar arasında sayfaların sıklığının ayarlanması  
Binlerce renkte Gözlemleme/Kontrol  
Gri tonlamalı Gözlemleme/Kontrol  
Uzaktan denetimli bilgisayarlara yayın metni iletisi
İki yönlü özel, gerçek zamanlı sohbet başlatılması
Yöneticiden dikkat istenmesi
Uzaktan kumanda ekranı
Uzaktan gözlemleme ekranı
Çoklu uzaktan gözlemleme ekranı 50 ekran/sayfaya kadar 50 ekran/sayfaya kadar 4 ekran/sayfa
Yönetici bilgisayardan ekran paylaşımı
Herhangi bir istemci bilgisayardan ekran paylaşımı
Kontrol akışının AES 128-bit şifrelenmesi
Uzaktan denetimli ekranların kilitlenmesi
Fare ve klavyenin paylaşılması
Fare ve klavyenin tüm kontrolünün alınması
Pencerede Gözlemleme/Kontrol
Milyonlarca renkte Gözlemleme/Kontrol
Siyah-Beyaz Gözlemleme/Kontrol
Ekranın özel resimlerle kilitlenmesi

Uzaktan Yönetim Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
UNIX Gönder görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
UNIX Gönder görevi şablonunda önceden doldurulmuş 30 UNIX kodu    
Uygulamayı Aç görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Öğeleri Aç görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Başlatma Diskini Kur görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Bilgisayarları Yeniden Adlandır görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Yeniden Başlat görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
Kapat görevi için şablonların oluşturulması ve kaydedilmesi    
UNIX Gönder görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Uygulamayı Aç görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Öğeleri Aç görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Çöp Kutusunu Boşalt görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Başlatma Diskini Kur görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Bilgisayarları Yeniden Adlandır görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Uykuya Geçir görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Uyandırma görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Yeniden Başlat görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Kapat görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Kullanıcının Oturumunu Kapat görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Uzaktan denetimli bilgisayarların zorunlu yeniden başlatılması  
Uzaktan denetimli bilgisayarların zorunlu kapatılması  
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda Zorunlu Oturum Kapatma/Tüm Uygulamalardan Çıkış  
Yerel başlatma diskinin oluşturulması  
Uzaktan UNIX komutlarının yürütülmesi ve sonuçların toplanması  
Yeni ağ donanımı portları için tarama yapılması  
Ağ portları için ortam ayarlarının değiştirilmesi  
Ağ portlarının oluşturulması  
Ağ portlarının yeniden adlandırılması  
Ağ portlarının yinelenmesi  
Ağ portlarının silinmesi  
Ağ portlarının etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması  
Ağ portlarında yapılandırma önceliğinin değiştirilmesi  
IP adresinin görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Alt ağ maskesinin görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Yönlendirici adresinin görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
DNS sunucu adresinin görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
AppleTalk'un etkinleştirilmesi ya da devre dışı bırakılması  
FTP, Web, Secure Web, Streaming, SOCKS ve Gopher Proxy ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
AirPort Ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Bilgisayarın tarih, saat ve saat dilimi ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Uyku ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Otomatik yeniden başlatma ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Uzaktan oturum açma ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Apple Events ayarlarının görüntülenmesi ya da değiştirilmesi  
Uygulama Açmanın zamanlanması  
Öğe Açmanın zamanlanması  
Ağ Başlatma Diski Oluşturmanın zamanlanması  
Uykuya geçişin zamanlanması  
Uyandırmanın zamanlanması  
Yeniden başlatmanın zamanlanması  
Kapatmanın zamanlanması  
Oturumu kapatmanın zamanlanması  
Zamanlanmış Çöp Kutusu Boşaltma  
Zamanlanmış Bilgisayarı Yeniden Adlandırma  
Ağ Başlatma Diskini Oluşturma
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda Oturum Kapatma/Tüm Uygulamalardan Çıkış
Uzaktan denetimli bilgisayarları uykuya geçirme
Uzaktan denetimli bilgisayarları uyandırma
Uzaktan denetimli bilgisayarların hemen kapatılması
Uzaktan denetimli bilgisayarların hemen yeniden başlatılması
Uzaktan denetimli bilgisayarlarda Çöp Kutusunun Boşaltılması
Uzaktan denetimli bilgisayarın yeniden adlandırılması
Uzaktan denetimli bilgisayarların toplu olarak yeniden adlandırılması
Gücü Açma    
Gücü Aç görevi yürütülürken tüm ağ verilerinin şifrelenmesi    
Gücü Açma Zamanlaması    

Otomasyon Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
AppleScript Desteği    
Bilgisayar Listesini Seçme İşlemi    
Uzaktan Denetimli Bilgisayarı Seçme İşlemi    
Tüm Safari Pencerelerini Kapatma İşlemi    
Finder'daki Tüm Pencereleri Kapatma İşlemi    
Yeni Bilgisayar Listesi İşlemi    
Bilgisayar Listesini Dönüştürme İşlemi    
Öğeleri Bilgisayar Listesine Kopyalama İşlemi    
Öğeleri Bilgisayarlara Kopyalama İşlemi    
Masaüstü Öğelerini Silme İşlemi    
Tüm Diskleri Çıkartma İşlemi    
Çöp Kutusunu Boşaltma İşlemi    
Panoyu Etkinleştirme-Devre Dışı Bırakma İşlemi    
AppleScript'i Yürütme İşlemi    
Yeni UNIX Görevini Yürütme İşlemi    
Remote Desktop Öğelerini Bulma İşlemi    
Tüm Uygulamalardan Çıkmaya Zorlama İşlemi    
Uygulamadan Çıkmaya Zorlama İşlemi    
Tüm Bilgisayarlara Ulaşma İşlemi    
Seçili Bilgisayarlara Ulaşma İşlemi    
Diğer Uygulamayı Gizleme İşlemi    
Seçili Paketi Uzaktan Denetimli Bilgisayarlara Kurma İşlemi    
Panoyu Başlatma İşlemi    
Ekranları Kilitleme İşlemi    
Klasör Açma İşlemi    
Bilgisayarları Gözlemleme İşlemi    
Safari'de URL Açma İşlemi    
Bilgisayarları Yeniden Başlatma İşlemi    
Başvuruları Bilgisayara Alma İşlemi    
Tarayıcı Boyutunu Ayarlama İşlemi    
Uygulama Başlatma İşlemi    
Başvuruları Bilgisayarlarda Depolama İşlemi    
Metin İletisi Gönderme İşlemi    
Masaüstü Resmini Ayarlama İşlemi    
Uzaktan Erişimi Ayarlama İşlemi    
Uzaktan Finder Tercihlerini Ayarlama İşlemi    
Uyku ve Uyanma Ayarı İşlemi    
Saati Geçerli Saate Ayarlama İşlemi    
Saat Dilimini Ayarlama İşlemi    
Ses Düzeyini Ayarlama İşlemi    
Ekran Koruyucuyu Başlatma İşlemi    
Ekran Kilidini Açma İşlemi    

Kolay Kurulum Apple Remote Desktop 3 Apple Remote Desktop 2 AppleRemote Desktop 1.2
Dinamik olarak oluşturulmuş bilgisayar listelerinin oluşturulması    
Bilgisayar listeleri, ağ tarayıcıları ve kaydedilmiş görevlerin grup olarak organize edilmesi    
Bilgisayar listelerine bakıldığında hangi kolonların görünür olacağının belirtilmesi    
Bilgisayar listesindeki bilgisayarlara ilişkin mevcut ayrıntılar Bilgisayar adı, mevcut uygulama, mevcut kullanıcı, mevcut durum, IP adresi, DNS adı, Etiket, ARD sürümü, Ethernet ID, OS Sürümü, Bilgisayar Bilgi Alanı [1-4], Makine Modeli, CPU bilgisi, Kurulu Bellek, Başlatma Diski, Elektrik Kesintisi Yönetimi (LOM) durumu Bilgisayar adı, mevcut uygulama, mevcut kullanıcı, mevcut durum Bilgisayar adı, mevcut uygulama, mevcut kullanıcı, mevcut durum
Bilgisayar listelerindeki bilgisayarlara etiket uygulanması    
Çoklu Bilgisayar Denetçisi    
Bilgisayar listeleri için filtre alanı    
Ağ tarayıcıları için filtre alanı    
Kalıcı görev geçmişi listesi    
Görev geçmişi penceresi    
Bilgisayar listelerinin aktarılması    
Bilgisayar listelerinin alınması    
Yönetici için Yönetim Tercihleri ayarları    
İstemci için Yönetim Tercihleri ayarları    
İstemci için yapılandırılabilir port    
Görev Sunucusu Tarayıcısı    
Dizin Sunucusu Tarayıcısı    
Bilgisayarlar için Bonjour tarama    
Çoklu yönetici uygulamaları  
Yönetici uygulaması için kullanıcı modu  
Dizin Hizmetleri tabanlı istemci kimlik doğrulaması  
Dosyadan bilgisayarları alma  
İstemci yazılımının önceki sürümü ile çalışan istemcilerin merkezi güncellemesi
Özel istemci yapılandırılması ve kurulumu  
Özel istemci yapılandırılması ve kurulumunun kaydedilmesi  
Görevlerin kaydedilmesi  
Görevlerin tüm bilgisayarlarda yeniden denenmesi  
Görevlerin yinelenmesi  
Görev ilerleme durumunun detaylı görüntülenmesi  
Özelleştirilebilir Araç Çubuğu
Bilgisayar listelerinde yapılandırılabilir çift tıklama işlemi
Rol tabanlı istemci yönetimi
Bilgisayarlar için yerel alt ağ taraması
Kullanıcı tanımlı adres aralığı ile arama
Ad ile arama
Bilgisayarların yönetim listesi
Her listedeki bilgisayar sayısı Sınır Yok Sınır Yok 250
Bilgisayar listelerinin sayısı Sınır Yok Sınır Yok 20
Çoklu bilgisayar yönetimi