Ürünlerimizi olumlu etkiler yaratmaları için tasarlıyoruz.
Hem dünyamız hem de ürünlerimizi yapan insanlar için.

Tedarikçilerimiz dünya genelinde milyonlarca çalışana sahip. Verdiğimiz kararlar bu çalışanların ve içinde yaşadıkları toplulukların üzerinde büyük etkiler yaratabiliyor. En büyük sorumluluğumuz, tedarik zincirimizde yer alan tüm çalışanların haklarına sahip çıkmak ve dünyamızın hassas çevresini korumak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Bu nedenle, ürünlerimizi nasıl yaptığımızla ilgili her bir ayrıntı bizim için son derece önemli. Tedarikçilerimizin çalışanlarına yardımcı olacak fırsatlar ve araçlar sunmak için öğrenim ve eğitime yatırım yapmamızın ve yapmaya devam edecek olmamızın sebebi de bu.

2017 İlerleme Raporu’nu indirin (PDF)

Tedarikçileri Geliştirmek

Tedarikçilerimize sektörün en yüksek standartlarına erişebilmeleri için yardım ediyoruz. Bizim standartlarımıza.

Tedarikçilerimizin, güvenli çalışma koşulları, işçilere adil muamele ve çevre bakımından güvenli üretim ile ilgili yüksek standartlara uymalarını zorunlu kılan katı Davranış Kuralları’na sahibiz. Bu standartları her yıl çıtayı biraz daha yükseltmeye yönelik sürekli çabalarımızla daha da güçlendiriyoruz. Yakın iş ortaklıkları kurarak, tedarikçilerimizin sorumlu bir biçimde çalışmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. 2016’da, performans kriterlerimizi sıkılaştırmamıza ve programımıza yeni tedarikçiler eklemiş olmamıza rağmen, sürdürdüğümüz iş birlikleri genel olarak daha yüksek puanlar elde edilmesiyle sonuçlandı.

İş ortaklıkları sayesinde her yıl daha fazla ilerleme.

2016’da 705 tedarikçi değerlendirmesi gerçekleştirdik. Bunların yaklaşık yüzde 30’u programa yeni katılan tedarikçiler için yapılan ilk değerlendirmelerden oluşuyordu. Tedarikçilerimizle yakın bir ilişki içinde çalışarak, yüksek performanslı tedarikçi tesislerinin sayısını yüzde 59 oranında artırmayı, düşük performanslı olanların sayısını da yüzde 31 oranında düşürmeyi başardık.

2015

574
Puanlanmış Değerlendirme

  • 209 Yüksek Performanslı Tedarikçi (90-100)
  • 330 Orta Performanslı Tedarikçi (60-89)
  • 35 Düşük Performanslı Tedarikçi (≤59)

2016

705
Puanlanmış Değerlendirme

  • 332 Yüksek Performanslı Tedarikçi (90-100)
  • 349 Orta Performanslı Tedarikçi (60-89)
  • 24 Düşük Performanslı Tedarikçi (≤59)

Gelişimimizi nasıl ölçüyoruz?

Tedarikçilerimizin ilerleme kaydedip kaydetmediğini anlamak için düzenli değerlendirmeler yapıyoruz. Tedarikçilerimizi, çalışan hakları ve insan hakları, çevreye karşı sorumluluk, sağlık ve güvenlik olmak üzere üç ana kategoride değerlendiriyoruz. Her kategori, Davranış Kuralları’mızla ilgili 500’den fazla veri noktasına dayanan 100 puanlık bir ölçeğe göre puanlanıyor. Tedarikçilerimizden istikrarlı bir gelişme göstermelerini bekliyor, bu amaca ulaşmaları için eğitim, eğitim araçları ve destek sağlayarak onlarla birlikte çalışıyoruz.

Çalışan Hakları ve
İnsan Hakları

85
Ortalama
Değerlendirme Puanı

uygunluk: 85 puan, ihlaller: 15 puan.

Çevre

87
Ortalama
Değerlendirme Puanı

uygunluk: 87 puan, ihlaller: 13 puan.

Sağlık ve Güvenlik

87
Ortalama
Değerlendirme Puanı

uygunluk: 87 puan, ihlaller: 13 puan.
  • Uygunluk Oranı
  • Uygun Olmama Oranı

Puanlama 2016’da 100 puanlık bir ölçeğe göre gerçekleştirilmiştir.

Çevre duyarlılığı konusunda iş ortaklarımıza öncülük ediyor ve aynı adımları atmaları için onlara destek oluyoruz.

Tedarik zincirimizin her aşamasında, karbon emisyonlarını en düşük seviyeye indiren, atıkların çöp sahalarına gönderilmesinin önüne geçen, su tasarrufu sağlayan ve güvenli olmayan kimyasal maddeler yerine başka maddelerin kullanılmasını zorunlu kılan programlar yürütüyoruz. Ayrıca, kullandıkları enerji miktarını azaltmaları ve yenilenebilir enerji kullanımına geçiş yapmaları konusunda tedarikçilerimize destek oluyoruz. Tedarikçi tesislerine güç sağlamak üzere 2020’ye kadar dünya çapında 4 gigawatt yenilenebilir enerji üretmek için tedarikçilerimizle birlikte çalışıyor, yenilenebilir enerji kullanımını ilerletiyoruz. 2016’da, enerji verimliliği programımıza katılan tedarikçi tesislerinin sayısını 3 katına çıkararak karbon emisyonlarında 150.000 tondan fazla azalma sağladık. Büyük tedarikçilerimizin bir bölümü 2018’in sonuna kadar Apple üretim çalışmalarının tamamına yenilenebilir enerjiyle güç sağlamayı taahhüt etti. Karbon emisyonlarını yılda 7.000.000 ton azaltacak olan bu taahhütler yılda 1.500.000 aracın trafikten çekilmesine eşit. Ayrıca kağıt tedarik zincirimizin sorumluluğunu da üstleniyoruz: Ambalajlarımızda kullanılan kağıdın yüzde 99’undan fazlası geri dönüştürülmüş ağaç lifinden veya sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan ve kontrol altında tutulan ağaç kaynaklarından sağlanıyor.

Örnek Çalışma

Sıfır atık ilkesiyle üretim tesisi yaratmak.

2015’te, son montaj tedarikçilerimiz için bir sıfır atık programı başlattık. Katılımcılardan biri de Şanghay’daki Tech-Com tesisiydi. Tesisle yakın çalışmalarımız sırasında, ürettikleri atığın yüzde 20’sinden fazlasının yakıldığını veya çöp sahalarına gönderildiğini fark ettik. Tedarikçimizle ve tedarikçimizin yerel geri dönüşüm tesisiyle yaptığımız iş birliği sonucunda, atıkların ayrılması ve geri dönüştürülmesi bakımından daha iyi bir süreç geliştirdik. Sonuç olarak Tech-Com artık atıklarını çöp sahalarına veya çöp fırınlarına göndermiyor ve tamamını geri dönüştürebiliyor. Tech-Com ayrıca yiyecek atıklarının yönetimi için de bir süreç geliştirdi ve bu atıkları çöp sahası yerine yerel bir kompost alanına göndermeye başladı. Tesis, öğrendiklerinden yararlanarak kendi tedarikçileri için ambalaj malzemelerini toplayıp yeniden kullanmalarına yardımcı olan bir süreç de geliştirdi. Programın başlamasından bu yana Tech-Com 10.000 tondan fazla atığın çöp sahalarına gitmesini önleyerek 2016’da UL Çöp Sahalarına Sıfır Atık onayını hakkıyla elde etti.

Çalışanlara Eğitim Sağlamak ve Güç Kazandırmak

En değerli yatırımımız, insanlarımız.

Daha eğitimli bir iş gücü, daha etkili bir iş gücü demek. 2016’da tedarikçilerimizle birlikte 2,4 milyondan fazla çalışana, sahip oldukları haklar konusunda eğitimler verdik. Ayrıca, tedarik zincirimizde çalışan insanlara çok çeşitli öğrenim ve eğitim programları sunarak onlar için daha güçlü bir gelecek inşa etmeye yardımcı oluyoruz. Bu programlar arasında ön lisans veya lisans derecesi elde etme, mesleki eğitim programlarına katılma ve dil, sanat, finans ve temel yaşam becerileriyle ilgili dersler alma fırsatları yer alıyor.

2,4 MİLYON+ 2016’da çalışan hakları konusunda eğitim alan çalışanların sayısı
689 BİN+ 2016’da kariyer gelişimi ve yaşam becerileri eğitimine katılan çalışanların sayısı
2,1 MİLYON+ Tedarikçi Çalışanlarının Eğitimi ve Gelişimi programına katılan öğrencilerin toplam sayısı

Örnek Çalışma

Eğitimi fırsata dönüştürmek.

İki üniversite derecesine sahip Jiang Hong Liu, Foxconn’da deneyimli bir müdür. Bu, Jiang’ın montaj hattında teknisyen olarak çalışmaya başladığı günlerde hayal dahi edemeyeceği bir gelecekti.

Jiang bir gün öğleden sonra Foxconn’un koridorlarında yürürken Tedarikçi Çalışanlarının Eğitimi ve Gelişimi (SEED) programının posterini gördü. Hep üniversiteye gitmeyi hayal etmiş olsa da, ailesinin içinde bulunduğu şartlar bu hayali imkansız kılıyordu. SEED bir yandan eğitimini sürdürüp bir yandan da ailesine destek olmak için çalışmaya devam etmesine olanak sağladı. Önce ön lisans derecesini alan Jiang birkaç yıl sonra lisans derecesine de kavuştu.

Azmi ve kararlılığı nihayet sonuç vermişti. Jiang, Foxconn’da yıllar içinde kariyer basamaklarını tırmandı ve başlangıçtaki teknisyenlik işinden kendi ekibinin müdürü olma noktasına geldi.

“İşimi çok seviyorum. Apple’ın eğitim programı kariyerimi geliştirmemde bana çok yardımcı oldu. İngilizcemi ilerletmem de müşterilerle iletişim kurmama ve projeleri bağımsız olarak yönetmeme olanak sağladı. SEED olmasaydı bugünkü kariyerime sahip olamazdım.”

Kaynakları Sorumlu Kullanmak

Kaynakları daha sorumlu kullanabilmek için daha derinlere iniyoruz.

İnsanlara ve dünyamıza karşı duyduğumuz sorumluluk üretim aşamasında sona ermiyor. 2010 yılında kalay, tantal, tungsten ve altın (3TG) için, üretimden izabe aşamasına kadar tüm tedarik zincirinin haritasını çıkaran ilk şirketlerden biri olduk. 2016’da tedarik zincirimizin kobaltla ilgili haritasını da tamamladık. 3TG izabe tesislerimizin listesini yayınlamaya devam ediyor, bu yıl listede kobalt tedarikçilerimize de yer veriyoruz. Arka arkaya iki yıldır, belirlediğimiz 3TG izabe tesislerimizin ve rafinerilerimizin yüzde 100’ü bağımsız üçüncü taraf denetimlerine katılıyor. Ve kobalt izabe tesisi ve rafineri iş ortaklarımızın yüzde 100’ü üçüncü taraf denetimlerine tabi tutuluyor. 2016’da 22 izabe tesisini tedarik zincirimizden çıkardık. Yüksek standartlarımıza uyum sağlayamayan veya sağlamak istemeyen tesisleri tedarik zincirimizden çıkarmayı sürdüreceğiz. Her yıl daha yüksek sosyal ve çevresel standartları zorlayarak tedarik zincirimiz genelindeki etkimizi güçlendiriyoruz.

%100Üçüncü taraf değerlendirmelerine katılan izabe tesislerinin ve rafinerilerin oranı (kalay, tantal, tungsten, altın, kobalt)

Apple, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yürütülen elle madencilik faaliyetlerinde çocuk işçi çalıştırılması sorunuyla mücadelede başı çekiyor. Temel sağlık ve güvenlik eğitimleri sunmak, işçilerin piyasaya adil satış olanaklarını geliştirmek yoluyla geçim düzeylerini iyileştirmek ve çocukların okula gidebilmeleri için sistemler geliştirmek amacıyla onlarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Mark VisoPact Başkanı ve CEO’su

Raporlar

2017 Raporunun Öne Çıkan Noktaları

%98 60 saatlik çalışma haftası standardına uygunluk oranı
2,4 MİLYON+ 2016’da hakları konusunda eğitim alan çalışanların sayısı. 2008’den bu yana 11,7 milyondan fazla çalışan, sahip olduğu haklar konusunda eğitim aldı
14,3 MİLYAR+ 2016’da litre cinsinden sağlanan su tasarrufu. 2013’ten bu yana 30 milyar litreden fazla su tasarrufu sağlandı
%100 Kalay, tantal, tungsten, altın ve kobalt için tamamlanan tedarik zinciri haritası oranı
%100 Kalay, tantal, tungsten, altın ve kobalt izabe/rafineri iş ortaklarının üçüncü taraf denetimlerine katılma oranı
$2,6 MİLYON 2016’da, fazla kesilen istihdam ücretleri için 1000’den fazla kişiye geri ödenen tutar. 2008‘den bu yana 34.000‘den fazla kişiye toplam 28,4 milyon ABD Doları ödendi
2,1 MİLYON+ Başlangıcından (2008) bu yana Tedarikçi Çalışanlarının Eğitimi ve Gelişimi (SEED) programına katılan öğrencilerin sayısı
200 BİN+ 2016’da çöp sahalarına gönderilmekten kurtarılan atığın ton cinsinden miktarı
#1 Kurumsal Şeffaflık Endeksi (CITI) sıralamasında üç sene üst üste elde ettiğimiz konum

Gelişimimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

11. yıllık Tedarikçi Sorumluluğu İlerleme Raporu’muz, ürünlerimizin en yüksek etik standartlarına uygun bir şekilde üretilmesi için yaptığımız her şeye ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlıyor. Rapor, tedarikçi iş ortaklarımızın tesislerindeki çalışma koşullarını geliştirmeye, çevreyi korumaya, çalışanların yaşamlarını iyileştirmeye ve sorumlu kaynak sağlama standartlarımıza bağlı kalmaya yönelik sürekli gayretimizi ortaya koyuyor.

Ek Raporlar

2015 İhtilaflı Madenler Raporu

2015 İhtilaflı Madenler Raporu PDF dosyasını indirin

Kaynakları Sorumlu Kullanma Taahhüdü

Kaynakları Sorumlu Kullanma Taahhüdü PDF dosyasını indirin

İnsan Kaçakçılığı ve Kölelikle Mücadele Çabaları

İnsan Kaçakçılığı ve Kölelikle Mücadele Çabaları PDF dosyasını indirin

Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi

Düzenlemeye Tabi Maddeler Şartnamesi PDF dosyasını indirin

İzabe Tesisi ve Rafineri Listesi

İzabe Tesisleri ve Rafineri Listesi PDF dosyasını indirin

Tedarikçi Davranış Kuralları

Tedarikçi Davranış Kuralları PDF dosyasını indirin

Tedarikçi Listesi

Tedarikçi Listesi PDF dosyasını indirin

Tedarikçi Sorumluluğu Standartları

Tedarikçi Sorumluluğu Standartları PDF dosyasını indirin