Tedarikçi Sorumluluğu

Gezegenimizi koruyan ve insanlara güç veren bir tedarik zinciri.

Konu insan hakları, çevrenin korunması ve tedarik zincirimizde kurumsal uygulamaların sorumluluk bilinciyle yürütülmesi olduğunda, kendimizi ve tedarikçilerimizi en yüksek standartlara tabi tutuyoruz. İş ortaklarımızla birlikte, sektörde kabul edilmiş uygulamaların çok daha ötesine geçiyoruz. Amacımız, gelecek nesiller için gezegenin kaynaklarını korumak ve tedarikçilerimizin çalışanlarının yaşamlarını iyileştirebilmek. Bu hedefle vizyonumuzu, süreçlerimizi ve elde ettiğimiz sonuçları açık bir biçimde paylaşıyoruz. Çünkü bizce şeffaflık prensibi, kendimize ve dünyaya karşı sorumlu olmamızı sağlıyor. Ayrıca başkalarının da bizim deneyimlerimizden çıkardıkları derslerden faydalanmalarına olanak veriyor.

2018 İlerleme Raporu’nu görüntüleyin (PDF)

Adil çalışma standartları için çıtamız yüksek. Amaç, çıtayı daha da yükseltmek.

Apple Tedarikçi Davranış Kuralları; düzgün yaşam koşulları, adil çalışma saatleri ve iş yeri güvenliği de dahil olmak üzere tedarikçilerimizin çalışanlarına ait hakların korunmasıyla ilgili detayları içerir. Tedarikçiler, çalışanlarını işe alırken onları bu haklarla ilgili bilgilendirmekle yükümlüdürler. Çalışanlara, kaygı duydukları herhangi bir konuyu dile getirebilecekleri güvenli ve anonim kanallar sunmayı garanti ederler. Kurallar kapsamındaki politika ve standartlar, malzemelerin tedarik sürecinden üretime kadar her düzeyde, tüm iş ortaklarımız için geçerlidir. Yerel, bölgesel veya ülkeye ait yasaların ötesine geçmeleri durumunda bile bu politika ve standartların uygulanması beklenir. Biz, bu temel koruma önlemlerinin yanı sıra daha ileri adımlar da attık. Eğitime ve kariyer gelişimine yönelik fırsatlar sunmak amacıyla tasarlanan bazı programları uygulamaya koyduk.

3 milyon+tedarik zinciri çalışanı, 2017 yılında, iş yerinde koruma önlemleriyle ilgili eğitim aldı.
14,7 milyontedarikçi zinciri çalışanı, 2007 yılından beri, iş yerinde koruma önlemleriyle ilgili eğitim aldı.

Sağlık eğitimiyle

kadınlara güç veriyoruz.

Güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sunmanın ötesinde, tedarik zincirimizdeki çalışanların kişisel zindelik ve koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da daha fazla bilgi edinebilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2017 yılında, Hindistan ve Çin’deki tedarikçilerimizle beraber, kadınlar için özel bir sağlık programı uygulamaya başladık. Bu program kadınlara odaklanıyor. Çünkü kadınların, aile ve toplum üzerindeki etkisi çok büyük. Bununla birlikte kadınlar çoğunlukla hak ettikleri hizmeti alamıyorlar. Katılımcılar bu programda beslenmeyle, annelikle ve koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi ediniyor ve öğrendiklerini iş arkadaşlarıyla, aileleriyle ve arkadaşlarıyla paylaşmaları konusunda cesaretlendiriliyorlar.

Programa katılmaya başladığımdan beri daha mutlu ve sağlıklı hissediyorum. Öğrendiklerimi ailemle ve arkadaşlarımla paylaşma fırsatım oldu. Bununla gurur duyuyorum ve kendimi başarmış hissediyorum.

Zhangjing, Kadın sağlığı programı katılımcısı

Yarının fırsatları için bugünden eğitim.

İş ortaklarımızla birlikte, tedarik zincirimizdeki çalışanlara adil bir iş yeri ortamı sunmaktan fazlasını yapıyoruz. Apple, 2008 yılından beri, tedarikçilerimizin çalışanlarının kariyer gelişimine adanmış eğitim programları tasarlıyor. SEED (Tedarikçi Çalışanı Eğitim ve Gelişimi) programı, mevcut çalışanların en çok ilgi duydukları alanlarda eğitim almalarına yardımcı oluyor. Başlangıcından itibaren 2,5 milyon kişi programa katıldı ve 12.000’den fazla kişi bir lisans bölümüne kaydoldu. Ayrıca, Çin’in önde gelen üniversitelerinden biriyle Üretim Hattı Lider Programı’nı kurduk. Bu program, normal şartlar altında yalnızca başlangıç seviyesindeki pozisyonlarda çalışabilecek öğrencilere, kalifiye üretim hattı liderleri olmaları için gereken teknik ve sosyal becerilerin öğretildiği bir mesleki eğitim imkanı sunuyor. Mezunlara bir Apple tedarikçisinde staj imkanı ve tam zamanlı iş fırsatları da sunuluyor.

Malzemelerin bilinçli üretildiğinden emin olmak için kaynakları derinlemesine araştırıyoruz.

Ürünlerimizde kullanılan madenlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesi konusunda dünya çapında lider olmaktan ötürü gurur duyuyoruz. 2010 yılında, kalay, tantal, tungsten ve altın (KTTA) için üretimden ergitme aşamasına kadar tüm tedarik zincirinin haritasını çıkaran ilk şirket olduk. Tedarik zincirindeki tüm ergitme tesislerinin listesini yayınlayan ilk şirket olmayı da başardık. 2014 yılında kobaltla ilgili haritayı çıkarmaya başladık ve süreci 2016 yılında tamamladık. 2017’de arka arkaya ikinci defa, belirlediğimiz KTTA ve kobalt ergitme tesislerimizin yüzde 100’ü bir üçüncü taraf denetim programına katıldı. Bunu yapıyoruz çünkü ürünlerimizde kullanılan madenlerin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ile uluslararası ölçekte kabul görmüş diğer insan hakları kuruluşları tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde tedarik edildiğinden emin olmak istiyoruz. Tüm bu çabalarımız esnasında, yasaların gerektirdiği standartları aşarken, ihtilafları, insan haklarını ve diğer riskleri de göz önünde bulunduruyoruz.

Apple, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ihtilafsız maden tedarik zincirleri geliştirme çabamız sonucunda Enough Project tarafından tüm sektörler genelinde dünyanın bir numaralı şirketi seçildi.

Malzemelerin izini sürüyoruz. Son montajdan kaynağa kadar.

Ürünlerinde kullanılan malzemelerin tedarik sürecini, ergitme tesislerine kadar takip eden az sayıda şirket var. Apple, ihtilaflı madenler de dahil olmak üzere birçok malzemenin ergitme aşamasına kadar izini sürüyor, hatta kobalt gibi bazı madenlerde daha da ileri giderek onları kaynağına kadar takip ediyor.

 1. 1. Adım: Son Montaj
 2. 2. Adım: Üretim
 3. 3. Adım: Ergitme/Rafine Etme
 4. 4. Adım: Ticaret
 5. 5. Adım: Malzeme Tedariği

Borç köleliğiyle mücadelemizi

daha da öteye taşıyoruz.

Borç köleliği, bir kişinin borca karşılık veya başka bir zorunluluk sebebiyle çalıştırılmasına deniyor. Bazen işe alınmanın koşulu olarak ücret biçiminde de talep edilebiliyor. 2008'de bu uygulamayı Apple Tedarikçi Davranış Kuralları’nın Temel İhlali olarak kabul ettik ve müsaade edilebilir ücretleri bir aylık maaşla sınırladık. 2015 yılında Apple bir adım daha attı ve ilgili ücretler tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkede yasal limitler dahilinde olsa bile, işe alım fırsatları karşılığında tedarikçi çalışanlarından herhangi bir ücret alınmasına izin vermeyerek bir ilke öncülük etti. Borç köleliği uyguladığı tespit edilirse, tedarikçinin bu durumdan etkilenen tüm çalışanlara işe alım ücretlerinin tamamını geri ödemesi gerekiyor. Çalışan ve tedarikçilerin endişelerini dile getirebilecekleri güvenli kanallar sunuyoruz ve bu korkunç uygulamayı bitirmek için gösterdiğimiz çabayla tüm sektörlerde liderlik etmeye devam ediyoruz.

Borç köleliğine karşı anında harekete geçiyoruz:

 1. 1. Adım: Gözetim İhbarı

  Kuralları ihlal eden tedarikçiye, çalışanları korumak amacıyla, geri ödeme şartlarını ve misilleme yasağı hükmünü içeren bir Gözetim İhbarı gönderilir.

 2. 2. Adım: Geri Ödeme İçin Son Tarih

  Bu ihbar, tedarikçilerin yasalara aykırı biçimde işe girme ücreti aldığı çalışanlarına 30 gün içerisinde geri ödeme yapmaları gerektiğini, aksi takdirde Apple ile çalışma haklarını kaybedeceklerini bildirir.

 3. 3. Adım: Geri Ödemenin Sonuçlandırılması

  Durumdan etkilenen her bir çalışana yapılan geri ödeme Apple tarafından onaylanır ve tedarikçi tarafından gerçekleştirilir. 2008’den bu yana, kural ihlallerinin giderilmesi için 30 milyon Amerikan Doları üzerinde geri ödeme yapıldı.

 4. 4. Adım: Ödemenin Onaylanması

  Bağımsız bir denetçi, her bir kişiye geri ödeme yapıldığını doğrular. 10 yıl içerisinde yaklaşık 35.000 kişiye geri ödeme yapıldı. 2017 yılında 1.560 vaka ortaya çıkarıldı ve çözüme ulaştırıldı.

Hiç atık üretmediğimizde, dev bir adım atmış oluruz.

Atıkların çöp sahalarına gönderilmesini engelleyerek çevre üzerindeki etkimizi azaltıyor, ürünlerimizin üretildiği çevreyi koruyoruz. Sıfır Atık Programı’mız, çevreyi korumak için bize katılan tedarikçilerle kurduğumuz bir ortaklık. Bir fabrikanın, Underwriters Laboratories (UL) aracılığıyla Çöp Sahalarına Sıfır Atık sertifikası alabilmesi için belli koşullar var. Ürettiği atıkların yüzde 100’ünü çöp sahalarına gönderilmekten kurtarması ve bu atıkların maksimum yüzde 10’unu atıkları enerjiye dönüştüren tesislere göndermesi gerekiyor. 2017 yılında, iPhone için son montaj tesislerimizin yüzde 100’ü sıfır atık sertifikasına sahipti. Tüm tedarikçilerimizin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olabilmek için belirli araçlar ve rehberlikler sunuyoruz. Buna, sürdürülebilir atık yönetimi çözümleri konusunda önde gelen uzmanların hizmetleri de dahil.

Şu anda tüm dünyada, iPhone için son montaj tesislerinin tamamı sıfır atık sertifikasına sahip.
625.0002015 yılından itibaren 625.000 metrik ton atığın çöp sahalarına gitmesi önlendi. Bu da, 1 metre derinliğinde 2.545 adet futbol sahasını doldurabilecek kadar atık demek.

Sıfır atık hedefine doğru.

Atık miktarını azaltmak, geleneksel üretim süreçlerini yeniden tasarlamak anlamına gelir. Bunu yapma yöntemlerimizden biri, tedarikçilerimizin işlenmemiş malzemelerden uzaklaşarak yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülmüş malzemelere yönelmelerine yardımcı olmak. Hatta tedarikçilerimizden biri şimdi yenilikçi bir yöntem uygulamaya başlıyor. iPhone ekranlarını üretim sırasında koruyan filmin belirli bir parçasını geri dönüştürüyor. Eskiden bu malzeme çöp sahalarına gidiyordu. Şimdiyse ürünleri üretim aşamasında taşımaya yarayan tepsileri üretmek için geri dönüştürülüyor. Bu da atık taşıma masraflarının ve karbon ayak izimizin azalmasını sağlıyor. Üstelik her yıl ortalama 200 metrik ton çöpün atık sahalarına gönderilmesini önleyecek.

iPhone ekranlarını koruyan filmin üretim tepsisine dönüşümü.

 1. 1. Adım

  Üretim sürecinde iPhone ekranlarını korumak için kullanılan filme ve astara daha sonraki aşamalarda ihtiyaç yok.

 2. 2. Adım

  Koruyucu film ve astar birbirinden ayrılıyor. Biri geri dönüştürülüyor, diğeri ise enerjinin geri kazanımı için kullanılıyor.

 3. 3. Adım

  Geri dönüştürülen parçalardan üretimde kullanılmak üzere tepsi üretiliyor.

 4. 4. Adım

  Tepsiler, üretim süreçlerinin daha ileri bir aşamasında iPhone aygıtlarını sabit tutmak için kullanılıyor.

Daha azla daha fazlasını
üretme sanatı.

Doğal kaynakları korumak ve daha az enerji harcamak için sürekli yeni yollar bulmak, üretim sürecimizin çok önemli bir parçası. 2020 yılına kadar dünya çapında 4 gigawatt üzerinde yeni temiz enerji tedarik edip üretmek ve böylece üretimle ilişkili emisyonları azaltabilmek için tedarikçilerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. 2018 yılında tüm tedarikçilerimiz karbon azaltma hedefleri belirlemek zorunda. Bunun yanı sıra, temiz suyu korumanın ve atık suları yeniden kullanmanın yollarını bulmaları konusunda fabrikaları cesaretlendiren bir Temiz Su Programı oluşturduk. Bunun sonucunda, Çin’de bu programa katılan fabrikalar, ortalama yüzde 37 gibi bir yeniden kullanım yüzdesi yakalayarak, sektör ortalaması olan yüzde 30’u aşmayı başardılar.

Apple, son dört yıldır, Çin’deki bir sivil toplum kuruluşu olan Institute of Public and Environmental Affairs tarafından Kurumsal Şeffaflık Endeksi sıralamasında en iyi nota layık görülüyor.
13,6 milyarTedarik zincirimizde su kullanımı, 2013 yılından itibaren 51,5 milyar litre azaldı. Bu da, 20.592 adet olimpik yüzme havuzunu doldurabilecek kadar su demek.
%37 2017 yılında, Çin’de bu programa katılan fabrikalarda, atık suyun ortalama yüzde 37’sinin yeniden kullanıldığını gördük.
1062017 yılında, Temiz Su Programı’mıza 14 yeni tedarikçi ekleyerek toplam tedarikçi tesisi sayısını 106’ya çıkardık.

Çabalarımız henüz sadece
bir başlangıç.

Tedarikçilerimizle beraber 2017’de ciddi ilerlemeler kaydettik. Hangi noktalarda iyileştirmeler yapabileceğimizi değerlendirmek için tedarik zincirimiz üzerinde daha fazla çalışmaya, yeni araçları ve süreçleri uygulamaya koymak için inovasyonun gücünden yararlanmaya devam ediyoruz. Ve biliyoruz ki, hem insanlar hem de gezegenimiz için daha fazlasını yapabileceğiz. Yaptığımız işler, tüm dünyada her yıl daha fazla tedarikçiyi ve çalışanı etkiliyor. Bizler bu çabaların sektör genelinde olumlu bir etki yarattığına inanıyoruz.

Daha çok tetkik ediyoruz, yüksek performanslı daha çok tedarikçi ediniyoruz.

Apple, her yıl tedarik zincirimizdeki daha fazla iş ortağını değerlendiriyor. 2017'de 30 ülkede 756 adet tedarikçi tesisini değerlendirdik. Sektörün en sıkı standartlarına göre değerlendirilen her bir tesis, düşük, orta ve yüksek performanslı olarak puanlanıyor. Düşük performans gösteren tedarikçilerle becerilerini daha hızlı geliştirebilmeleri için yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Tedarikçi standartlarımızı karşılamak konusunda isteksiz veya yetersizlerse, onları tedarik zincirimizden çıkarıyoruz. Apple ile iş ortaklarımızın ortak çabaları sayesinde, düşük performans gösteren tedarikçilerin sayısında yüzde 71’lik bir düşüş, yüksek performans gösteren tedarikçilerin sayısındaysa yüzde 35’lik bir artış gözlemledik.

%35 2017 yılında, tedarik zincirimizdeki yüksek performans gösteren tedarikçilerin sayısı yüzde 35 arttı.
%71 2017 yılında, tedarik zincirimizdeki düşük performans gösteren tedarikçilerin sayısı yüzde 71 azaldı.

2017 yılında, 756 adet üretim, iletişim merkezi ve perakende tesisinde değerlendirmeler yapıldı. Bunların yanı sıra ergitme ve maden tesislerinde 256 inceleme daha gerçekleşti.

Gelişimimizi görmek için raporun tamamını okuyun.

2018 İlerleme Raporu’nu görüntüleyin (PDF)

Ek Raporlar