med.logistica68 results found

TCP and UDP ports used by Apple software products

Learn about TCP and UDP ports used by Apple products such as macOS, macOS Server, Apple Remote Desktop, and iCloud. Many of these are well-known, industry-standard ports....

AirPods Pro - Regulatory Compliance Information

este equipo. PRODUCTO CON RAYO LÁSER CLASE 1 Klass 1-laserinformation Denna enhet klassificeras som en klass 1-laserprodukt i enlighet med IEC60825- 1:2007 och IEC60825-1:2014. Denna enhet överensstämmer med 21 CFR 1040.10 och 1040.11, med undantag för avvikelser i enlighet med Laser Notice No. 50 från den 24 juni 2007. Varning: Den här enheten innehåller en eller flera lasrar. Användning på annat sätt än enligt beskrivningen i användarhandboken, reparation eller isärmontering kan orsaka...

AirPods (2nd generation) with Charging Case - safety, warranty, and regulatory information

AirPods (2nd generation) with Wireless Charging Case - safety, warranty, and regulatory information

AirPods Wireless Charging Case - safety, warranty, and regulatory information

Apple Pencil (2nd generation) - Safety and Handling

MacBook Pro (15-inch, 2016) - Info Guide

aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling. Europeiska unionen—Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala...

MacBook Pro (13-inch, 2016, Four Thunderbolt 3 ports) - Info Guide

aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling. Europeiska unionen—Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala...

MacBook Pro (13-inch, 2016, Two Thunderbolt 3 ports) - Info Guide

aggiuntivi. Nel caso in cui si tratti di dispositivi mobili e piccoli accessori, è possibile restituirli al punto vendita in qualsiasi momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling. Europeiska unionen—Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala...

MacBook Air (13-inch, Early 2015) - Info Guide

conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Hrvatski Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj MacBook Air je u usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo MacBook Air è conforme ai...

MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015) - Info Guide

απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. MacBook Info Suomi Apple Inc. vakuuttaa täten, että tämä MacBook tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Svenska Härmed intygar Apple Inc. att denna MacBook står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online...

MacBook Air (11-inch, Early 2015) - Info Guide

conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Hrvatski Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj MacBook Air je u usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Air fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo MacBook Air è conforme ai...

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) - Info Guide

conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Hrvatski Ovime, Apple Inc., izjavljuje da je ovaj MacBook Pro je u usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Islenska Apple Inc. lýsir því hér með yfir að þetta tæki MacBook Pro fullnægir lágmarkskröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Evróputilskipunar 1999/5/EC. Italiano Con la presente Apple Inc. dichiara che questo dispositivo MacBook Pro è conforme ai...

iPad Pro Smart Keyboard - Quick Start

momento. Per maggiori informazioni, consulta la pagina www.apple.com/it/recycling. EU—Information om kassering Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda...

iMac (Retina 5K, 27-inch, Mid 2015) - Important Product Information Guide

Apple Pencil - Safety and Handling

iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) - Important Product Information Guide

MacBook Pro (Retina, Mid 2014) - Important Product Information Guide

MacBook Air (Early 2014) - Important Product Information Guide

Mac Pro (Late 2013) - Important Product Information Guide

MacBook Pro (Retina, Late 2013) - Important Product Information Guide

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2013) - Important Product Information Guide

iMac (Late 2013, Mid 2014) - Important Product Information Guide

AirPort Time Capsule 802.11ac - Setup Guide

MacBook Air (Mid 2013) - Important Product Information Guide

MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013) - Important Product Information Guide

AirPort Extreme 802.11ac - Setup Guide

iPod touch User Guide for iOS 8.4

PDF | Web | Apple Books

iPhone User Guide for iOS 8.4

PDF | Web | Apple Books

iMac (21.5-inch and 27-inch, Late 2012) - Important Product Information Guide