Não Se Aceitam Devoluções5 results found

PARA REPAROS (“CONTRATO”) CONSTITUI SEU CONTRATO COM A APPLE (CONFORME DESCRITO NAS SEÇÕES DE VARIAÇÕES POR PAÍSES, ESPECIFICADAS AO LONGO DO CONTRATO) E SE APLICARÁ AO SEU PEDIDO CASO O SERVIÇO NÃO...

CONCORDO", VOCÊ CONFIRMA TER LIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR QUE REGULAM O EXAME, A CERTIFICAÇÃO E QUAISQUER SERVIÇOS SOB ESTE CONTRATO DE CERTIFICAÇÃO APPLE ("CONTRATO").  SE VOCÊ NÃO...

THẾ NÀO. ID Apple của con bạn Với ID Apple bạn tạo cho con mình, con bạn sẽ có thể tận dụng toàn bộ các tính năng và dịch vụ có sử dụng ID Apple của Apple. Ví dụ: con bạn sẽ có thể: Thực hiện và nhận cuộc...

dụng “cookie”. Cookie cho phép bạn sử dụng giỏ hàng và cá nhân hóa trải nghiệm trên trang web của chúng tôi, cho chúng tôi biết những phần nào trên trang web của chúng tôi mọi người đã truy cập, giúp...

trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hay trả lời bất kỳ thắc mắc nào bạn có thể có. Sau đây là một số ví dụ về loại thông tin cá nhân Apple có thể thu thập...