Aku üldteave

Kõik andmed aku kasutusaja kohta sõltuvad mobiilivõrgust, asukohast, signaali tugevusest, funktsioonide konfiguratsioonist, kasutusest ja paljudest muudest teguritest; tegelik kasutusaeg võib olla erinev. Akut saab laadida piiratud arv kordi, mistõttu on võimalik, et mingil hetkel tuleb see Apple’i volitatud teenusepakkuja juures välja vahetada. Aku kasutusaeg ja laadimiste arv sõltub telefoni kasutusviisist ja sätetest. Akude testimisel kasutatakse teatud iPhone’i mudeleid. Lisateavet leiad veebilehtedelt www.apple.com/ee/batteries ja www.apple.com/ee/iphone/compare.

Kõneaja testid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi oli seotud määratud võrguga, WiFi funktsioon Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioon Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioon Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud.

Ooteaja testid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi oli seotud määratud võrguga, WiFi funktsioon Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud. Hey Siri polnud lubatud. Kui Hey Siri on lubatud, on iPhone SE ooteaeg kuni 10 päeva.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioon Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioon Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) oli välja lülitatud.

3G internetikasutuse testid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testid viidi läbi 3G-võrgus ja selleks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone SE surfas 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võttis meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testid viidi läbi 3G-võrgus ja selleks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone 5c ja iPhone 5s surfasid 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võtsid meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testid viidi läbi 3G-võrgus ja selleks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone 4s surfas 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võttis meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

4G LTE internetikasutuse testid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. LTE interneti testid viidi läbi LTE-võrgus ja selleks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone SE surfas 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võttis meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testid viidi läbi 4G LTE võrgus ja selleks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone 5s ja iPhone 5c surfasid 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võtsid meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

WiFi internetikasutuse testid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. WiFi interneti testimiseks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone SE surfas 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võttis meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (automaateredus) olid välja lülitatud, WPA2-krüptimine oli lubatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testimiseks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone 5c ja iPhone 5s surfasid 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võtsid meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud; WPA2-krüptimine oli lubatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Testimiseks kasutati sihtotstarbelist veebiserverit. iPhone 4s surfas 20 populaarse veebilehe hetktõmmistel ja võttis meilisõnumeid vastu kord tunnis. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud; WPA2-krüptimine oli lubatud.

Videoesitustestid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Videoks oli iTunes Store’ist ostetud 2 tundi ja 23 minutit kestev korratav film. Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi oli seotud määratud võrguga, WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Videoks oli iTunes Store’ist ostetud 2 tundi ja 23 minutit kestev korratav film. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Videoks oli iTunes Store’ist ostetud 2 tundi ja 23 minutit kestev korratav film. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

Heliesitustestid

Apple'i korraldatud testimisel 2016. aasta märtsis kasutati iPhone SE katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Esitusloendis oli 358 iTunes Store’ist ostetud kordumatut heliriba (256 kbit/s täiustatud helikodeeringuga). Kasutati vaikesätteid, välja arvatud: WiFi oli seotud määratud võrguga, WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2013. aasta augustis kasutati iPhone 5c ja iPhone 5s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Esitusloendis oli 358 iTunes Store’ist ostetud kordumatut pala (256 kbit/s täiustatud helikodeeringuga). Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.

Apple'i korraldatud testimisel 2011. aasta septembris kasutati iPhone 4s katsemudeleid ja tarkvara nii GSM- kui ka CDMA-mobiilsidevõrkudes. Esitusloendis oli 358 iTunesi kaudu CD-plaatidelt imporditud (128 kbit/s täiustatud helikodeeringuga) ja iTunes Store’ist ostetud (256 kbit/s täiustatud helikodeeringuga) kordumatut pala. Kasutati vaikesätteid, erandiks järgmised: WiFi oli seotud määratud võrguga; WiFi funktsioonid Ask to Join Networks (Võrguga ühenduse loomiseks loa küsimine) ja Auto-Brightness (Automaateredus) olid välja lülitatud.