Legal

Privaatsuspoliitika

Sinu privaatsus on Apple’i jaoks tähtis. Seega oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb sinu andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Palun pühenda veidi aega meie privaatsuspõhimõtetega tutvumisele ja anna meile teada, kui sul on küsimusi.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Kui suhtled Apple’i või Apple’i sidusettevõttega, võidakse sinult mis tahes ajal isikuandmeid küsida. Apple ja tema sidusettevõtted võivad neid isikuandmeid teineteisega jagada ja kasutada neid selle privaatsuspoliitika järgi. Nad võivad neid ühendada ka muu teabega oma toodete, teenuste ja sisu pakkumiseks ning täiustamiseks, samuti reklaamiks.  Sa pole kohustatud meile oma isikuandmeid avaldama, aga kui otsustad seda mitte teha, ei ole meil paljudel juhtudel võimalik pakkuda sulle oma tooteid ega teenuseid või vastata päringutele.

Järgnevalt on näited, mis tüüpi isikuandmeid Apple võib koguda ja kuidas neid kasutatakse.

Kogutavad isikuandmed

  • Kui lood Apple’i ID, registreerid oma tooteid, taotled ärikrediiti, ostad toote, laadid alla tarkvarauuenduse, registreerid end Apple’i jaekaupluses koolitusele, võtad meiega ühendust või vastad veebiküsitlusele, siis võime koguda mitmesuguseid andmeid, sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis ja krediitkaardi andmed.
  • Kui jagad Apple’i toodete kaudu oma sisu pereliikmete ja sõpradega, saadad kinkekaarte ning tooteid või kutsud teisi Apple’i foorumitega liituma, võib Apple koguda andmeid, mida esitad nende inimeste kohta, nt nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
  • Ameerika Ühendriikides võime küsida sinu sotsiaalkindlustusnumbrit, kuid ainult teatud juhtudel, nt kui seadistad juhtmevaba kontot ja aktiveerid oma iPhone’i või kui otsustame, kas anda sulle ärikrediiti.

Isikuandmete kasutamine

  • Kogutud isikuandmete kaudu saame sind teavitada Apple’i tooteuudistest, tarkvarauuendustest ja tulevastest sündmustest. Kui sa ei soovi olla meie postiloendis, saad enda andmed sellest igal ajal eemaldada, uuendades oma eelistusi.
  • Peale selle kasutame isikuandmeid toodete, teenuste, sisu ja reklaamide loomiseks, arendamiseks, rakendamiseks, edastamiseks ja täiustamiseks ning kadude ennetamiseks, samuti pettuse ärahoidmiseks.
  • Aeg-ajalt võime isikuandmeid kasutada tähtsate teavituste saatmiseks (nt ostudega seotud teave ning meie sätete ja tingimuste, samuti eeskirjade muudatused). Kuna pead Apple’iga suhtlemiseks neid teadma, ei saa sa nende teadete saamisest loobuda.
  • Kasutame isikuandmeid ka sise-eesmärkidel, nt auditeerimine, andmeanalüüs ning Apple’i toodete, teenuste ja klientidele saadetava teabe täiustamisega seotud uuringud.
  • Kui osaled loteriil, konkursil või muus taolises kampaanias, võime esitatud andmeid kasutada nende programmide korraldamisel.

Mitteisiklike andmete kogumine ja kasutamine

Kogume ka andmeid sellisel kujul, mida iseenesest ei tohi otseselt ühegi konkreetse isikuga siduda. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mis tahes eesmärgil. Järgmistes lõikudes on näited kogutavatest mitteisiklikest andmetest ja võimalikest kasutusviisidest.

  • Võime koguda andmeid, nt teie amet, keel, sihtnumber, suunakood, seadme unikaalne tunnus, asukoht ja ajavöönd, kus Apple’i toodet kasutatakse, et mõistaksime paremini tarbijakäitumist ning saaksime täiustada oma tooteid, teenuseid ja reklaame.
  • Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil, teenuses iCloud ja veebipoes iTunes Store (iTunesi pood) ning meie muude toodete ja teenustega seoses. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ning saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas mitteisiklike andmetena.

Kui ühendame mitteisiklikud andmed isikuandmetega, siis ühendatud andmeid peetakse isikuandmeteks nii kaua, kuni need on ühendatud.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

Apple’i veebisait, veebiteenused, interaktiivsed rakendused, e-kirjad ja reklaamid võivad kasutada küpsiseid ning muid tehnoloogiaid, nt veebimajakad. Nende tehnoloogiate abiga mõistame paremini kasutajakäitumist, need annavad teada, mis veebisaidi osasid inimesed külastasid, samuti hõlbustavad ja mõõdavad reklaamide ning veebiotsingute tõhusust. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kogutud andmeid käsitleme mitteisiklike andmetena. Kui kohalik seadus peab IP-aadressi või sarnaseid tunnuseid siiski isikuandmeteks, käsitleme meiegi neid isikuandmetena. Sarnaselt, kui mitteisiklikud andmed on ühendatud isikuandmetega, käsitleme ühendatud andmeid selle privaatsuspoliitika mõttes isikuandmetena.

Apple ja tema partnerid kasutavad küpsiseid ja muid tehnoloogiaid mobiilsideseadmete reklaamiteenustes, et reguleerida reklaami esitamiskordi, esitada reklaame, mis on sinu huvidega seotud, ja mõõta reklaamikampaaniate tõhusust. Kui sa ei soovi oma mobiilsideseadmes saada selle asjakohasustasemega reklaame, saad sellest loobuda, avades oma seadmes lingi http://oo.apple.com. Kui aga kasutad oma mobiiliseadmel operatsioonisüsteemi iOS 6 või uuemat, võid loobuda, tehes valiku Limit Ad Tracking (Piira reklaamide jälgimist) (lisateave).  Kui loobud sellest, saad sama palju mobiilireklaame, kuid need võivad olla vähem asjakohased, kuna need ei põhine sinu huvidel. Võid siiski näha reklaame, mis on seotud veebisaidi või rakenduse sisuga või mis põhinevad muudel mitteisiklikel andmetel. Loobumine saidi oo.apple.com kaudu kehtib ainult Apple’i reklaamiteenuste jaoks ega mõjuta muude reklaamivõrkude huvipõhiseid reklaame.  Kui aga valite mobiiliseadmes teenuse Limit Ad Tracking (Piira reklaamide jälgimist), ei ole kolmanda osapoole rakendustel lepingu järgi lubatud kasutada valikut Advertising Identifier (Reklaamituvastaja) ehk mitteisiklikku seadme tunnust sihitud reklaamide pakkumiseks.

Apple ja tema partnerid kasutavad küpsiseid ning muid tehnoloogiad ka isikuandmete meelespidamiseks, kui kasutad nende veebisaiti, veebiteenuseid ja rakendusi. Meie eesmärk sellises olukorras on muuta sinu suhtlus Apple’iga mugavamaks ja isiklikumaks. Näiteks kui teame sinu eesnime, saame sind tervitada järgmisel korral, kui külastad Apple Online Store’i (Apple’i veebipood). Kui teame sinu asukohariiki ja kasutatavat keelt (ning kooli, kui oled haridustöötaja), saame pakkuda kohandatud ja kasulikumat ostukeskkonda. Kui teame, et sinu arvuti või seadme kasutaja on ostnud teatud toote või kasutanud sarnast teenust, aitab see meil muuta oma reklaam ja e-posti teel saadetav teave sinu huvidele vastavaks. Kui teame sinu kontaktandmeid, toote seerianumbrit ja muud arvuti või seadme teavet, saame registreerida sinu tooted, isikupärastada sinu opsüsteemi, seadistada iCloudi teenust ning pakkuda paremat klienditeenindust.

Kui soovid küpsised keelata ja kasutad Safari veebibrauserit, ava Safari eelistused ning keela küpsised privaatsuse paanil. Apple’i mobiilsideseadmes tee valik Settings (Sätted), seejärel Safari ja lõpuks jaotis Cookies (Küpsised). Muude brauserite korral küsi teenusepakkujalt, kuidas küpsised keelata. Võta arvesse, et kui küpsised on keelatud, ei saa Apple’i veebisaidi teatud funktsioone kasutada.

Nagu enamikul veebisaitidel, kogume ka meie automaatselt teatud andmeid ja salvestame need logifailidesse. Need andmed sisaldavad IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, Interneti-teenusepakkujat (ISP), viitavaid ning väljumise lehti, opsüsteemi, kuupäeva- ja kellaajatemplit ning klikiraja andmeid.

Kasutame neid andmeid trendide mõistmiseks ja analüüsimiseks, saidi haldamiseks, saidi kasutajakäitumise uurimiseks ja üldiselt kasutajate demograafilise teabe kogumiseks. Apple võib kasutada neid andmeid oma turundus- ja reklaamiteenustes.

Mõnes e-kirjas kasutame läbiklõpsamis-URL-i, mis on lingitud Apple’i veebisaidi sisuga. Kui kliendid klõpsavad mõnda sellist URL-i, läbitakse enne meie veebisaidi sihtlehele jõudmist eraldi veebiserver. Kasutame neid läbiklõpsamisandmeid, et määrata, kui huvipakkuv mõni teema on ja et mõõta klientidele saadetava teabe tõhusust. Kui soovid, et sind ei jälgitaks niimoodi, siis ära klõpsa e-kirjades olevaid teksti- ega graafilisi linke.

Veebimajakate kaudu saame klientidele saata loetavas vormingus e-kirju ja need annavad meile teada, kas e-kiri on avatud. Võime seda teavet kasutada klientidele saadetavate sõnumite vähendamiseks või lõpetamiseks. 

Kolmandatele osapooltele avaldamine

Mõnikord võib Apple strateegilistele partneritele, kes töötavad Apple’iga koos toodete ja teenuste pakkumiseks või aitavad Apple’il tooteid turustada, teatud isikuandmed kättesaadavaks teha. Näiteks kui ostad ja aktiveerid oma iPhone’i, siis volitad Apple’it ja oma võrguoperaatorit vahetama teenuse pakkumiseks teavet, mille esitad aktiveerimisprotsessi käigus. Kui sinu teenuse kasutamisõigus kinnitatakse, siis kehtivad sinu kontole Apple’i ja võrguoperaatori vastavad privaatsuspoliitikad. Apple jagab isikuandmeid ainult oma toodete, teenuste ja reklaamide pakkumiseks või täiustamiseks. Andmeid ei jagata kolmandatele osapooltele nende turunduseesmärkidel.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid, nt andmetöötlus, krediidi väljastamine, klienditellimuste täitmine, toodete kohaletoimetamine, kliendiandmete haldus ja täiustamine, klienditeeninduse pakkumine, meie toodetest ning teenustest huvitatuse hindamine ja kliendiuuringute või rahulolu uuringute korraldamine. Need ettevõtted on kohustatud sinu andmeid kaitsma ja võivad asuda igal pool, kus Apple tegutseb.

Muud

Apple võib seaduse järgi, menetluse või kohtuvaidluse käigus ja/või sinu elukoha- või muu ametivõimu või riigiasutuste nõudmisel avaldada sinu isikuandmeid. Võime sinu andmeid avaldada ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on riikliku julgeoleku, korrakaitse või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik ja asjakohane.

Võime sinu andmeid avaldada ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on mõistlikult vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Peale selle võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõiki kogutud isikuandmeid vastavale kolmandale osapoolele.

Isikuandmete kaitse

Apple suhtub sinu isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt.  Apple’i võrguteenused, nt Apple Online Store (Apple’i veebipood) ja iTunes Store (iTunesi pood), kaitsevad sinu isikuandmeid edastuse ajal, kasutades krüptimist, nagu Transport Layer Security (TLS; Transpordikihi turve). Kui Apple salvestab sinu isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse füüsilise turvalisuse meetmeid. iCloudi andmeid salvestatakse krüptitud kujul ka siis, kui kasutame kolmanda osapoole salvestusruumi.

Kui kasutad Apple’i tooteid, teenuseid või rakendusi või postitad Apple’i foorumisse, jututuppa või suhtlusvõrgustikuteenusesse, on sinu jagatavad isikuandmed teistele kasutajatel nähtavad ja nad võivad neid lugeda, koguda või kasutada. Sina vastutad neis olukordades esitatavate isikuandmete eest. Näiteks kui lisad foorumipostitusele oma nime ja e-posti aadressi, on see teave avalik. Ole nende funktsioonide kasutamisel ettevaatlik.

Isikuandmete õigsus ja säilitamine

Apple aitab sul hõlpsasti oma isikuandmed hoida täpsed, terviklikud ja ajakohased. Säilitame sinu isikuandmeid selles privaatsuspoliitikas esitatud eesmärkide täitmiseks vajaliku ajavahemiku jooksul, v.a kui seaduse järgi on nõutav või lubatud pikem säilitusaeg.

Juurdepääs isikuandmetele

Saad hoolitseda selle eest, et sinu kontaktandmed ja eelistused oleks täpsed, terviklikud ning ajakohased, logides oma kontole sisse veebisaidil https://appleid.apple.com/. Muude isikuandmete jaoks tagame sulle juurdepääsu, et saaksid taotleda ebatäpsete andmete parandamist või andmete kustutamist, kui Apple ei pea seaduse täitmiseks või põhjendatud ärieesmärkidel neid säilitama. Võime keelduda töötlemast taotlusi, mis on frivoolsed/kiuslikud, ohustavad teiste privaatsust, on väga ebapraktilised või millele juurdepääsu seadus muidu ei nõua. Juurdepääsu-, parandus- ja kustutamistaotlusi saab esitada piirkondliku privaatsusküsimuste kontaktivormi kaudu.

Lapsed

Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt lastelt, v.a juhul, kui lapsevanem on programmi Apple ID for Students (Apple’i ID õpilastele) kaudu loonud oma lapsele Apple’i ID ja esitanud Apple’ile vanema kinnitatud nõusoleku. Vaata lisateavet programmi Apple ID for Students (Apple’i ID õpilastele) ja seadme vanemliku järelevalve kohta. Kui saame teada, et oleme ilma vanema kinnitatud nõusolekuta kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, siis kustutame need andmed võimalikult kiiresti.

Asukohapõhised teenused

Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad võivad Apple’i toodetes asukohapõhiste teenuste pakkumiseks koguda, kasutada ja jagada täpset asukohateavet (sh sinu Apple’i arvuti või seadme geograafiline asukoht reaalajas). Neid asukohaandmeid kogutakse anonüümselt ja kujul, mis ei tuvasta sinu isikut, ning Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad kasutavad neid asukohapõhiste toodete ning teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks. Näiteks võime geograafilist asukohta jagada rakenduse pakkujaga, kui valid tema asukohateenuste kasutamise.

Apple’i mõne asukohapõhise teenuse (nt funktsioon Find My iPhone (Otsi mu iPhone üles)) töötamiseks vajatakse sinu isikuandmeid.

Kolmandate osapoolte saidid ja teenused

Apple’i veebisaidid, tooted, rakendused ja teenused võivad sisaldada muude osapoolte veebisaitide, toodete ning teenuste linke. Meie tooted ja teenused võivad ka kasutada või pakkuda muude osapoolte tooteid või teenuseid (nt kolmanda osapoole iPhone’i rakendus). Kolmandate osapoolte kogutud andmetele (nt asukoha- või kontaktandmed) kehtivad nende privaatsuspõhimõtted. Soovitame sul tutvuda kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtetega.

Rahvusvahelised kasutajad

Kõiki sinu esitatud andmeid võivad kogu maailma üksused edastada või neile juurde pääseda selles privaatsuspoliitikas sätestatu järgi. Apple täidab Safe Harbori raamistiku nõudeid, mille Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium on kehtestanud Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi organisatsioonide kogutavate isikuandmete kogumisele, kasutamisele ning säilitamisele. Loe lisaks Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi programmi Safe Harbor kohta.

Pane tähele, et Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis ja Šveitsis elavate isikute andmeid, sh iCloudi kasutamisel antud andmeid, valdab Iirimaal Corkis asuv Apple Distribution International ja neid töötleb eelneva nimel Apple Inc. EMP-s ja Šveitsis iTunesi kasutamisel kogutud isikuandmeid valdab Luksemburgis asuv iTunes SARL ja neid töötleb eelneva nimel Apple Inc.

Kogu meie ettevõtte pühendumine sinu privaatsusele

Veendumaks, et sinu isikuandmed on kaitstud, selgitame Apple’i töötajatele oma privaatsus- ja turbejuhiseid ning rakendame ettevõttes rangelt privaatsuse kaitsemeetmeid.

Privaatsusküsimused

Kui sul on küsimusi või probleeme seoses Apple’i privaatsuspoliitika või andmete töötlemisega või kui soovid esitada kaebust kohaliku privaatsuseeskirja võimaliku rikkumise kohta, võta meiega ühendust.  Saad meiega alati ühendust oma riigi Apple’i toe telefoninumbril.

Kõiki niisuguseid sidekanaleid kontrollitakse ja vastused antakse esimesel võimalusel.  Kui sa pole saadud vastusega rahul, võid esitada kaebuse vastavale juhtorganile oma võimupiirkonnas.  Kui esitad küsimuse meile, üritame anda teavet asjakohaste kaebuse esitamise võimaluste kohta, mis võivad sinu juhtumi puhul olla sobivad.

Apple võib aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Kui muudame poliitikat oluliselt, avaldame oma veebisaidil vastava teate ja uuendatud privaatsuspoliitika.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe: klõpsa kontrollimiseks

Ettevõttele Apple Inc. on määratud privaatsuspitser TRUSTe, mis tähendab, et TRUSTe on kontrollinud selle privaatsuspoliitika ja -põhimõtete vastavust TRUSTe programmi nõuetele, sh läbipaistvus, vastutus ja võimalus valida, kas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse. TRUSTe programm ei käsitle alla laaditava tarkvara kaudu kogutavaid andmeid. Kui sul on meie privaatsuspoliitika või -põhimõtete kohta küsimusi või kaebusi, siis võta meiega ühendust. Kui sa pole meie vastusega rahul, võid pöörduda TRUSTe poole.

Viimati uuendatud: 1. märts 2014