Pere privaatsusavaldus seoses lastega

Laste kaitsmine on Apple’is kõigi jaoks väga oluline. Me usume läbipaistvusesse ja pakume lastevanematele teavet, mis aitab otsustada, mis on nende laste jaoks parim. Me teeme palju tööd selle nimel, et pakkuda lapsevanematele kontrollimeetmeid, mis oleksid intuitiivsed ja kohandatavad. Kui loote oma lapsele Apple’i ID, siis võimaldate tal kasutada funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) koos teie ja teiste pereliikmetega. Laps saab jagada teie ja ülejäänud perega muusikat, filme, telesaateid, raamatuid, rakendusi, fotosid, kalendreid, asukohateavet ja muud. Lisaks saab ta isikupärastatud Apple’i ID, millega on võimalik kasutada teenuseid ja sisu, mis on Apple’i ID konto omanikele saadaval.

PANGE TÄHELE! SEE AVALDUS EI KEHTI ÜHEGI KOLMANDA POOLE RAKENDUSE ANDMEKOGUMISTAVADE KOHTA. ENNE KUI TEIE LAPS MÕNE RAKENDUSE OSTAB VÕI ALLA LAADIB, PEAKSITE VAATAMA ÜLE VASTAVATE KOLMANDATE POOLTE RAKENDUSTE TINGIMUSED, EESKIRJAD JA TAVAD, ET MÕISTA, MIS ANDMEID NEED TEIE LAPSELT KOGUDA VÕIVAD JA KUIDAS NEID VÕIDAKSE KASUTADA.

Teie lapse Apple’i ID

Teie lapsele loodud Apple’i ID võimaldab tal kasutada kõiki Apple’i funktsioone ja teenuseid, milleks on vaja Apple’i ID-d. Teie laps saab teha näiteks järgmist.

 • Teha ja vastu võtta FaceTime’i video- ja häälkõnesid.
 • Luua ja jagada fotosid, videoid, heli- ja tekstsõnumeid, kasutades Apple’i rakendusi Camera (Kaamera), Photos (Fotod), Messages (Sõnumid), Mail (E-post) jt.
 • Luua ja jagada dokumente ning andmeid teiste inimestega iCloudi avaliku ja privaatse jagamise võimaluse kaudu. Valitud sätetest olenevalt võib selline sisu sisaldada teie lapse nime ja kontaktandmeid, kui need on esitatud.
 • Jagada oma asukohta pereliikmete ja sõpradega rakenduste Find My (Otsi mu seadet), Messages (Sõnumid) ja muude asukohateenuseid kasutavate rakenduste abil ning kasutada ühilduvate seadmete ja tarvikute otsimiseks rakendust Find My (Otsi mu seadet). Kui jagate lapse Apple’i ID loomisel või funktsiooni Family Setup (Pere seadistamine) abil lapse Apple Watchi seadistamisel lapse asukohta oma perega, siis jagatakse teie lapse asukohta kõigi pereliikmetega, sealhulgas hiljem lisatavate uute liikmetega. Teie laps saab oma asukoha jagamise sätteid kohandada, välja arvatud juhul, kui see on keelatud funktsiooni Screen Time (Ekraaniaeg) abil.
 • Pääseda juurde jagatud kalendritele, mis võimaldab teil ja lapsel jagada kavandatud tulevasi ja juba toimunud sündmusi teiste pereliikmetega.
 • Pääseda juurde teiste pereliikmete ostetud sisule ja tellimustele (sh muusika, filmid, telesaated, netisaated, rakendused ja rakendusesisesed ostud, raamatud, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ ja Apple TV+) ning neid voogesitada ja alla laadida.
 • Teha oste ja laadida alla tasuta sisu teenustes Apple Music, App Store, Book Store ja Apple TV rakenduses; teha rakendusesiseseid oste ja hakata teenuste Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ ja Apple Music tellijaks – kõike seda vastavalt sätetele, mille olete määranud funktsiooni Ask to Buy (Ostuluba) abil.
 • Saada soovitusi teenuses Apple Music ja Apple TV rakenduses.
 • Game Centeris teiste kasutajatega mänge mängida ja suhelda ning jagada teistega teavet, sealhulgas teie lapse Game Centeri hüüdnime, avatari ja sõpru.
 • Teha ja võtta vastu makseid Apple Pay teenustega (nt Transit ja Apple Cash), kui seadistate lapsele kontod, ning säilitada ja kasutada rakenduses Wallet (Rahakott) pääsmeid (nt pileteid ja pardakaarte).
 • Jälgida ja jagada terviseteavet, nt südame löögisagedust, vererõhku või toitumist ning treeningu- ja aktiivsusandmeid. Apple Watchi kasutamise korral on tal võimalik jagada funktsiooni Activity Sharing (Tegevuse jagamine) abil teiste Apple Watchi kasutajatega oma treeningu- ja aktiivsusandmeid, nt tehtud sammude arvu ja päeva jooksul läbitud vahemaad. Rakenduse Health (Tervis) kasutamise korral on tal samuti võimalik jagada funktsiooni Health Sharing (Terviseteabe jagamine) abil teiste rakenduse Health (Tervis) kasutajatega, kes on lisatud tema kontaktide hulka, teatud terviseteavet, sh teatud minevikus kogutud terviseandmete alamhulka ning edasisi värskendusi, mis on seotud teie lapse jagatud andmetega. Teie laps võib rakenduse Health (Tervis) teise kasutajaga sisu jagamist jätkata ka pärast seda, kui see kasutaja on lapse kontaktide seast kustutatud.
 • Talletada iCloudis fotosid, videoid, dokumente, märkmeid, kontakte, kalendreid, meilisõnumeid, varukoopiaid ja muid rakenduseandmeid (sh Apple Arcade’i mängutegevust).

Teie laps pääseb juurde ka funktsioonidele ja teenustele, mis ei nõua Apple’i ID-d, nt juurdepääs internetile ja internetiressurssidele ning nende otsimine Safari ja Siri otsingu kaudu ning Siri kasutamine küsimuste esitamiseks ja ülesannete täitmiseks.

Lisaks nendele näidetele võib tarkvaravärskenduste väljalasetega kaasneda lisafunktsioone. Julgustame teid lugema selliste väljalasetega seotud märkmeid ja tingimusi enne, kui laps värskendused oma seadmesse alla laadib.

Kontrollimeetmed lapsevanematele

Funktsioon Family Sharing (Perega jagamine) võimaldab teil valitud sisu hõlpsalt perega jagada. Vahel võite aga soovida piirata lapse juurdepääsu teatud tüüpi sisule või allikatele, mis on teistele pereliikmetele kättesaadavad. Selleks et aidata teil hallata lapse juurdepääsu Apple’i ID teenustele ja funktsioonidele, pakume vanematele erinevaid kontrollimeetmeid. Need hõlmavad funktsioone Screen Time (Ekraaniaeg), Restrictions (Piirangud) ning teenuse Family Sharing (Perega jagamine) funktsiooni Ask to Buy (Ostuluba). Apple Pay teenuste (nt Apple Cash) abil rahaliste vahendite kulutamise ja vastuvõtmise kontrollimeetmed on saadaval rakenduses Wallet (Rahakott).

Ekraaniaeg

Kui teil ja teie lapsel on operatsioonisüsteem iOS 12 või uuem versioon, iPadOS või macOS, saate kasutada funktsiooni Screen Time (Ekraaniaeg), et seada piirangud lapse kasutusajale ükskõik millises iOS-i, iPadOS-i või macOS-i seadmes, kuhu ta on sisse logitud. See hõlmab kindla aja seadistamist, mil ekraaniaeg pole lubatud, teatud funktsioonidele, rakendustele või rakenduste kategooriatele juurdepääsu piiramist ning vanusepõhise sisupiirangu seadistamist filmidele, muusikale, raamatutele ja muule sisule.

Kui kasutate funktsiooni Family Setup (Pere seadistamine) ja olete lubanud funktsiooni Schooltime (Kooliaeg), on teil võimalik määrata, millal on Apple Watchi teatud funktsioonide kasutamine teie pereliikmete jaoks keelatud. Kui teie pereliige avab oma kella kooliajal, saate avamiste teavet vaadata oma iPhone’i rakenduses Apple Watch. See teave saadetakse Apple’ile täielikult krüptitult, kuid see seotakse teie Apple’i ID-ga ainult selleks, et võimaldada Apple’il pakkuda teavet avamiste kohta.

Piirangud

Kui teil või teie lapsel on iOS 12-st vanem iOS-i versioon, saate lapse jaoks seada piirangud mis tahes iOS-i või iPadOS-i seadmes, mida ta kasutab, kui avate menüü Settings (Sätted) > General (Üldine) > Restrictions (Piirangud) või Maci menüü System Settings (Süsteemi sätted) > Parental Controls (Vanemlik järelevalve). Nende sätetega saate piirata selliseid funktsioone nagu FaceTime, Camera (Kaamera) ja Safari, mitme mängijaga mängude mängimine ning teatud sotsiaalmeediarakendusi ja määrata lapsele sobiliku sisu. See on oluline samm, mis aitab hallata lapse tegevusi Apple’i seadmetes. Need piirangud ja vanematele mõeldud kontrollimeetmed tuleks ära seadistada igas seadmes, mida teie laps kasutab.

Perega jagamine ja ostuluba

Funktsioon Family Sharing (Perega jagamine) võimaldab teil jagada oste, tellimusi ja muud sisu kuni viie pereliikmega, kelle olete määranud nende Apple’i ID kaudu. Ask to Buy (Ostuluba) on funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) alamfunktsioon, mis võimaldab teil üle vaadata ja kinnitada App Store’is või mujal iTunesi kaudu tehtud allalaadimisi ja oste, mida teie laps on taotlenud (sealhulgas rakendusesiseseid oste). Ask to Buy (Ostuluba) on vaikimisi sisse lülitatud iga alla 13-aastase (või olenevalt kohtualluvusest samaväärsest miinimumvanusest noorema) kasutaja puhul, kes on perre lisatud. Kui lülitate funktsiooni Ask to Buy (Ostuluba) lapse puhul välja, näete meiliga saadetud kviitungis (saadetakse 24–72 tundi pärast ostu) või krediitkaardi arvel teavet ainult App Store’is või mujal iTunesi kaudu tehtud ostude kohta (sh rakendusesisesed ostud).

Võtke arvesse, et meie hulgiostulepingu alusel ostetud rakenduste puhul, mis laaditakse alla uuesti või lunastuskoodiga, ei pruugi kehtida funktsiooni Ask to Buy (Ostuluba) piirangud.

Lapsele Apple’i ID loomine

Teie lapsele Apple’i ID loomiseks peame esmalt saama teie nõusoleku sellele pere privaatsusavaldusele seoses lastega („avaldus“) ja Apple’i privaatsuseeskirjadele, mille oleme siia viitena lisanud. Apple’i privaatsuseeskirjade ja käesoleva avalduse vahel vastuolude esinemise korral on ülimuslikud selle avalduse tingimused.

Laste veebiprivaatsuse kaitseakti (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) ja sarnaste seaduste järgimiseks teistes kohaldatavates kohtualluvustes, mis reguleerivad lastelt veebis andmete kogumist, võib Apple rakendada lisameetmeid, kinnitamaks, et kasutaja, kes annab loa lapse Apple’i ID loomiseks, on tema vanem või eestkostja. Vastavalt sellele võidakse teil nendes kohtualluvustes paluda kinnitada oma kehtiv iTunesi, iCloudi või Apple Store’i makseviis. Olenevalt makseviisist saab seda teha teie krediitkaardi turbekoodi või sarnase kinnitusviisi kaudu. Teise võimalusena võib teil olla võimalik kinnitada oma vanus rakendusse Wallet (Rahakott) lisatud isikutunnistuse abil või Apple’i ID konto kaudu.

See teave on vajalik, et saaksime tuvastada teie kui pererühma halduri või vanema/eestkostja isiku ja seejärel hankida teilt nõusoleku lapse isikuandmete kogumiseks.

Me ei kogu, kasuta ega avalda teadlikult teie lapse mis tahes isikuandmeid ilma tõestatava vanemliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui kehtib COPPA erand. Kui olete selle avalduse ja Apple’i privaatsuseeskirjad läbi lugenud ning esitanud tõestatava vanemliku nõusoleku, saate luua enda lapsele Apple’i ID. Teie laps pääseb oma Apple’i ID-ga juurde kõigile Apple’i funktsioonidele ja teenustele, mis kasutavad Apple’i ID-d (v.a need, mille olete funktsioonide Screen Time (Ekraaniaeg) või Restrictions (Piirangud) kaudu keelanud). Teie lapse konto saab eemaldada perest vaid siis, kui tema Apple’i ID kustutatakse, ta saab 13-aastaseks (või jõuab olenevalt kohtualluvusest samaväärsesse miinimumvanusesse) või kui teisaldate ta konto teise perre. Kui teie laps saab 13-aastaseks (või jõuab olenevalt kohtualluvusest samaväärsesse miinimumvanusesse), lubatakse tal hallata oma kontot ilma funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) kasutamata.

Teabe kogumine

Lapsele Apple’i ID loomise käigus palume teilt konto loomiseks nõutavat teavet, mille hulka võivad kuuluda lapse täisnimi, sünnikuupäev, meiliaadress, parool, vastused kolmele turvaküsimusele, telefoninumber ja elukohariik. Teie lapse sünnikuupäeva kasutatakse sobilike teenuste väljaselgitamiseks ja vanemlike kontrollimeetmete soovitamiseks.

Võime koguda teie lapselt ka muud teavet, mis kuulub mõnel juhul COPPA määratluse järgi isikuandmete alla. Näiteks kui laps on loginud sisse enda Apple’i ID-ga, võime koguda andmeid seadme identifikaatorite, küpsiste, IP-aadresside ning geograafiliste asukohtade ja ajavööndite kohta, kus tema Apple’i seadet kasutatakse. Lisaks võime koguda teavet lapse tegevuste ja suhtluse kohta meie veebisaitidel, rakendustes, toodetes ja teenustes, sealhulgas seoses kolmandatest pooltest arendajate esitatud sisuga.

Teabe kasutamine

Nagu on sätestatud Apple’i privaatsuseeskirjades, võib Apple kasutada teie lapse teavet oluliste teadaannete edastamiseks, teabe, toote- ja teenuseteabe ning märguannete saatmiseks, teenuste ja sisu pakkumiseks ning meie toodete, sisu ja teenuste täiustamiseks. Võime kasutada tema teavet ka ettevõttesiseselt, nt auditeerimiseks, andmeanalüüsiks ja uuringuteks.

Mitteisiklikke andmeid (andmeid, mis eraldiseisvalt ei võimalda lapse isikut tuvastada) võime kasutada, edastada ja avaldada mis tahes eesmärgil. Näiteks võime koondada ja kasutada teavet kliendi tegevuste kohta meie veebisaidil, iCloudi teenustes ja iTunes Store’is ning meie teistes toodetes ja teenustes, et saaksime pakkuda oma klientidele kasulikumat teavet ja mõistaksime, millised meie veebisaidi, toodete ja teenuste osad pakuvad klientidele enim huvi. Koondatud andmeid peetakse mitteisiklikeks andmeteks.

Säte Personalized Ads (Isikupärastatud reklaamid) on välja lülitatud ja seda ei saa lapse Apple’i ID jaoks lubada. Teie laps ei saa reklaame, sealhulgas lapse Apple’i ID-ga seostatud seadmetes Apple’i reklaamiplatvormilt lapse huvide põhjal talle suunatud reklaame ja nendes seadmetes sihtimata (ehk kontekstipõhiseid) reklaame. Lisaks on keelatud säte Allow Apps to Ask to Track (Luba rakendustel küsida jälgimisõigust) ja seda ei saa lubada. Rakendustel ja reklaamijatel keelatakse juurdepääs operatsioonisüsteemi pakutavale reklaamiidentifikaatorile ning lisaks on neil vastutus järgida Apple’i juhiseid, mis keelavad neil sihitud reklaamide esitamise ja reklaamide mõõtmise ning teabe jagamise teabemaakleritega.

Teabe jagamine

Teie laps saab teistega teavet jagada oma Apple’i ID-d kasutades ja vastavalt teie määratud piirangutele ning olenevalt tema kasutatavatest Apple’i funktsioonidest ja teenustest (nagu on eespool kirjeldatud).

Perega jagamine

Funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) osana võidakse teie pereliikmetega jagada teie lapse teavet, sh tema App Store’is või iTunesi kaudu varem tehtud ja tulevikus tehtavad ostud. Olenevalt teie määratud piirangutest võib laps jagada pereliikmetega ka oma teavet, kasutades teenust iCloud Photo Sharing (Fotode jagamine iCloudiga), jagatud kalendreid ja meeldetuletusi, rakendust Find My (Otsi minu seadet) ja asukoha jagamise funktsiooni.

Lisaks võib nii lapse teave kui ka teiste pereliikmete jagatud teave olla allalaaditav ja nähtav teistele isikutele juhul, kui laps logib oma Apple’i ID-ga sisse kolmandale isikule kuuluvas seadmes (näiteks sõbra või kooli iPad), ning seni, kuni teie lapse Apple’i ID logitakse sellest seadmest välja.

Partnerid

Aeg-ajalt võib Apple teha koostööd kolmandate pooltega, et osutada teenuseid või edastada muid pakkumisi. Näiteks kui otsustate lubada lapse jaoks teenuse Apple Cash konto, jagatakse tema teavet Apple’i partnerpanga Green Dot Bankiga, et pakkuda teile taotletud teenust. Apple jagab teie lapse isikuandmeid ainult oma toodete ja teenuste pakkumiseks või täiustamiseks; andmeid ei jagata kolmandatele pooltele nende turunduseesmärkidel.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid, nagu andmetöötlus, klienditellimuste täitmine, teile või teie lapsele toodete kohaletoimetamine, kliendiandmete haldus ja täiustamine, klienditeeninduse pakkumine, teie või teie lapse huvi hindamine meie toodete ja teenuste vastu ning kliendiuuringute või rahulolu-uuringute korraldamine. Need ettevõtted on kohustatud teie lapse andmeid kaitsma ja võivad asuda kõikjal, kus Apple tegutseb.

Muud

Võib juhtuda, et Apple on sunnitud – näiteks seaduse, menetluse, kohtuprotsessi ja teie elukohariigi või muu riigi võimuorganite taotluste tõttu – avalikustama teie või teie lapse isikuandmeid. Võime avaldada teie või teie lapse isikuandmeid ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on riikliku julgeoleku, korrakaitse või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik ja asjakohane.

Võime avaldada teie või teie lapse isikuandmeid ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on põhjendatult vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Lisaks võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõik meie kogutud isikuandmed vastavale kolmandale poolele.

Juurdepääs, parandamine ja kustutamine

Kui soovite pääseda juurde funktsiooniga Family Sharing (Perega jagamine) või teie lapse Apple’i ID-ga seotud andmetele või neid parandada või kustutada, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

apple.com/ee/privacy/contact

Võite kasutada ka allolevaid kontaktandmeid.

Apple

One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014, USA

+1 408 996 1010


Nõusolek teie lapse teabe kogumise, kasutamise ja avalikustamisega Apple’i poolt

Nupu Agree (Nõustun) klõpsamise korral nõustute sellega, et Apple kogub, kasutab ja avaldab teie lapse teavet Apple’i privaatsuseeskirjades ja selles avalduses esitatud tingimuste kohaselt.

Pange tähele! See nõusolek ei kehti kolmandate poolte andmekogumistavade kohta. Kolmandad pooled (sh nende rakenduste arendajad, mille pereliikmed on alla laadinud ja millele teie laps funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) kaudu juurde pääseb), kes võivad lapse teavet koguda, kasutada või avaldada, peavad selleks teilt ise eraldi tõestatava vanemliku nõusoleku saama. Soovitame teil paluda lapsel teilt küsida enne, kui ta annab sellisele kolmandale poolele juurdepääsu mis tahes isikuandmetele.

Pange tähele! Apple annab seadmetele korrapäraselt välja tarkvaravärskendusi. Sellistel juhtudel on need värskendused saadaval vastavasse seadmesse allalaadimiseks, sh seadmetesse, kus teie laps võib oma Apple’i ID-d kasutada. Soovitame kõik sellised seadmed värskendada, kohaldatavad tingimused (nt iOS-i ja macOS-i omad) üle vaadata ja nendega nõustuda.

Kui teil on seoses Apple’i privaatsuseeskirjade või selle avaldusega küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil apple.com/ee/privacy/contact.