Pere privaatsusavaldus seoses lastega

Laste kaitsmine on kõigi Appleʼi töötajate jaoks väga oluline. Me usume läbipaistvusesse ja pakume lastevanematele teavet, mis aitab otsustada, mis on nende laste jaoks parim. Teeme pidevalt tööd selle nimel, et pakkuda lastevanematele intuitiivseid ja kohandatavaid juhtelemente. Kui loote oma lapsele Apple’i ID, siis võimaldate tal kasutada funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine), mida kasutate ise ja kasutavad teised pereliikmed. Laps saab jagada teie ja ülejäänud perega muusikat, filme, telesaateid, raamatuid, rakendusi, fotosid, kalendreid, asukohta ja muud. Lisaks saab ta isikupärastatud Apple’i ID, millega on võimalik kasutada teenuseid ja sisu, mis on Apple’i ID konto omanikele saadaval.

PANGE TÄHELE! SEE AVALDUS EI KEHTI ÜHEGI KOLMANDA POOLE RAKENDUSE ANDMEKOGUMISTAVADE KOHTA. ENNE KUI TEIE LAPS MÕNE RAKENDUSE OSTAB VÕI ALLA LAADIB, PEAKSITE VAATAMA ÜLE VASTAVATE KOLMANDATE POOLTE RAKENDUSTE TINGIMUSED, EESKIRJAD JA TAVAD, ET MÕISTA, MIS ANDMEID NEED TEIE LAPSELT KOGUDA VÕIVAD JA KUIDAS NEID VÕIDAKSE KASUTADA.

Teie lapse Apple’i ID

Teie lapsele loodud Apple’i ID võimaldab tal kasutada kõiki Appleʼi funktsioone ja teenuseid, milleks on vaja Apple’i ID-d. Teie laps saab teha näiteks järgmist.

 • Teha ja võtta vastu FaceTimeʼi video- ja häälkõnesid.
 • Luua ja jagada fotosid, videoid, heli- ja tekstsõnumeid, kasutades Appleʼi rakendusi Camera, Photos, Messages, Mail jt.
 • Luua ja jagada dokumente ning andmeid teiste inimestega iCloudi avaliku ja privaatse jagamise võimaluse kaudu. Olenevalt valitud seadetest võib selline sisu sisaldada teie lapse nime ja kontaktandmeid, kui need on esitatud.
 • Jagada oma asukohta pereliikmete ja sõpradega rakenduste Find My Friends ja Messages ning teiste asukohateenuseid kasutavate rakenduste kaudu.
 • Pääseda juurde jagatud kalendritele, mis võimaldab teil ja lapsel jagada kavandatud tulevasi ja juba toimunud sündmusi teiste pereliikmetega.
 • Pääseda teiste pereliikmete ostuajaloost juurde muusikale (sh rakenduse Apple Music kaudu), filmidele, telesaadetele, rakendustele ning raamatutele. Lisaks on neid võimalik voogesitada ja alla laadida.
 • Logida sisse rakendusse Apple TV ning vaadata ja nautida saadaolevaid teenuseid.
 • Teha vastavalt teie määratud funktsiooni Ask to Buy (Küsida enne ostmist) seadetele oste iTunes Store’is, App Store’is ja Apple Books Store’is, teha rakendusesiseseid oste ning tellida teenuse Apple Music ja saada soovitusi.
 • Osaleda iTunes U kursustel.
 • Mängida mänge ja suhelda teiste kasutajatega Game Centeris.
 • Jälgida tervisetegureid, nagu pulss, vererõhk või toitumine, ning jälgida ja jagada andmeid vormisoleku ja aktiivsuse kohta. Kui teie laps kasutab Apple Watchi, saab ta soovi korral jagada andmeid oma treeningute kohta teiste Apple Watchi kasutajatega. See hõlmab andmeid päevas tehtud sammude ja läbitud vahemaa kohta.
 • Salvestada meile, kontakte, kalendrisündmusi, märkmeid, meeldetuletusi, fotosid, dokumente ja varundusfaile teenusesse iCloud.
 • Pääseda Safari ja Siri otsingu kaudu juurde Internetile ja selle ressurssidele ning otsida sisu.
 • Kasutada rakendust Siri küsimuste esitamiseks ja ülesannete täitmiseks.

Tarkvaravärskenduste väljalasetega võib kaasneda lisafunktsioone ning me julgustame teid lugema selliste väljalasetega seotud märkmeid ja tingimusi, enne kui laps need oma seadmesse alla laadib.

Juhtelemendid vanematele

Funktsioon Family Sharing (Perega jagamine) võimaldab teil valitud sisu hõlpsalt perega jagada. Vahel võite aga soovida piirata lapse juurdepääsu teatud tüüpi sisule või allikatele, mis on teistele pereliikmetele kättesaadavad. Selleks et aidata teil hallata lapse juurdepääsu Apple’i ID teenustele ja funktsioonidele, pakume vanematele erinevaid juhtelemente. Nende hulka kuuluvad funktsioonid Restrictions (Piirangud), Screen Time (Ekraaniaeg) ja Family Sharing (Perega jagamine).

Restrictions (Piirangud)

Saate määrata oma lapsele piirangud igas iOS-seadmes, mida ta kasutab, valides Settings > General > Restrictions (Seaded > Üldine > Piirangud), või Macis, valides System Preferences > Parental Controls (Süsteemieelistused > Juhtelemendid vanematele). Nende seadetega saate piirata funktsioone, nagu FaceTime, Camera ja Safari, ning teatud suhtlusmeedia rakendusi ja määrata lapsele sobiliku sisu. See on oluline samm, tagamaks, et teil on ülevaade lapse tegevusest Apple’i seadmetes. Piirangud ja juhtelemendid vanematele on seadmepõhised, seega soovitame tungivalt seada piirangud igas Apple’i seadmes, mida teie laps võib kasutada.

Screen Time (Ekraaniaeg)

Kui teil ja teie lapsel on operatsioonisüsteem iOS 12 või uuem versioon, saate kasutada uut funktsiooni Screen Time (Ekraaniaeg), et seada piirangud lapse kasutusajale ükskõik millises iOS-seadmes, kuhu ta on sisse logitud. See hõlmab kindla aja seadistamist, mil ekraaniaeg pole lubatud, teatud rakendustele või rakenduste kategooriatele juurdepääsu piiramist ning vanusepõhise sisupiirangu seadistamist filmidele, muusikale, raamatutele ja muule sisule. Funktsiooni Screen Time (Ekraaniaeg) teatud võimalused nõuavad teilt Apple’i ID olemasolu ning koos lapsega funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) kasutamist.

Family Sharing (Perega jagamine) ja Ask to Buy (Küsida enne ostmist)

Funktsioon Family Sharing (Perega jagamine) võimaldab teil jagada ostusid, tellimusi ja muud kuni viie pereliikmega, kelle olete määranud Apple’i ID alusel. Ask to Buy (Küsida enne ostmist) on funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) alamfunktsioon, mis võimaldab teil üle vaadata ja kiita heaks lapse taotletud ostud, sh rakendusesisesed ostud, ning allalaadimised. Ask to Buy (Küsida enne ostmist) lülitatakse automaatselt sisse iga alla 13-aastase või olenevalt jurisdiktsioonist samaväärsest miinimumvanusest noorema kasutaja puhul, kes on perre lisatud. Kui lülitate funktsiooni Ask to Buy (Küsida enne ostmist) lapse puhul välja, näete meiliga saadetud kviitungis (saadetakse 24–72 tundi pärast ostu) või krediitkaardi arvel ainult teavet ostude kohta (sh rakendusesisesed ostud).

Arvestage, et meie hulgiostulepingu alusel ostetud rakenduste puhul, mis laaditakse alla uuesti või lunastuskoodiga, ei pruugi kehtida funktsiooni Ask to Buy (Küsida enne ostmist) piirangud.

Lapsele Apple’i ID loomine

Teie lapsele Apple’i ID loomiseks peame esmalt saama teie nõusoleku sellele pere privaatsusavaldusele seoses lastega („avaldus”) ja Appleʼi privaatsuseeskirjadele, mille oleme siia viitena lisanud. Kui Appleʼi privaatsuseeskirjad ja see avaldus on üksteisega vastuolus, on ülimuslikud selle avalduse tingimused.

Laste veebiprivaatsuse kaitseakti (Children’s Online Privacy Protection Act – COPPA) ja sarnaste seaduste järgimiseks teistes kohaldatavates kohtualluvustes, mis reguleerivad lastelt veebis andmete kogumist, võib Apple rakendada lisameetmeid, kinnitamaks, et kasutaja, kes annab loa lapse Apple’i ID loomiseks, on tema vanem või eestkostja. Vastavalt sellele palutakse teil kinnitada kohaldatavates kohtualluvustes oma kehtiv iTunesi, iCloudi või Apple Store’i makseviis.  Olenevalt makseviisist võib kinnitamisviisiks olla teie kaardi turbekood või SMS-kinnitus. See on vajalik, et saaksime kinnitada teie kui perepea identiteedi ja hankida teilt nõusoleku lapse isikuandmete kogumiseks.

Me ei kogu, kasuta ega avalda teadlikult teie lapse mis tahes isikuandmeid ilma tõestatava vanemliku nõusolekuta. Kui olete selle avalduse ja Apple’i privaatsuseeskirjad läbi lugenud ning esitanud tõestatava vanemliku nõusoleku, saate luua enda lapsele Apple’i ID. Teie laps pääseb oma Apple’i ID-ga juurde kõigile Apple’i funktsioonidele ja teenustele, mis kasutavad Apple’i ID-d (v.a need, mille olete funktsiooniga Restrictions (Piirangud) blokeerinud). Teie lapse konto saab eemaldada perest vaid siis, kui tema Apple’i ID kustutatakse, ta saab 13-aastaseks või teisaldate ta konto teise perre. Kui teie laps saab 13-aastaseks või jõuab olenevalt kohtualluvusest samaväärsesse miinimumvanusesse, lubatakse tal hallata oma kontot ilma funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) kasutamata.

Teabe kogumine

Lapsele Apple’i ID loomise käigus palume teilt järgmist teavet: lapse täisnimi, sünnikuupäev, parool ja vastused kolmele turvaküsimusele, mida saab kasutada juurdepääsu kinnitamiseks lapse kontole. Lapse konto turvalisuse kaitsmiseks ja selleks, et teil oleks võimalik veebis hõlpsalt tema parool lähtestada, peate nende küsimuste vastuseid konfidentsiaalsena hoidma.

Võime koguda teie lapselt ka muud teavet, mis kuulub mõnel juhul COPPA määratluse järgi isikuandmete alla. Näiteks kui laps on loginud sisse enda Apple’i ID-ga, võime koguda andmeid seadme identifikaatorite, küpsiste, IP-aadresside ning geograafiliste asukohtade ja ajavööndite kohta, kus tema Apple’i seadet kasutatakse. Lisaks võime koguda teavet lapse tegevuste ja suhtluse kohta meie veebisaitidel, rakendustes, toodetes ja teenustes, sealhulgas seoses kolmandatest pooltest arendajate sisuga.

Teabe kasutamine

Nagu on sätestatud Apple’i privaatsuseeskirjades, võib Apple kasutada teie lapse teavet oluliste teadaannete, teabe, tooteteabe ja märguannete edastamiseks, teenuste pakkumiseks ning meie toodete, sisu ja teenuste täiustamiseks. Võime kasutada tema teavet ka ettevõttesiseselt, nt auditi jaoks, andmeanalüüsiks ja uuringuteks.

Mitteisiklikke andmeid (andmeid, mis eraldiseisvalt ei võimalda lapse isikut tuvastada) võime kasutada, edastada ja avaldada mis tahes eesmärgil. Näiteks võime koondada ja kasutada teavet kliendi tegevuste kohta meie veebisaidil, iCloudi teenustes ja iTunes Store’is ning meie teistes toodetes ja teenustes, et saaksime pakkuda oma klientidele kasulikumat teavet ja mõistaksime, millised meie veebisaidi, toodete ja teenuste osad pakuvad klientidele enim huvi. Koondatud andmeid peetakse mitteisiklikeks andmeteks.

Funktsioon Limit Ad Tracking (Reklaamide piiramine) aktiveeritakse vaikimisi kõikides seadmetes, mis on seotud lapse Apple’i ID-ga, tagamaks, et Apple ei edasta talle sihitud reklaame. Laps võib nendes seadmetes aga sellegipoolest sihtimata reklaame näha.

Kolmandatele pooltele avaldamine

Teie laps saab oma Apple’i ID-d kasutades ja vastavalt teie määratud piirangutele sõltuvalt Apple’i funktsioonidest ja teenustest (nagu on eespool kirjeldatud), mida ta kasutab, teistega teavet jagada.

Family Sharing (Perega jagamine)

Osana funktsioonist Family Sharing (Perega jagamine) jagatakse teie lapse teavet (sh tema varasemaid ja tulevasi oste) teie pere liikmetega. Olenevalt teie määratud piirangutest võib laps jagada pereliikmetega ka teie teavet, kasutades teenust iCloud Photo Sharing, jagatud kalendreid ja meeldetuletusi, rakendust Find My iPhone ja funktsiooni Location Sharing (Asukoha jagamine).

Lisaks võib nii lapse teave kui ka teiste pereliikmete jagatud teave olla allalaaditav ja nähtav teistele isikutele, kui laps logib oma Apple’i ID-ga sisse kellegi teise seadmesse (nagu sõbra iPod või kooli iPad), aga ei logi end pärast välja.

Strateegilised partnerid

Mõnikord võib Apple teha teatud isikuandmed kättesaadavaks strateegilistele partneritele, kes töötavad Apple’iga koos, et pakkuda tooteid ja teenuseid või turustada Apple’i tooteid. Apple jagab isikuandmeid ainult oma toodete, teenuste ja reklaamide pakkumiseks või täiustamiseks. Andmeid ei jagata kolmandatele pooltele nende turunduseesmärkidel.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid, nagu andmetöötlus, klienditellimuste täitmine, teile või teie lapsele toodete kohaletoimetamine, kliendiandmete haldus ja täiustamine, klienditeeninduse pakkumine, teie või teie lapse huvi hindamine meie toodete ning teenuste vastu ning kliendiuuringute või rahulolu-uuringute korraldamine. Need ettevõtted on kohustatud teie lapse andmeid kaitsma ja võivad asuda kõikjal, kus Apple tegutseb.

Muu

Võib juhtuda, et Apple on sunnitud – seaduse, menetluse, kohtuprotsessi ja/või teie elukohariigi või muu riigi võimuorganite taotluste tõttu – avalikustama teie või teie lapse isikuandmeid. Võime avaldada teie või teie lapse isikuandmeid ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on riikliku julgeoleku, korrakaitse või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik ja asjakohane.

Võime avaldada teie või teie lapse isikuandmeid ka juhul, kui oleme otsustanud, et avaldamine on põhjendatult vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Lisaks võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõik kogutud isikuandmed vastavale kolmandale poolele.

Juurdepääs, parandused ja kustutamine

Kui soovite pääseda juurde funktsiooniga Family Sharing (Perega jagamine) või teie lapse Apple’i ID-ga seotud andmetele või neid parandada või kustutada, võtke meiega ühendust aadressil www.apple.com/privacy/contact/

Võite kasutada ka allolevaid kontaktandmeid.

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Appleʼile nõusoleku andmine teie lapse teabe kogumiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks

Nupul Nõustu klõpsates annate Apple’ile nõusoleku teie lapse teabe kogumiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks kooskõlas Apple’i privaatsuseeskirjade ja selle avaldusega.

Pange tähele! See nõusolek ei kehti kolmandate poolte andmekogumistavade puhul. Kolmandad pooled (sh nende rakenduste arendajad, mille pereliikmed on alla laadinud ja millele teie laps funktsiooni Family Sharing (Perega jagamine) kaudu juurde pääseb), kes võivad lapse teavet koguda, kasutada või avaldada, peavad selleks teilt ise eraldi tõestatava nõusoleku saama. Paluge lapsel endaga rääkida, enne kui ta annab mõnele kolmandale poolele juurdepääsu oma mis tahes isikuandmetele.

Pange tähele! Apple väljastab meie seadmetele regulaarselt tarkvaravärskendusi. Sellistel juhtudel on need värskendused saadaval vastavasse seadmesse allalaadimiseks, sh seadmetesse, kus teie laps võib oma Apple’i ID-d kasutada. Soovitame kõik sellised seadmed värskendada ja kohaldatavate tingimustega (nt iOS-i ja macOS-i puhul) nõustuda.

Kui teil on seoses Apple’i privaatsuseeskirjade või selle avaldusega küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil https://www.apple.com/privacy/contact/.