Opće informacije o bateriji

Potrošnja baterije ovisi o mobilnoj mreži, lokaciji, jačini signala, konfiguraciji značajki, upotrebi i mnogim drugim faktorima pa stvarni rezultati mogu varirati. Baterija ima ograničeni vijek trajanja pa će je možda s vremenom trebati zamijeniti kod ovlaštenog servisera Apple proizvoda. Vijek trajanja baterije i ciklusi punjenja ovise o upotrebi i postavkama. Testiranja baterije provode se na specijalnim iPhone jedinicama. Dodatne informacije potraži na www.apple.com/hr/batteries i www.apple.com/hr/iphone/compare.

Testiranje vremena razgovora

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena.

Testiranje vremena mirovanja

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena. Hey Siri nije bio omogućen. Ako je Hey Siri omogućen, vrijeme mirovanja na iPhoneu SE traje do 10 dana.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje bila je isključena.

Testiranje korištenja interneta putem 3G veze

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Testiranje korištenja interneta putem 3G veze provedeno je na 3G mreži pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone SE pretraživao je brze snimke 20 popularnih web-stranica i primao poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Testiranje korištenja interneta putem 3G veze provedeno je na 3G mreži pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone 5c i iPhone 5s pretraživali su snimke 20 popularnih web-stranica i primali poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Testiranje korištenja interneta putem 3G veze provedeno je na 3G mreži pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone 4s pretraživao je snimke 20 popularnih web-stranica i primao poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje korištenja interneta putem 4G LTE veze

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Testiranje korištenja interneta putem LTE veze provedeno je na LTE mreži pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone SE pretraživao je brze snimke 20 popularnih web-stranica i primao poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Testiranje korištenja interneta putem 4G LTE veze provedeno je na 4G LTE mreži pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone 5s i iPhone 5c pretraživali su snimke 20 popularnih web-stranica i primali poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje korištenja interneta putem Wi‑Fi veze

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Testiranje korištenja interneta putem Wi‑Fi veze provedeno je pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone SE pretraživao je brze snimke 20 popularnih web-stranica i primao poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i Auto svjetlina bile su isključene, WPA2 šifriranje bilo je omogućeno.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Testiranje korištenja interneta putem Wi‑Fi veze provedeno je pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone 5c i iPhone 5s pretraživali su snimke 20 popularnih web-stranica i primali poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene, a WPA2 šifriranje bilo je omogućeno.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Testiranje korištenja interneta putem Wi‑Fi veze provedeno je pomoću namjenskog web-poslužitelja. iPhone 4s pretraživao je snimke 20 popularnih web-stranica i primao poruku e-pošte svakih sat vremena. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene, a WPA2 šifriranje bilo je omogućeno.

Testiranje reprodukcije videozapisa

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Testiranje videoreprodukcije sastojalo se od ponavljanja filma u trajanju od 2 sata i 23 minute kupljenog u iTunes Storeu. Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Videosadržaj je testiran ponavljanjem filma u trajanju od 2 sata i 23 minute kupljenog u iTunes Storeu. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Videosadržaj je testiran ponavljanjem filma u trajanju od 2 sata i 23 minute kupljenog u iTunes Storeu. Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje reprodukcije audiozapisa

Testiranje je izvršio Apple u ožujku 2016. na pretprodukcijskim iPhone SE jedinicama i softveru, povezanim s GSM i CDMA mrežama. Popis za reprodukciju sastojao se od 358 pojedinačnih pjesama kupljenih u iTunes Storeu (AAC kodiranje od 256 Kb/s). Sve su postavke bile zadane, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u kolovozu 2013. na pretprodukcijskim iPhone 5c i iPhone 5s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Popis za reprodukciju sastojao se od 358 pojedinačnih pjesama kupljenih u iTunes Storeu (AAC kodiranje od 256 Kb/s). Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.

Testiranje je izvršio Apple u rujnu 2011. na pretprodukcijskim iPhone 4s jedinicama i softveru, i na GSM i na CDMA mreži. Popis za reprodukciju sastojao se od 358 pojedinačnih pjesama, među kojima su se nalazile pjesme uvezene s CD-a pomoću iTunesa (AAC kodiranje od 128 Kb/s) i pjesme kupljene u iTunes Storeu (AAC kodiranje od 256 Kb/s). Sve su postavke bile tvorničke, osim: Wi‑Fi je bio pridružen mreži, a Wi‑Fi značajka Upitaj za spajanje i značajka Auto svjetlina bile su isključene.