iTunes

Tworzenie podcastu.

Jak zgłosić podcast do publikacji

Proces publikacji podcastu w iTunes Store składa się z kilku etapów:

 1. Stwórz pierwszy odcinek — może on mieć postać nagrania audio lub wideo albo dokumentu tekstowego. Podcast może być zapisany w formacie M4A, MP3, MOV, MP4, M4V, PDF lub EPUB.
 2. Utwórz definicję źródła RSS (plik XML), które będzie:
 3. Utwórz ilustrację na okładkę w formacie JPEG lub PNG, w przestrzeni barw RGB, o rozdzielczości co najmniej 1400 x 1400 i nie więcej niż 3000 x 3000 pikseli.
 4. Opublikuj swoje źródło RSS, ilustrację na okładkę i odcinki na serwerze obsługującym żądania zakresów bajtów i dostępnym pod publicznym adresem URL. Obsługa żądań zakresów bajtów umożliwi użytkownikom strumieniowe odbieranie odcinków.
 5. W iTunes zgłoś adres URL źródła RSS swojego podcastu do iTunes Store.

Tworzenie źródła i metadanych podcastu

Dostępne są liczne aplikacje i usługi internetowe, które pomogą Ci w utworzeniu pliku XML zawierającego definicję źródła RSS Twojego podcastu. Najprostszą metodą utworzenia dokumentu XML jest użycie edytora tekstu. Aby uzyskać szczegółowe informacje o tworzeniu źródła RSS, zapoznaj się z tymi usługami lub dodatkową dokumentacją.

Mamy też dla Ciebie kilka zaleceń:

 1. Bardzo starannie opracuj i wpisz treść tagów tytułu, autora i opisu na poziomie <channel> i <item> źródła podcastu. iTunes Store na podstawie zawartości tych pól wyszukuje podcasty. Metadane podcastu, wraz z ilustracją na okładkę, są „opakowaniem” Twojego podcastu i mogą wpływać na to, czy będzie pojawiał się w wynikach wyszukiwania, oraz na jego popularność wśród użytkowników.
 2. Wybierz bardzo konkretny tytuł. Tytuł w rodzaju „Nasza gazetka szkolna” nic nie mówi potencjalnym subskrybentom o treści podcastu i ich do niego nie zachęci, nawet jeśli podcast będzie bardzo atrakcyjny.
 3. Wykorzystaj tag <itunes:summary>. Tag <itunes:summary> (lub <description>, jeśli nie ma tagu <itunes:summary>) umożliwia przekazanie użytkownikom informacji o podcaście. Opisz w nim temat, format, terminarz publikacji odcinków i umieść inne istotne informacje. Ponadto sporządź listę najistotniejszych słów kluczowych, ważnych przy wyszukiwaniu Twojego podcastu, i wpleć te słowa w opis. Pamiętaj, że iTunes Store usuwa podcasty, które w tagach <itunes:summary> lub <description> zawierają słowa bez wartości merytorycznej.
 4. Koniecznie umieść w pliku poprawny tag <itunes:category>. Musisz także zdefiniować podkategorię, jeśli jest dostępna. Podcasty z informacjami o kategorii pojawiają się w iTunes Store w większej liczbie miejsc, a tym samym większa jest szansa, że użytkownicy je znajdą. Kategoria powinna być zapisana po angielsku w XML źródła, ale w iTunes Store będzie w wersji przetłumaczonej.
 5. Wybierz niezawodny hosting. Zdarza się, że operatorzy usług hostingowych ograniczają autorom utrzymywanych u nich podcastów możliwość przeniesienia lub edycji źródła. Aby tego uniknąć, umieść swój podcast na serwerze, nad którym będziesz mieć kontrolę.
 6. Zadbaj o to, by ilustracja na okładkę prezentowała się dobrze również po przeskalowaniu do rozmiaru miniatury. Zanim opracujesz własną ilustrację, przejrzyj sekcję Najlepsze w aplikacji Podcasty lub Top Podcasts w iTunes Store i zwróć uwagę na najbardziej udane i sugestywne okładki. Aby podcast kwalifikował się do umieszczania na wyróżnionych pozycjach w iTunes Store i aplikacji Podcasty dla iOS, ilustracja na okładkę musi być zapisana jako plik JPEG lub PNG o wymiarach 1400 x 1400 pikseli, w przestrzeni barw RGB. Poszczególne odcinki Twojego podcastu mogą mieć przypisane różne ilustracje.
 7. Wszystkie fragmenty kodu XML zawierające osadzone łącza powinny być zawarte w sekcji CDATA. Pozwoli to uniknąć problemów z wyświetlaniem i zapewni prawidłowe działanie łączy w aplikacji Podcasty. Na przykład:

  <itunes:summary><![CDATA[<a href="http://www.apple.com">Apple</a>]]></itunes:summary>

Omówienie aplikacji Podcasty dla iOS, aplikacji iTunes oraz iTunes Store

Aplikacja Podcasty dla iOS, aplikacja iTunes i serwis iTunes Store współdziałają ze sobą, ale każdy z tych składników pełni inną funkcję.

Aplikacja Podcasty umożliwia użytkownikom subskrybowanie lub słuchanie podcastów na iPhone'ach, iPadach i iPodach touch.

iTunes umożliwia kupowanie i pobieranie podcastów, filmów, muzyki, aplikacji i książek oraz korzystanie z tych materiałów multimedialnych na komputerze Mac lub PC.

iTunes Store umożliwia publikowanie źródeł RSS podcastów.

Więcej informacji na temat podcastów w aplikacji Podcasty dla iOS, aplikacji iTunes oraz serwisie iTunes Store znajdziesz na stronach: Odpowiedzi na częste pytania twórców podcastów i Odpowiedzi na częste pytania fanów podcastów.

Testowanie źródła

Po utworzeniu źródła RSS i umieszczeniu go na serwerze pod ogólnodostępnym adresem URL (adres nie może być schowany za zaporą sieciową) należy przetestować źródło. Źródło RSS podcastu należy publikować w iTunes Store dopiero po pomyślnym przetestowaniu.

Aby przetestować źródło RSS podcastu:

 1. Otwórz iTunes.
 2. Z menu Plik wybierz polecenie Subskrybuj podcast.
 3. W polu tekstowym wprowadź adres URL źródła swojego podcastu i kliknij przycisk OK.

Jeśli możliwe jest pobranie i odtworzenie odcinka w iTunes, Twoje źródło działa i można opublikować je w iTunes Store.

W przypadku podcastów tekstowych spróbuj otworzyć pliki PDF lub EPUB w aplikacji iBooks dla iOS lub Maca i upewnij się, że są wyświetlane prawidłowo.

Do diagnozowania ewentualnych problemów ze źródłem zalecamy skorzystanie z zewnętrznej usługi weryfikacji źródeł.

Publikowanie źródła podcastu w iTunes Store

Po pomyślnym przetestowaniu źródła podcastu zgłoś adres URL tego źródła RSS do publikacji w iTunes Store, klikając łącze Submit a Podcast w obszarze Podcast Quick Links sekcji Podcasts. Wymagany będzie identyfikator Apple ID.

Jeśli utworzone źródło RSS podcastu zawiera wszystkie zalecane tagi dla iTunes Store, to od razu po zgłoszeniu adresu URL źródła pojawi się strona podsumowania. Jeśli źródło nie zawiera tagów <language>, <itunes:category> i <itunes:explicit>, pojawi się pytanie o odpowiednie informacje.

Możesz w dowolnej chwili je zmienić, modyfikując tagi w swoim źródle. Informacje o Twoim podcaście wyświetlane w iTunes Store pochodzą z aktualnego źródła RSS podcastu. Zmiany dokonane w źródle RSS stają się widoczne w iTunes Store po maksymalnie 24 godzinach.

Błędy w zgłoszeniach do publikacji i zduplikowane źródła

Przed zgłoszeniem źródła podcastu do publikacji w iTunes Store przetestuj jego adres URL.

Zgłoszenie źródła podcastu do publikacji w iTunes Store nie powiedzie się (zostanie wyświetlony komunikat o błędzie), jeśli podcast nie będzie spełniał następujących warunków:

– Ilustracja na okładkę musi być plikiem w formacie JPEG lub PNG, w przestrzeni barw RGB, o rozdzielczości co najmniej 1400 x 1400 i nie więcej niż 3000 x 3000 pikseli.

– Wszystkie odcinki podcastu muszą zawierać tag <enclosure> wskazujący na poprawny materiał multimedialny.

Po zgłoszeniu adresu URL źródła RSS podcastu może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że to samo źródło zostało już opublikowane. Taka sytuacja występuje, jeśli ktoś inny zgłosił już:

- ten sam adres URL źródła;

- źródło z tą samą zawartością pól <title> i <link>.

Aby wyeliminować wszelkie problemy związane ze zduplikowanymi źródłami, sprawdź, czy Twój podcast istnieje już w iTunes Store, a następnie:

- Jeśli Twój podcast jest już wymieniony w iTunes Store i masz kontrolę nad źródłem RSS podcastu, zmodyfikuj to źródło, aby zmienić informacje o podcaście wyświetlane w iTunes Store.

- Jeśli Twój podcast jest już wymieniony w iTunes Store i nie masz kontroli nad źródłem RSS podcastu, skontaktuj się z właścicielem źródła RSS podcastu. Dane potrzebne do nawiązania kontaktu mogą być zawarte w kodzie XML źródła. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami.

Jeśli Twój podcast nie jest wymieniony w iTunes Store, to błąd oznacza, że podcast został usunięty z iTunes Store, ale nadal znajduje się w bazie danych iTunes. Aby reaktywować podcast, skontaktuj się z nami, podając identyfikator Apple ID użyty pierwotnie przy zgłaszaniu adresu URL źródła RSS podcastu.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami.

Kolejki zgłoszeń

Podcast zgłoszony do publikacji w iTunes Store zostanie zweryfikowany i musi zostać zatwierdzony przez Apple. Podcasty z problemami technicznymi, takimi jak brakujące odcinki lub nieprawidłowe adresy URL źródeł RSS, będą odrzucane. Problemów takich niemal zawsze można uniknąć, testując źródło podcastu przed zgłoszeniem do publikacji.

Podcasty i związane z nimi treści nie mogą zawierać:

– elementów zabezpieczonych hasłem;

– wypowiedzi nieodpowiednich dla dzieci, jeśli tag <explicit> nie jest ustawiony na „yes”;

– wypowiedzi nieodpowiednich dla dzieci (nawet „wykropkowanych” itp.) w tytułach, podtytułach lub opisach;

– odniesień do prawnie zakazanych narkotyków, przemocy lub treści obrażających uczucia religijne w tytule, opisie lub na ilustracji na okładkę;

– obrazów lub wypowiedzi, które mogłyby być uznane za rasistowskie, mizoginistyczne lub homofobiczne;

– obrazów przedstawiających obcowanie płciowe, przemoc, motywy gore, prawnie zakazane narkotyki lub motywy nienawiści;

– znaków towarowych podmiotów trzecich użytych bez ich zgody lub prawa do wykorzystania;

– słów „iTunes Store”, „iTunes” lub „Apple Inc.”;

– logo iTunes Store, logo Apple lub terminu „Exclusive” użytych bez uprzedniej zgody Apple.

Ogólne komentarze dotyczące podcastu powinny być zawarte w jego opisie, a nie w opisach poszczególnych odcinków.

Jeśli Twój podcast zostanie zatwierdzony, otrzymasz mejla z łączem do niego. To łącze stanie się aktywne w iTunes Store niedługo po wysłaniu mejla. Podcast będzie pojawiał się w wynikach wyszukiwania w iTunes Store dopiero wtedy, gdy zostanie zaindeksowany, co może zająć do 24 godzin.

Łącza do Twojego podcastu

Jeśli Twój podcast zostanie zatwierdzony przez Apple, użytkownicy będą mogli znaleźć go w iTunes Store, korzystając z funkcji wyszukiwania lub przeglądając ofertę. Możesz także udostępniać łącza do swoich podcastów bezpośrednio na własnej stronie WWW, w mejlach lub serwisach społecznościowych. Łącze do podcastu można utworzyć na dwa sposoby:

Za pomocą narzędzia iTunes Link Maker: narzędzie iTunes Link Maker umożliwia tworzenie łączy do podcastów w iTunes Store oraz innych treści w iTunes Store, App Store, Mac App Store i iBooks Store. Łącza takie możesz udostępniać w serwisach społecznościowych i na swojej stronie WWW.

Jeśli przystąpisz do programu afiliacji i umieścisz na swoich stronach łącze do dowolnych treści (płatnych lub bezpłatnych) w iTunes Store, App Store, Mac App Store lub iBooks Store, to możesz zarabiać prowizje od zakupów, jakich użytkownicy dokonają w ciągu 24 godzin od kliknięcia Twojego łącza.

Łącza afiliowane mogą być udostępniane w mediach społecznościowych lub umieszczane w opisach bądź podtytułach podcastów i odcinków w celu zarekomendowania lub promowania dowolnych treści w iTunes Store, App Store, Mac App Store i iBooks Store.

Łącze do bezpośredniej subskrypcji: łącza w poniższym formacie umożliwiają użytkownikom automatyczne subskrybowanie podcastu w iTunes.

itpc://URL_ŹRÓDŁA

Aby ta metoda działała, użytkownik systemu Windows musi mieć zainstalowaną aplikację iTunes, dlatego łącze powinno być opatrzone wyraźną informacją o tym, że służy do subskrypcji w iTunes.

Takie łącza nie zwiększają widoczności Twojego materiału w iTunes Store ani nie umożliwiają zarabiania prowizji w programie afiliacji.

Dodawanie odcinków

Tworząc nowy odcinek podcastu, należy dodać nową sekcję <item> do źródła RSS podcastu. Kolejność prezentowania odcinków zależy od ich wartości <pubDate>, przy czym najnowsze odcinki pojawiają się na początku (na górze) listy. Korzystając z tagu <itunes:order>, możesz wymusić kolejność inną niż wynikająca z wartości <pubDate>. Odcinki pojawiają się w iTunes Store po maksymalnie 24 godzinach od dodania ich do źródła RSS podcastu.

Rozwiązywanie problemów ze źródłem RSS podcastu

Jeśli nowe odcinki nie pojawią się w iTunes Store w ciągu 24 godzin od zaktualizowania źródła RSS podcastu, zalecamy podjęcie następujących działań:

– Zapoznaj się ze specyfikacją techniczną, a zwłaszcza z przykładowym źródłem, i sprawdź, czy plik XML źródła podcastu pod każdym względem spełnia wymagania techniczne iTunes Store.

– Sprawdź źródło RSS podcastu, używając zewnętrznej usługi weryfikacji źródeł, aby zdiagnozować ewentualne problemy ze składnią.

– Upewnij się, że ustawienia w Twoim programie do tworzenia podcastów i na serwerze WWW są poprawne i zgodne z wymaganiami iTunes Store. Dodatkowe informacje znajdziesz w sekcji Formatowanie dla iTunes poniżej.

– Upewnij się, że nieopublikowane odcinki nie zawierają tagu <itunes:block>.

– Zasubskrybuj źródło RSS podcastu w iTunes, aby sprawdzić, czy działa. Otwórz iTunes, wybierz polecenie Plik > Zasubskrybuj podcast i wprowadź adres URL źródła RSS podcastu.

Usuwanie lub blokowanie źródła RSS podcastu

Aby zażądać usunięcia Twojego podcastu z iTunes Store:

 1. Zaloguj się do iTunes Store, używając swojego Apple ID.
 2. Znajdź i wybierz swój podcast.
 3. Kliknij opcję Report a Concern.
 4. Z menu Choose a Reason wybierz opcję Remove a Podcast.
 5. Podaj powody, dla których chcesz usunąć podcast.

Jeśli chcesz usunąć swoje źródło tylko tymczasowo, możesz użyć tagu <itunes:block> opisanego poniżej w sekcji Tagi RSS dla iTunes.

Zmiana adresu URL źródła RSS podcastu

Możesz przenieść źródło swojego podcastu na inny serwer. Aby uniknąć utraty subskrybentów, musisz poinformować o zmianie wszystkich użytkowników, którzy subskrybują Twoje źródło. W tym celu:

 • – Użyj tagu <itunes:new-feed-url> opisanego poniżej w sekcji Tagi RSS dla iTunes.
 • – Skonfiguruj serwer WWW tak, aby na żądanie dotyczące starego źródła zwracał odpowiedź przekierowania HTTP 301.

Spowoduje to zaktualizowanie adresu URL w iTunes Store, a subskrybenci będą nadal automatycznie otrzymywali nowe odcinki. Tag <itunes:new-feed-url> i odpowiedź przekierowującą HTTP 301 należy utrzymywać przez co najmniej 4 tygodnie, aby większość subskrybentów podjęła próbę pobrania ostatniego odcinka i otrzymała nowy adres URL.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami. Podaj łącze do Twojego podcastu w iTunes Store. Łącze to możesz uzyskać, klikając trójkąt obok przycisku Subscribe Twojego podcastu w iTunes Store.

Co zrobić, aby podcast był wyróżniony w aplikacji Podcasty dla iOS oraz w iTunes Store?

Apple regularnie wyróżnia w iTunes Store podcasty o szczególnie atrakcyjnej, nowej lub niezwykłej treści. Oto cechy, za sprawą których Twój podcast będzie miał szansę na wyróżnienie:

 • – Atrakcyjna, oryginalna ilustracja na okładkę, która nie zawiera treści oznakowanych marką Apple. Aby podcast kwalifikował się do promocji, ilustracja powinna mieć postać pliku JPEG lub PNG o wymiarach 1400 x 1400 pikseli, w przestrzeni barw RGB.
 • – Mocno przemawiający do czytelnika, dokładny opis podcastu i wszystkich powiązanych odcinków.
 • – Przejrzyste i kompletne dane autora.
 • – Właściwe tagi opisujące język, kategorię i obecność wypowiedzi lub treści nieodpowiednich dla dzieci.
 • – Regularne publikowanie nowych odcinków.

Ilustracja na okładkę i pozostałe elementy podcastu muszą być oryginalne i nie mogą zawierać:

 • – pikselizacji, artefaktów, wysokokontrastowych elementów graficznych w tle, rozmytych lub ostrych przycięć (chyba że są elementem zamysłu artystycznego) ani innych niedoskonałości stylistycznych;
 • – odniesień do prawnie zakazanych narkotyków, przemocy lub treści obrażających uczucia religijne w tytule, opisie lub na ilustracji na okładkę;
 • – obrazów lub wypowiedzi, które mogłyby być uznane za rasistowskie, mizoginistyczne lub homofobiczne;
 • – obrazów przedstawiających obcowanie płciowe, przemoc, motywy gore, prawnie zakazane narkotyki lub motywy nienawiści;
 • – znaków towarowych podmiotów trzecich użytych bez ich zgody lub prawa do wykorzystania;
 • – słów „iTunes Store”, „iTunes” lub „Apple Inc.”;
 • – logo iTunes Store, logo Apple lub terminu „Exclusive” użytych bez uprzedniej zgody Apple;
 • – jakichkolwiek wizerunków iPhone'a, iPada, iPoda touch lub innych urządzeń Apple.

Pamiętaj, że nawet spełnienie wszystkich tych kryteriów nie gwarantuje wyróżnienia.

Monitorowanie oglądalności/słuchalności

Apple nie zapewnia wsparcia dla zewnętrznych mechanizmów analizy wykorzystania podcastów, ale poniższe informacje mogą być przydatne przy implementacji funkcji analitycznych na Twoim serwerze lub na serwerze dostawcy usług hostingowych:

 • Odpowiedzi HTTP 302 są śledzone do głębokości pięciu przekierowań i nie powodują aktualizacji adresu URL źródła w katalogu.
 • Adresy URL poprzedzające wartości formularzy typu GET (przed pierwszym „?”) muszą kończyć się rozszerzeniem nazwy pliku multimedialnego (takim jak .mp3).
  • Prawidłowy adres:

   http://www.podcaster.com/load.mp3?f=&Wipeout.mp3

  • Nieprawidłowy adres:

   http://www.podcaster.com/load.php?f=&Wipeout.php

Być może konieczne będzie zwrócenie się o pomoc w konfiguracji serwera WWW do administratora lub operatora usługi hostingowej.

Formatowanie materiałów wideo dla iPhone'a, iPada, iPoda touch i Apple TV

Zapoznaj się z formatami wideo obsługiwanymi przez obecne generacje iPhone'a, iPada, iPoda touch oraz Apple TV. Wiedząc, jakie formaty są obsługiwane, możesz zadbać o prawidłowe odtwarzanie Twojego podcastu.

Przykładowe źródło RSS podcastu

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

<channel>

<title>Wszystko o wszystkim</title>

<link>http://www.example.com/podcasts/everything/index.html</link>

<language>pl-pl</language>

<copyright>&#x2117; &amp; &#xA9; 2014 Jan Kowalski z rodziną</copyright>

<itunes:subtitle>Program o wszystkim</itunes:subtitle>

<itunes:author>Jan Kowalski</itunes:author>

<itunes:summary>Wszystko o wszystkim to program poświęcony wszystkiemu. Co tydzień mówimy, co tylko się da, na każdy możliwy temat. Nasz podcast znajdziesz w apce Podcasty oraz w iTunes Store</itunes:summary>

<description>Wszystko o wszystkim to program poświęcony wszystkiemu. Co tydzień mówimy, co tylko się da, na każdy możliwy temat. Nasz podcast znajdziesz w apce Podcasty oraz w iTunes Store</description>

<itunes:owner>

<itunes:name>Jan Kowalski</itunes:name>

<itunes:email>jan.kowalski@example.com</itunes:email>

</itunes:owner>

<itunes:image href="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverything.jpg" />

<itunes:category text="Technology">

<itunes:category text="Gadgets"/>

</itunes:category>

<itunes:category text="TV &amp; Film"/>

<item>

<title>Dizajn z pieprzem</title>

<itunes:author>Jan Kowalski</itunes:author>

<itunes:subtitle>Krótki przewodnik po sprzęcie do przypraw</itunes:subtitle>

<itunes:summary><![CDATA[W tym tygodniu mówimy o <a href="https://itunes.apple.com/pl/book/antique-trader-salt-pepper/id429691295?mt=11">solniczkach i pieprzniczkach</a>. Porównujemy płynność sypania, materiały, z jakich są wykonane, i ogólną estetykę. Zapraszamy!]]</itunes:summary>

<itunes:image href="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverything/Episode1.jpg" />

<enclosure url="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverythingEpisode3.m4a" length="8727310" type="audio/x-m4a" />

<guid>http://example.com/podcasts/archive/aae20140615.m4a</guid>

<pubDate>Wed, 15 Jun 2014 19:00:00 GMT</pubDate>

<itunes:duration>7:04</itunes:duration>

</item>

<item>

<title>Turniej kluczy nasadowych</title>

<itunes:author>Asia Kowalska</itunes:author>

<itunes:subtitle>Fajnie nam się testowało te klucze!</itunes:subtitle>

<itunes:summary>W tym tygodniu porównujemy klucze nasadowe w rozmiarach metrycznych z tymi tradycyjnymi, w rozmiarach calowych. Które lepsze? Czy potrzebujesz obu rodzajów? Odpowiadamy na kluczowe pytania.</itunes:summary>

<itunes:image href="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverything/Episode2.jpg" />

<enclosure url="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverythingEpisode2.mp3" length="5650889" type="audio/mpeg" />

<guid>http://example.com/podcasts/archive/aae20140608.mp3</guid>

<pubDate>Wed, 8 Jun 2014 19:00:00 GMT<pubDate>

<itunes:duration>4:34</itunes:duration>

</item>

<item>

<title>Łagodnie niebieski i wściekle czerwony</title>

<itunes:author>Różni</itunes:author>

<itunes:subtitle>Czerwony + Niebieski != Fioletowy</itunes:subtitle>

<itunes:summary>W tym tygodniu radzimy, jak radzić sobie ze stresem, gdy jesteś osobowością Niebieską lub Czerwoną.</itunes:summary>

<itunes:image href="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverything/Episode3.jpg" />

<enclosure url="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverythingEpisode1.mp3" length="498537" type="audio/mpeg" />

<guid>http://example.com/podcasts/archive/aae20140601.mp3</guid>

<pubDate>Wed, 1 Jun 2014 19:00:00 GMT</pubDate>

<itunes:duration>3:59</itunes:duration>

</item>

</channel>

</rss>

Tagi RSS używane w podcastach dla iTunes Store

iTunes Store akceptuje tagi zgodne ze specyfikacją RSS 2.0 i niektóre tagi dodatkowe, charakterystyczne tylko dla iTunes Store. Dodatkowe tagi nie są wymagane, ale ich użycie jest zalecane, ponieważ wpływają na możliwość wyróżnienia podcastu w aplikacji Podcasty dla iOS oraz na stronie podcastów w iTunes Store.

Definiowanie tagów dla podcastów w iTunes Store

Używając tagów charakterystycznych dla iTunes Store, należy dodać następującą deklarację przestrzeni nazw jako drugi wiersz pliku XML źródła:

<rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0">

Deklaracja przestrzeni nazw wskazuje dokument definiujący tagi iTunes Store. Bez tej deklaracji wszystkie tagi charakterystyczne dla iTunes Store będą ignorowane. Zwróć uwagę, że w definicji przestrzeni nazw rozróżniane są wielkie i małe litery, dlatego należy ją wprowadzić dokładnie tak, jak została tutaj przedstawiona.

Kodowanie tekstu

Plik źródła podcastu powinien być zakodowany w standardzie UTF-8 jako zwykły tekst (bez tagów HTML i innych kodów, z wyjątkiem opisanych poniżej).

Długość wartości tagów nie może przekraczać 255 znaków. Wyjątkiem jest tag <itunes:summary>, którego wartość może mieć długość do 4000 znaków. Nie należy poprzedzać wartości spacjami wiodącymi ani dodawać spacji za wartościami.

Wszystkie fragmenty kodu XML zawierające osadzone łącza powinny być zawarte w sekcji CDATA. Pozwoli to uniknąć problemów z formatowaniem i zapewni prawidłowe działanie łączy w aplikacji Podcasty. Na przykład:

<itunes:summary><![CDATA[<a href=“http://www.apple.com”>Apple</a>]]></itunes:summary>

Stosowanie i wyświetlanie standardowych tagów w sekcjach kanału (channel) i elementów (item)

Desktop View

Episode View

Podcast View

W poniższej tabeli przedstawiono tagi mające zastosowanie do elementów <channel> (opisujących podcast jako całość), tagi mające zastosowanie do poszczególnych elementów <item> (opisujących konkretny odcinek), a także informację o tym, gdzie w iTunes widoczna jest zawartość poszczególnych tagów:
Tag xml Sekcja channel (kanał) Sekcja item (element) Miejsce w iTunes/uwagi
<title> T T Kolumna Name (Nazwa)
<link> T   Łącze do strony WWW i strzałka w kolumnie Name (Nazwa)
<copyright> T   Niewidoczny
<pubDate>   T Kolumna Release Date (Data wydania)
<itunes:author> T T Kolumna Artist (Wykonawca)
<itunes:block> T T Powoduje, że odcinek lub podcast jest niewidoczny
<itunes:category> T   Kolumna Category (Kategoria) i przy przeglądaniu oferty sklepu iTunes Store
<itunes:image> T T W tym samym miejscu, co okładki albumów
<itunes:duration>   T Kolumna Time (Czas)
<itunes:explicit> T T Symbol zalecający nadzór rodziców w kolumnie Name (Nazwa)
<itunes:isClosedCaptioned> T Symbol napisów kodowanych w kolumnie Name (Nazwa)
<itunes:order> T Wymuszenie zmiany kolejności odcinków w sklepie
<itunes:complete> T Oznacza koniec podcastu — nie będzie więcej odcinków
<itunes:new-feed-url> T Niewidoczny, informuje iTunes o nowym adresie URL źródła
<itunes:owner> T Niewidoczny, używany tylko do kontaktu
<itunes:subtitle> T T Kolumna Description (Opis)
<itunes:summary> T T Po kliknięciu symbolu „i w kółku” w kolumnie Description (Opis)

<enclosure>

Tag <enclosure> ma trzy atrybuty: URL, length i type. Oto tag enclosure z przykładowego źródła przedstawionego wcześniej:

<enclosure

url="http://example.com/podcasts/everything/AllAboutEverythingEpisode2.mp3" length="5650889" type=“audio/mpeg"/>

Atrybut URL wskazuje na treść podcastu. To, czy dana treść pojawi się w katalogu podcastów, zależy od rozszerzenia nazwy pliku określonego w atrybucie URL. Obsługiwane są formaty M4A, MP3, MOV, MP4, M4V, PDF i EPUB.

Atrybut length określa wielkość pliku w bajtach. Informację tę można znaleźć we właściwościach pliku podcastu (na Macu wybierz polecenie Informacje z menu Plik i odczytaj wartość z wiersza Wielkość).

Atrybut type określa kategorię odpowiadającą typowi pliku. Oto wartości atrybutu type odpowiadające obsługiwanym formatom plików:

Plik Typ
MP3 audio/mpeg
M4A audio/x-m4a
MP4 video/mp4
M4V video/x-m4v
MOV video/quicktime
PDF application/pdf
EPUB document/x-epub

<guid>

Każdy element <item> (odcinek) powinien mieć przypisany na stałe identyfikator unikalny globalnie (GUID). W identyfikatorach tych rozróżniana jest wielkość liter. Gdy dodajesz odcinki do źródła RSS podcastu, na podstawie porównania identyfikatorów GUID (z rozróżnianiem wielkości liter) serwer określa, które odcinki są nowe. Jeśli odcinek nie ma identyfikatora GUID, to do porównania wzięty zostanie jego adres URL.

Identyfikator GUID należy przypisać do odcinka tylko raz i nigdy potem nie należy go zmieniać. Przypisanie nowych identyfikatorów GUID do istniejących odcinków może spowodować problemy z wyświetlaniem podcastu na listach i w rankingach iTunes Store.

<pubDate>

Ten tag określa datę i godzinę opublikowania odcinka. Jego treść powinna mieć format zgodny z RFC 2822; na przykład:

Wed, 15 Jun 2014 19:00:00 GMT

<itunes:author>

Zawartość tego tagu jest wyświetlana w kolumnie Artist (Wykonawca) w iTunes. Jeśli plik nie zawiera tagu <itunes:author>, iTunes wyświetla zawartość tagu <author>. Jeśli tagu <itunes:author> nie ma na poziomie źródła RSS podcastu, iTunes wyświetla zawartość tagu <managingEditor>.

<itunes:block>

Jeśli tag <itunes:block> istnieje wewnątrz elementu <channel> (podcastu) i zawiera wartość „yes”, to blokuje wyświetlanie całego podcastu w katalogu podcastów iTunes Store.

Jeśli tag <itunes:block> istnieje wewnątrz elementu <item> (odcinek) i zawiera wartość „yes”, to blokuje wyświetlanie danego odcinka w katalogu podcastów iTunes Store. Na przykład możesz zablokować konkretny odcinek, jeśli wiesz, że jego treść spowodowałaby usunięcie całego podcastu z iTunes Store.

Jeśli tag <itunes:block> zawiera jakąkolwiek inną wartość, to jest ignorowany.

<itunes:category>

Użytkownicy mają do dyspozycji dwie metody przeglądania kategorii tematów podcastów w iTunes:

- kliknięcie łącza Browse w obszarze Features u dołu okna iTunes Store, co powoduje otwarcie tabeli tekstowej;

- wybranie kategorii z menu podręcznego Podcasts na pasku nawigacji, co powoduje otwarcie strony z okładkami podcastów.

W starszym, tekstowym systemie przeglądania źródła podcastów mogą zawierać maksymalnie trzy pary kategoria/podkategoria. (Na przykład „Music” liczy się jako jedna para, podobnie jak „Business > Careers”).

Użyj tagu <itunes:category> do określenia kategorii przeglądania. Musisz także zdefiniować podkategorię, jeśli jest dostępna w ramach danej kategorii.

W nowszym systemie przeglądania opartym na łączach do kategorii, obejmującym też listy Top Podcasts i Top Episodes, uwzględniana jest tylko pierwsza kategoria wymieniona w źródle. Pełna lista kategorii i podkategorii znajduje się na końcu tego dokumentu.

Ampersandy należy prawidłowo poprzedzać symbolami zmiany znaczenia, tak jak przedstawiono to poniżej.

Przykłady:

Jedna kategoria:
<itunes:category text="Music" />

Kategoria z ampersandem:
<itunes:category text="TV &amp; Film" />

Kategoria z podkategorią:
<itunes:category text="Society &amp; Culture">
<itunes:category text="History" /></itunes:category>

Wpis z wieloma kategoriami:
<itunes:category text="Society &amp; Culture">
<itunes:category text="History" /></itunes:category><itunes:category text="Technology"><itunes:category text="Gadgets" /></itunes:category>

<itunes:image>

Tag <itunes:image> wskazuje na ilustrację podcastu poprzez adres URL określony w atrybucie <a href>.

Ilustracja na okładkę musi być plikiem w formacie JPEG lub PNG, w przestrzeni barw RGB, o rozdzielczości co najmniej 1400 x 1400 i nie więcej niż 3000 x 3000 pikseli. Należy zauważyć, że powyższe wymagania różnią się od standardowej specyfikacji tagu image w standardzie RSS.

Potencjalni subskrybenci będą widzieli ilustrację w różnych rozmiarach, w zależności od używanego urządzenia. Dlatego zadbaj, aby ilustracja wyglądała atrakcyjnie zarówno w rozmiarze oryginalnym, jak i w formie miniatury.

Jeśli źródło nie będzie zawierało tagu <itunes:image>, iTunes użyje zawartości tagu RSS image, ale podcast nie będzie kwalifikował się do wyróżnienia w aplikacji Podcasty i w iTunes Store.

Zalecamy umieszczenie na ilustracji tytułu oraz marki, nazwy źródła bądź nazwiska autora podcastu. Przykładowe okładki z dobrymi ilustracjami znajdziesz w sekcji Najlepsze w aplikacji Podcasty lub Top Podcasts w iTunes Store.

Modyfikując ilustrację na okładkę podcastu, stosuj się do poniższych wskazówek, aby uniknąć problemów technicznych:

- Nazwę pliku z ilustracją i adres URL zmieniaj jednocześnie.

- Upewnij się, że serwer WWW, na którym znajduje się ilustracja, dopuszcza żądania HTTP head.

Tag <itunes:image> może być także używany na poziomie <item> (odcinka).

Najlepsze rezultaty przynosi także osadzenie tej samej ilustracji w metadanych pliku multimedialnego danego odcinka przed przekazaniem go na serwer. W tym celu konieczne może być zmodyfikowanie pliku multimedialnego w aplikacji GarageBand lub innym narzędziu do tworzenia treści.

<itunes:duration>

Zawartość tagu <itunes:duration> jest wyświetlana w kolumnie Time (Czas) widoku listy w iTunes.

Może być zapisana w formacie GG:MM:SS, G:MM:SS, MM:SS lub M:SS, gdzie G = godziny, M = minuty, S = sekundy. Jeśli tag zawiera pojedynczą wartość (bez dwukropka), to przyjmuje się, że jest to liczba sekund. Jeśli obecny jest jeden dwukropek, to liczba po lewej stronie jest interpretowana jako minuty, a liczba po prawej — jako sekundy. Jeśli obecne są więcej niż dwa dwukropki, to skrajne liczby po prawej stronie są ignorowane.

<itunes:explicit>

Tag <itunes:explicit> informuje o tym, czy podcast zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci. Dwie użyteczne wartości tego tagu to „yes” i „clean”.

Wpisanie w tagu wartości „yes” spowoduje, że wyświetlany będzie symbol nadzoru rodzicielskiego ostrzegający o treściach nieodpowiednich dla dzieci.

Wpisanie w tagu wartości „clean” sygnalizuje, że żaden z odcinków podcastu nie zawiera wulgarnych wypowiedzi ani treści przeznaczonych tylko dla dorosłych; przy takich podcastach wyświetlany jest symbol nadzoru rodzicielskiego informujący, że odcinki podcastu nie zawierają treści nieodpowiednich dla dzieci.

Wpisanie w tagu jakiejkolwiek wartości innej niż „yes” lub „clean” spowoduje, że nie będzie wyświetlany żaden symbol nadzoru rodzicielskiego, a przeznaczone na niego pole będzie puste.

Pamiętaj, że podcasty zawierające treści nieodpowiednie dla dzieci są niedozwolone w niektórych regionach działania iTunes Store.

<itunes:isClosedCaptioned>

Tagu <itunes:isClosedCaptioned> z wartością „yes” należy używać w odcinkach podcastów wideo zawierających napisy kodowane.

Obok danego odcinka widoczna będzie ikona napisów kodowanych.

W przypadku obecności tego tagu z jakąkolwiek inną wartością symbol napisów kodowanych nie będzie wyświetlany.

Ten tag jest obsługiwany tylko na poziomie <item> (odcinka).

<itunes:order>

Tag <itunes:order> umożliwia wymuszenie innej niż domyślna kolejności odcinków w iTunes Store. Do tagu można wpisać numer, pod jakim odcinek ma być wyświetlany. Na przykład, jeśli dany element <item> ma być widoczny jako pierwszy odcinek podcastu, należy w tagu <itunes:order> wpisać wartość „1.” Jeśli wyznaczone w ten sposób numery odcinków kolidują ze sobą, w sklepie obowiązywać będzie kolejność określona według daty publikacji (<pubDate>).

<itunes:complete>

Tag <itunes:complete> z wartością „yes” oznacza, że podcast jest zakończony i w przyszłości nie będą publikowane żadne nowe odcinki.

Jeśli tag zawiera jakąkolwiek inną wartość, to jest ignorowany.

Ten tag jest obsługiwany jest tylko na poziomie <channel> (podcastu).

<itunes:new-feed-url>

Tag <itunes:new-feed-url> umożliwia zmianę adresu URL, pod którym znajduje się źródło RSS podcastu, na przykład:

<itunes:new-feed-url>http://newlocation.com/example.rss</itunes:new-feed-url>

Po dodaniu tego tagu do starego źródła należy zachować źródło przez 48 godzin.

Więcej informacji zawiera punkt „Zmiana adresu URL źródła RSS podcastu” we wcześniejszej części tego dokumentu.

Ten tag jest obsługiwany jest tylko na poziomie <channel> (podcastu).

<itunes:owner>

Tag <itunes:owner> zawiera informacje umożliwiające kontakt z właścicielem podcastu, przeznaczone do komunikacji w sprawach administracyjnych. Informacje te nie są wyświetlane w iTunes Store.

Adres e‑mail właściciela należy umieścić w zagnieżdżonym elemencie <itunes:email>. Nazwisko właściciela należy umieścić w zagnieżdżonym elemencie <itunes:name>.

<itunes:subtitle>

Zawartość tagu <itunes:subtitle> jest wyświetlana w kolumnie Description (Opis) w iTunes. Najlepiej sprawdzają się podtytuły o długości nie większej niż kilka słów.

<itunes:summary>

Zawartość tagu <itunes:summary> jest wyświetlana na stronie podcastu w iTunes Store. Te same informacje wyświetlane są w osobnym oknie, gdy użytkownik kliknie ikonę informacji („i”) w kolumnie Description (Opis). Maksymalna długość tego pola wynosi 4000 znaków.

W wypadku braku tagu <itunes:summary> wyświetlana jest zawartość tagu <description>.

<language>

Jako że iTunes Store dostępny jest w różnych regionach świata, niezwykle ważne jest określenie języka podcastu. Obsługiwane są tylko wartości z listy ISO 639 (dwuliterowe kody języków, niektóre z modyfikatorami, np. „en-us").

Najczęściej popełniane błędy

Nieprawidłowy format tagu <pubDate>

Format daty i godziny w tagu <pubDate> musi być zgodny ze specyfikacją RFC 2822.

Data musi mieć postać „dzień-tygodnia, dzień miesiąc rok”. Godzina musi być zapisana w formacie 24-godzinnym (bez AM lub PM) i zawierać przesunięcie wynikające ze strefy czasowej. Na przykład:

<! — data i godzina nie są w formacie RFC 2822 — >
<pubDate>7/6/2014 1:00:00 PM</pubDate>

<! — data i godzina w poprawnym formacie— >
<pubDate>Wed, 6 Jul 2014 13:00:00 PDT</pubDate>
<pubDate>Wed, 6 Jul 2014 13:00:00 -0700</pubDate>

Niepoprzedzanie ampersandów znakiem zmiany znaczenia

<! — niepoprawny zapis — >
<title>Food & Wine</title>

<! — poprawny zapis — >
<title>Food &amp; Wine</title>

Używanie nazwanych jednostek znakowych (entities) języka HTML

<! — niepoprawny zapis — >
<copyright>&copy; 2014 Jan Kowalski</copyright>

<! — poprawny zapis — >
<copyright>&#xA9; 2014 Jan Kowalski</copyright>

W języku XML, inaczej niż w HTML, wymagane jest poprzedzanie symbolem zmiany znaczenia wyłącznie pięciu nazwanych jednostek znakowych (tzw. entities):

Znak Nazwa XML
& ampersand &amp;
< znak mniejszości &lt;
> znak większości &gt;
apostrof &apos;
" cudzysłów &quot;

Wszystkie pozostałe znaki można wprowadzać bezpośrednio w edytorze obsługującym kodowanie UTF-8.

Można także używać liczbowych kodów Unicode znaków, na przykład:

Znak Nazwa XML
© symbol praw autorskich &#xA9;
symbol praw autorskich do nagrania dźwiękowego &#x2117;
symbol znaku towarowego &#x2122;

Więcej informacji zawiera wykaz znaków i jednostek znakowych XML.

Kategorie podcastów w iTunes

W kodzie XML źródła wartość tekstowa tagu kategorii powinna być zapisana w języku angielskim, z ampersandami poprzedzonymi znakiem zmiany znaczenia, ale w iTunes Store będzie w wersji przetłumaczonej.

 • Kategorie obsługiwane w iTunes

 • Arts (Sztuka)
 • Design (Wzornictwo, projektowanie)
 • Fashion & Beauty (Moda i uroda)
 • Food (Jedzenie)
 • Literature (Literatura)
 • Performing Arts (Sztuki sceniczne)
 • Visual Arts (Sztuki wizualne)
 • Business (Biznes)
 • Business News (Wiadomości biznesowe)
 • Careers (Praca i kariera)
 • Investing (Inwestowanie)
 • Management & Marketing (Zarządzanie i marketing)
 • Shopping (Zakupy)
 • Comedy (Komedia i satyra)
 • Education (Edukacja)
 • Education Technology (Technologia w edukacji)
 • Higher Education (Szkolnictwo wyższe)
 • K-12 (Szkoła)
 • Language Courses (Kursy językowe)
 • Training (Szkolenia)
 • Games & Hobbies (Gry i hobby)
 • Automotive (Motoryzacja)
 • Aviation (Lotnictwo)
 • Hobbies (Hobby)
 • Other Games (Inne gry)
 • Video Games (Gry wideo)
 • Government & Organizations (Administracja publiczna i organizacje)
 • Local (Lokalne)
 • National (Krajowe)
 • Non-Profit (Nienastawione na zysk)
 • Regional (Regionalne)
 • Health (Zdrowie)
 • Alternative Health (Medycyna alternatywna)
 • Fitness & Nutrition (Fitness i żywienie)
 • Self-Help (Samopomoc)
 • Sexuality (Seksualność)
 • Kids & Family (Dzieci i rodzina)
 • Music (Muzyka)
 • News & Politics (Wiadomości i polityka)
 • Religion & Spirituality (Religia i życie duchowe)
 • Buddhism (Buddyzm)
 • Christianity (Chrześcijaństwo)
 • Hinduism (Hinduizm)
 • Islam
 • Judaism (Judaizm)
 • Other (Inne)
 • Spirituality (Życie duchowe)
 • Science & Medicine (Nauka i medycyna)
 • Medicine (Medycyna)
 • Natural Sciences (Nauki przyrodnicze)
 • Social Sciences (Nauki społeczne)
 • Society & Culture (Społeczeństwo i kultura)
 • History (Historia)
 • Personal Journals (Dzienniki osobiste)
 • Philosophy (Filozofia)
 • Places & Travel (Ciekawe miejsca i podróże)
 • Sports & Recreation (Sport i rekreacja)
 • Amateur (Amatorski)
 • College & High School (Szkoły średnie i wyższe)
 • Outdoor (Na świeżym powietrzu)
 • Professional (Zawodowy)
 • Technology (Technologia)
 • Gadgets (Gadżety)
 • Tech News (Nowinki techniczne)
 • Podcasting (Podcasty)
 • Software How-To (Poradniki dot. oprogramowania)
 • TV & Film (Telewizja i film)
 • Zapis w XML

 • Arts
 • Design
 • Fashion &amp; Beauty
 • Food
 • Literature
 • Performing Arts
 • Visual Arts
 • Business
 • Business News
 • Careers
 • Investing
 • Management &amp; Marketing
   
 • Shopping
 • Comedy
 • Education
 • Educational Technology
 • Higher Education
 • K-12
 • Language Courses
 • Training
 • Games &amp; Hobbies
 • Automotive
 • Aviation
 • Hobbies
 • Other Games
 • Video Games
 • Government &amp; Organizations
   
 • Local
 • National
 • Non-Profit
 • Regional
 • Health
 • Alternative Health
 • Fitness &amp; Nutrition
 • Self-Help
 • Sexuality
 • Kids &amp; Family
 • Music
 • News &amp; Politics
 • Religion &amp; Spirituality
 • Buddhism
 • Christianity
 • Hinduism
 • Islam
 • Judaism
 • Other
 • Spirituality
 • Science &amp; Medicine
 • Medicine
 • Natural Sciences
 • Social Sciences
 • Society &amp; Culture
 • History
 • Personal Journals
 • Philosophy
 • Places &amp; Travel
 • Sports &amp; Recreation
 • Amateur
 • College &amp; High School
 • Outdoor
 • Professional
 • Technology
 • Gadgets
 • Tech News
 • Podcasting
 • Software How-To
   
 • TV &amp; Film