Všeobecné informácie o batérii

Všetky požiadavky na výdrž batérie závisia od mobilnej siete, umiestnenia, intenzity signálu, konfigurácie funkcií a množstva ďalších faktorov. Skutočné výsledky sa môžu líšiť. Počet nabití batérie je obmedzený a neskôr ju možno bude potrebné vymeniť u autorizovaného poskytovateľa servisu Apple. Výdrž batérie a počet nabíjacích cyklov sa líšia v závislosti od použitia a nastavení. Testy batérie sa vykonávajú pomocou špecifických modelov iPhone. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.apple.com/sk/batteries a www.apple.com/sk/iphone/specs.html.

Testy času hovorov

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testy pohotovostného režimu

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: presmerovanie hovorov bolo zapnuté, Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcia Wi-Fi „Vyberte sieť“ bola vypnutá.

Testy používania internetu v sieti 3G

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 5 prehľadával snímky 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 4S prehľadával snímky 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Testy používania internetu v sieti 3G sa uskutočnili v sieti 3G s použitím vyhradeného webového a poštového servera pri prehľadávaní 20 populárnych webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímaní e-mailov raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: presmerovanie hovorov bolo zapnuté, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testy používania internetu v sieti Wi-Fi

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Testy používania internetu v sieti Wi-Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 5 prehľadával snímky 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Testy používania internetu v sieti Wi-Fi sa uskutočnili s použitím vyhradeného webového servera. iPhone 4S prehľadával snímky 20 obľúbených webových stránok a prijímal e-maily raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Testy používania internetu v sieti Wi-Fi sa uskutočnili s použitím uzavretej siete a vyhradeného webového a poštového servera pri prehľadávaní 20 populárnych webových stránok vo verziách snímok obrazovky a prijímaní e-mailov raz za hodinu. Všetky nastavenia boli predvolené okrem týchto: presmerovanie hovorov bolo zapnuté, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté, šifrovanie WPA2 bolo zapnuté.

Testy prehrávania videa

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Video obsah bol opakovaný film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút, ktorý bol zakúpený v predajni iTunes Store. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Video obsah bol opakovaný film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút, ktorý bol zakúpený v predajni iTunes Store. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Video obsah bol opakovaný film s dĺžkou 2 hodiny a 23 minút, ktorý bol zakúpený v predajni iTunes Store. Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: presmerovanie hovorov bolo zapnuté, Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testy prehrávania zvuku

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v auguste 2012 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 5 a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Zoznam skladieb obsahoval 358 jedinečných zvukových záznamov predstavujúcich kombináciu obsahu importovaného z diskov CD prostredníctvom aplikácie iTunes (128 kb/s s kódovaním AAC) a obsahu zakúpeného z predajne iTunes Store (256 kb/s s kódovaním AAC). Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie realizovala spoločnosť Apple v septembri 2011 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4S a predprodukčného softvéru v sieťach GSM a CDMA. Zoznam skladieb obsahoval 358 jedinečných zvukových záznamov predstavujúcich kombináciu obsahu importovaného z diskov CD prostredníctvom aplikácie iTunes (128 kb/s s kódovaním AAC) a obsahu zakúpeného z predajne iTunes Store (256 kb/s s kódovaním AAC). Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Testovanie uskutočnila spoločnosť Apple v decembri 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (CDMA) a predprodukčného softvéru a v máji 2010 s použitím predprodukčných jednotiek iPhone 4 (GSM) a predprodukčného softvéru. Zoznam skladieb obsahoval 358 jedinečných zvukových záznamov predstavujúcich kombináciu obsahu importovaného z diskov CD prostredníctvom aplikácie iTunes (128 kb/s s kódovaním AAC) a obsahu zakúpeného z predajne iTunes Store (256 kb/s s kódovaním AAC). Všetky nastavenia boli štandardné okrem týchto: presmerovanie hovorov bolo zapnuté, Wi-Fi bolo priradené k sieti, funkcie Wi-Fi „Vyberte sieť“ a „Automatický jas“ boli vypnuté.

Niektoré funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo všetkých oblastiach. Kliknutím sem zobrazíte úplný zoznam.