Legal

Zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov Apple boli aktualizované 31. mája 2016.

Spoločnosť Apple považuje vaše súkromie za dôležité. Preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedené, ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, prenášame a uchovávame vaše osobné údaje. Nájdite si chvíľu čas na oboznámenie sa s našimi postupmi na ochranu osobných údajov a dajte nám vedieť, či k tomu máte nejaké otázky.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby.

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Apple alebo pridruženou spoločnosťou spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple a jej pridružené spoločnosti môžu zdieľať tieto osobné údaje medzi sebou a používať ich v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Môžu ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie našich produktov, služieb, obsahu a inzercie. Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť, ale v takom prípade vám zrejme veľakrát nebudeme môcť dodať naše produkty, poskytnúť naše služby ani odpovedať na vaše prípadné otázky.

Tu je niekoľko príkladov typov osobných údajov, ktoré spoločnosť Apple môže zhromažďovať, a informácie o tom, ako ich môže používať.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

 • Pri vytvorení Apple ID, požiadaní o komerčný kredit, nákupe produktu, prevzatí aktualizácie softvéru, registrácii v triede v maloobchodnej predajni spoločnosti Apple, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie a informácií o kreditnej karte.
 • Pri zdieľaní vášho obsahu s členmi rodiny a priateľmi, ktorí používajú produkty Apple, odosielaní darčekových poukážok a produktov alebo pri pozývaní ďalších osôb, aby sa zúčastňovali na službách alebo fórach spoločnosti Apple, môže spoločnosť Apple zhromažďovať údaje, ktoré poskytnete o týchto ľuďoch, ako je napríklad ich meno, poštová adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Spoločnosť Apple použije tieto informácie na splnenie vašich požiadaviek, poskytnutie príslušného produktu alebo služby, prípadne na účely boja proti podvodom.
 • V USA môžeme za určitých okolností požiadať o preukaz totožnosti vydaný vládou, a to napríklad pri zriaďovaní bezdrôtového konta a aktivácii vášho zariadenia, za účelom rozšírenia komerčného kreditu, správy rezervácií alebo dodržania právnych predpisov.

Ako používame osobné údaje

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru a blížiacich sa podujatiach spoločnosti Apple. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť aktualizáciou vašich preferencií.
 • Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom.
 • Vaše osobné údaje vrátane dátumu narodenia môžeme použiť na overenie totožnosti, pomoc so zistením totožnosti používateľov a určenie vhodných služieb. Váš dátum narodenia môžeme napríklad použiť na to, aby sme zistili vek držiteľov konta Apple ID.
 • Vaše osobné údaje môžeme z času na čas použiť na odosielanie dôležitých upozornení, ako sú napríklad oznámenia o možnostiach nákupov a zmenách našich podmienok, ustanovení a zásad. Keďže tieto informácie sú dôležité pre vašu interakciu so spoločnosťou Apple, prijímanie týchto informácií nemôžete zrušiť.
 • Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi spoločnosti Apple.
 • Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

Zhromažďovanie a používanie iných než osobných údajov

Údaje zhromažďujeme tiež vo forme, ktorá sama osebe neumožňuje priame spojenie s konkrétnym jednotlivcom. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať, prenášať a zverejňovať na ľubovoľný účel. V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré príklady iných než osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, a možných spôsobov ich použitia:

 • Môžeme zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa produkt Apple, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy.
 • Môžeme zhromažďovať údaje týkajúce sa aktivít zákazníkov na našich webstránkach, v službách iCloud, v predajni iTunes Store a v našich ďalších produktoch a službách. Tieto údaje sú agregované a slúžia na to, aby nám pomáhali poskytovať užitočnejšie informácie našim zákazníkom a pochopiť, ktoré časti našich webstránok, produktov a služieb sú pre nich najzaujímavejšie. Agregované údaje sa na účely týchto zásad ochrany osobných údajov považujú za iné než osobné údaje.
 • Môžeme zhromažďovať a uchovávať podrobnosti o tom, ako používate naše služby vrátane vyhľadávaných slov. Tieto informácie môžeme použiť na zlepšenie relevantnosti výsledkov poskytovaných našimi službami. Tieto informácie sa nebudú spájať s vašou adresou IP s výnimkou niektorých prípadov, v ktorých pôjde o zabezpečenie kvality našich služieb poskytovaných cez internet.
 • S vaším výslovným súhlasom môžeme zhromažďovať údaje o tom, ako používate svoje zariadenie a aplikácie, aby sme vývojárom aplikácií pomáhali vylepšiť ich aplikácie.

Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované.

Súbory cookie a ďalšie technológie

Webstránky, online služby, interaktívne aplikácie, e-mailové správy a reklamy spoločnosti Apple môžu používať súbory cookie a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Tieto technológie nám pomáhajú lepšie chápať správanie používateľov, zistiť, ktoré časti našej webstránky ľudia navštívili, a sprostredkovať reklamy a webové vyhľadávania a merať ich efektivitu. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookie a ďalších technológií zaobchádzame ako s inými než osobnými údajmi. Ak však miestne zákony považujú adresy IP (Internet Protocol) alebo podobné identifikátory za osobné údaje, považujeme za osobné údaje aj tieto identifikátory. Podobne aj v prípade kombinovania iných než osobných údajov s osobnými údajmi považujeme takto kombinované údaje na účely týchto zásad ochrany osobných údajov za osobné údaje.

Spoločnosť Apple a jej partneri používajú súbory cookie a ďalšie technológie v službách mobilnej inzercie na zisťovanie počtu zobrazení danej reklamy, zobrazovanie reklám súvisiacich s vašimi záujmami a meranie efektivity reklamných kampaní. Ak nechcete prijímať reklamy s touto úrovňou relevantnosti vo svojom mobilnom zariadení, môžete toto prijímanie zrušiť pomocou nasledujúceho prepojenia vo svojom zariadení: http://oo.apple.com. Prípadne, ak používate na vašom mobilnom zariadení operačný systém iOS 6 alebo novší, môžete zrušiť svoju účasť výberom možnosti Obmedziť sledovanie na účely reklamy. Ak zrušíte toto prijímanie, budete prijímať rovnaké množstvo mobilných reklám, tie však môžu byť menej relevantné, pretože nebudú založené na vašich záujmoch. Môžu sa naďalej zobrazovať reklamy, ktoré budú súvisieť s obsahom na webstránke alebo v aplikácii, prípadne budú založené na ďalších iných než osobných údajoch. Zrušenie cez oo.apple.com sa vzťahuje iba na reklamné služby Apple a nemá vplyv na inzerciu založenú na záujmoch z iných reklamných sietí. Keď však v mobilnom zariadení zvolíte možnosť Limit Ad Tracking, aplikácie tretích strán budú mať zmluvne zakázané používať neosobný identifikátor zariadenia Advertising Identifier, ktorý slúži na poskytovanie cielenej reklamy.

Spoločnosť Apple a jej partneri používajú súbory cookie a ďalšie technológie na uchovávanie osobných údajov pri používaní našej webstránky, online služieb a aplikácií. Naším cieľom v týchto prípadoch je dosiahnutie zobrazovania informácií od spoločnosti Apple, ktoré sú lepšie prispôsobené vašim potrebám a sú pre vás viac vhodné. Ak napríklad poznáme vaše meno, môžeme vás osobnejšie privítať pri vašej najbližšej návšteve predajne Apple Online Store. Ak poznáme vašu krajinu a váš jazyk (alebo vašu školu, ak ste pedagóg), pomáha nám to poskytovať vám prispôsobené a užitočnejšie informácie o možnostiach nákupu, ktoré máte k dispozícii. Ak vieme, že niekto, kto používa váš počítač alebo zariadenie, nakupoval určitý produkt alebo používal určitú službu, pomáha nám to zvyšovať relevantnosť našej inzercie a e-mailovej komunikácie pre vaše záujmy. A ak poznáme vaše kontaktné údaje, identifikátory hardvéru a informácie o vašom počítači alebo zariadení, pomáha nám to prispôsobovať operačný systém, nastaviť službu iCloud a poskytovať vám kvalitnejšie služby.

Ak chcete zakázať súbory cookie pre webový prehliadač Safari, prejdite na predvoľby programu Safari a potom v časti ochrany osobných údajov zakážte súbory cookie. V mobilnom zariadení spoločnosti Apple prejdite na nastavenia, ťuknite na položku prehliadača Safari a potom prejdite do sekcie súborov cookie. V prípade iných prehliadačov si overte u ich poskytovateľa, ako zakázať súbory cookie. Upozorňujeme, že v prípade zakázania súborov cookie budú niektoré funkcie webstránky spoločnosti Apple nedostupné.

Podobne ako väčšina internetových služieb, aj my zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webstránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach.

Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. Spoločnosť Apple môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

V niektorých našich e-mailoch používame adresu URL prekliknutia, ktorá je prepojená s obsahom na webstránke spoločnosti Apple. Keď zákazníci kliknú na niektorú z týchto adries URL, prejdú pred prechodom na cieľovú stránku na našej webstránke cez samostatný webový server. Sledovanie týchto údajov o prekliknutí nám pomáha zistiť záujem o konkrétne témy a merať efektivitu našej komunikácie so zákazníkmi. Ak nechcete, aby sme sledovali tieto vaše aktivity, nemali by ste klikať na textové alebo grafické prepojenia v e-mailových správach.

Značky pixlov nám umožňujú odosielať e-mailové správy vo formáte čitateľnom pre našich zákazníkov a informujú nás, či došlo k otvoreniu mailu. Pomocou týchto údajov môžeme redukovať alebo eliminovať správy odosielané zákazníkom.

Zverejnenie údajov tretím stranám

Spoločnosť Apple môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. Ak si napríklad kúpite a aktivujete iPhone, oprávňujete spoločnosť Apple a svojho operátora na výmenu údajov poskytnutých počas procesu aktivácie na poskytnutie služby. V prípade schválenia služby sa na vaše konto budú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple a vášho príslušného operátora. Spoločnosť Apple bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely.

Poskytovatelia služieb

Spoločnosť Apple zdieľa osobné údaje so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby, ako je napríklad spracovanie informácií, predlžovanie kreditov, spracovanie objednávok zákazníkov, doručovanie produktov používateľom, správa a spresňovanie údajov o zákazníkoch, poskytovanie služieb zákazníkom, hodnotenie záujmu o produkty a služby a uskutočňovanie prieskumov názorov a spokojnosti zákazníkov. Tieto spoločnosti sú povinné ochraňovať vaše údaje a môžu sa nachádzať kdekoľvek, kde má svoje prevádzky aj spoločnosť Apple.

Iné

Zo zákona, na základe zákonných postupov alebo právneho procesu, prípadne na základe požiadaviek verejných alebo štátnych úradov v krajine vášho pobytu alebo aj mimo nej sa od spoločnosti Apple môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Údaje o vás môžeme zverejniť aj v prípade, ak dospejeme k názoru, že je to potrebné alebo vhodné v záujme národnej bezpečnosti, vymožiteľnosti práva alebo iných dôvodov verejného významu.

Údaje o vás môžeme zverejňovať aj v prípadoch, ak dospejeme k názoru, že zverejnenie je odôvodnene nevyhnutné na presadzovanie našich podmienok a ustanovení alebo na ochranu našich prevádzok alebo používateľov. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje okrem toho môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Apple berie bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi vážne. Jej online služby, ako je Apple Online Store a iTunes Store, chránia vaše osobné údaje počas prenosu pomocou šifrovania, napr.Transport Layer Security (TLS). Keď spoločnosť Apple vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. Údaje z iCloud sa uchovávajú v šifrovanej forme, a to aj vtedy, keď využívame úložisko tretej strany.

Pri používaní niektorých produktov, služieb alebo aplikácií spoločnosti Apple, prípadne pri zverejňovaní príspevkov vo fóre spoločnosti Apple, hovorni alebo sociálnej sieti sú vami zdieľané osobné údaje a obsah viditeľné pre ostatných používateľov, ktorí ich môžu čítať, zhromažďovať alebo používať. Za osobné údaje, ktoré sa rozhodnete zdieľať alebo odoslať v týchto inštanciách, nesiete zodpovednosť vy. Ak napríklad v príspevku vo fóre uvediete svoje meno a e-mailovú adresu, tieto údaje sú verejne dostupné. Preto buďte pri používaní týchto funkcií opatrní.

Ak sa vy alebo ktokoľvek, kto používa funkciu Family Sharing, prihlási do zariadenia, ktoré vlastní tretia strana, akékoľvek informácie zdieľané v rámci vašej rodiny vrátane kalendára, polohy, fotografií a nákupov iTunes môžu byť prevzaté do tohto zariadenia tretej strany, v dôsledku čoho dôjde k odhaleniu takto zdieľaných informácií. [Viac informácií nájdete pod možnosťou O funkcii Family Sharing.]

Integrita a uchovávanie osobných údajov

Spoločnosť Apple vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Prístup k osobným údajom

Správnosť, úplnosť a aktuálnosť svojich kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stránke https://appleid.apple.com/. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré máme v úschove, vám poskytneme prístup na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov od spoločnosti Apple nevyžaduje ich uchovávanie. Môžeme odmietnuť spracovanie požiadaviek, ktoré sú neodôvodnené/opakujúce sa, ohrozujú ochranu osobných údajov iných osôb, sú ťažko uskutočniteľné alebo ku ktorým sa už nevyžaduje prístup na základe miestnych zákonov. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať prostredníctvom miestneho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

Deti a vzdelávanie

Chápeme význam prijímania mimoriadnych opatrení na ochranu osobných údajov a bezpenosti detí pri používaní produktov a služieb Apple. Deti mladšie ako 13 rokov alebo mladšie ako je zodpovedajúci minimálny vek v príslušnej jurisdikcii si nesmú vytvárať vlastné kontá Apple ID. Výnimkou sú prípady, keď im overiteľný súhlas poskytol ich rodič alebo ak ide o súčasť procesu vytvárania konta dieťaťa v Rodinnom zdieľaní, alebo ak získali spravované konto Apple ID (ak je prístupné) prostredníctvom svojej školy. Rodič musí napríklad najprv skontrolovať sprístupnenie Apple ID a Rodinného zdieľania, poskytnúť súhlas so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním informácií dieťaťa zo strany spoločnosti Apple a súhlasiť so všeobecnými podmienkami iTunes Store, než začne pre svoje dieťa zriaďovať konto Apple ID. Navyše školy, ktoré sa zúčastňujú programu Apple School Manager a prečítali si a súhlasili so sprístupnením spravovaných kont Apple ID pre študentov, môžu vytvárať spravované kontá Apple ID pre študentov. Dokument Sprístupnenie spravovaných kont Apple ID pre študentov popisuje, ako spoločnosť Apple zachádza s informáciami študentov a doplňuje Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple. Zistite viac o Rodinnom zdieľaní, spravovaných kontách Apple ID a obmedzeniach detských kont.

Ak zistíme, že sme získali osobné údaje o deťoch, ktoré majú menej ako 13 rokov, prípadne menej, ako je zodpovedajúci minimálny vek v závislosti od jurisdikcie, za iných než vyššie uvedených okolností, podnikneme kroky s cieľom čo najskôr vymazať tieto údaje.

Ak rodič kedykoľvek potrebuje získať prístup k údajom súvisiacim s kontom Family Sharing alebo Apple ID dieťaťa, prípadne ich opraviť či odstrániť, môže sa na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára na ochranu osobných údajov.

Prípadne môže použiť kontaktné údaje uvedené tu.

Lokálne služby

Na účely poskytovania lokálnych služieb pre produkty Apple spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií môžu zhromažďovať, používať a zdieľať údaje o presnej polohe vrátane geografickej polohy počítača alebo zariadenia spoločnosti Apple v reálnom čase. V prípade dostupnosti môžu lokálne služby použiť GPS, Bluetooth a vašu adresu IP spolu s polohami verejne prístupných sietí Wi-Fi (typu crowd-sourced hotspot) a antén mobilných operátorov a ďalšími technológiami na zistenie približnej polohy vašich zariadení. Pokiaľ s tým nebudete súhlasiť, tieto údaje o polohe sa zhromažďujú anonymne vo formáte, ktorý neumožňuje identifikáciu používateľov, a spoločnosť Apple, jej partneri a nadobúdatelia licencií ich používajú na poskytovanie a zlepšovanie lokálnych produktov a služieb. Vaše zariadenie môže napríklad zdieľať svoju geografickú polohu s poskytovateľmi aplikácií, ak si aktivujete ich služby zisťovania polohy.

Niektoré služby využívajúce údaje o polohe, ktoré ponúka spoločnosť Apple, ako je napríklad funkcia „Nájsť môj iPhone“, vyžadujú vaše osobné údaje, aby mohli fungovať.

Webstránky a služby tretích strán

Webstránky, produkty, aplikácie a služby spoločnosti Apple môžu obsahovať prepojenia na webstránky, produkty a služby tretích strán. Naše produkty a služby môžu používať alebo ponúkať produkty alebo služby tretích strán, ako je napríklad aplikácia tretej strany pre iPhone. Údaje zhromažďované tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať informácie ako údaje o polohe alebo kontaktné detaily, sa riadia vlastnými postupmi na ochranu osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste sa oboznámili s postupmi na ochranu osobných údajov týchto tretích strán.

Zahraniční používatelia

Všetky údaje, ktoré poskytnete, môžeme previesť alebo sprístupniť pre subjekty z celého sveta tak, ako to je opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Spoločnosť Apple dodržiava rámec ochrany osobných údajov stanovený Ministerstvom obchodu USA v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré zhromažďujú organizácie v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku. Získajte viac informácií o programe Ministerstva obchodu USA na ochranu osobných údajov.

Upozorňujeme, že osobné údaje vrátane údajov poskytnutých pri používaní služby iCloud, ktoré sa týkajú jednotlivcov s trvalým pobytom v členskom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarsku, má pod kontrolou spoločnosť Apple Distribution International v Corku (Írsko), ktorá ich spracúva v mene spoločnosti Apple Inc. Osobné údaje zhromaždené v EHP a Švajčiarsku pri používaní iTunes má pod kontrolou spoločnosť iTunes SARL v Luxembursku, ktorá ich spracúva v mene spoločnosti Apple Inc.

Spoločnosť Apple sa riadi }Systémom pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov Ázisko-tichomorskej ekonomickej spolupráce (APEC). Systém APEC CBPR predstavuje rámec pre organizácie, ktorého cieľom je zaistenie ochrany osobných údajov prenášaných medzi zúčastnenými ekonomikami organizácie APEC.

Ochrana osobných údajov v celej spoločnosti

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov spoločnosti Apple a dôrazne presadzujeme opatrenia na ochranu osobných údajov na všetkých úrovniach celej našej spoločnosti.

Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Apple alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie miestnych právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás. Vždy sa na nás môžete obrátiť telefonicky na príslušnom čísle podpory spoločnosti Apple vo vašej krajine.

Všetky oznámenia preskúmame a čo najskôr na ne odpovieme. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, svoju sťažnosť môžete postúpiť príslušnému regulátorovi vo svojej jurisdikcii. Ak nás o to požiadate, vynaložíme úsilie s cieľom poskytnúť vám informácie o príslušných spôsoboch riešenia, ktoré môžete za daných okolností využiť.

Spoločnosť Apple môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webstránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, Kalifornia, USA, 95014

Validate TRUSTe privacy certification

Posledná zmena: 31. mája 2016