Obchodní podmínky

Oprávnění kupující můžou získat akční slevu při nákupu vyhovujícího Macu se sluchátky AirPods nebo vyhovujícího iPadu s Apple Pencilem. Oprávnění kupující mají možnost vybrané akční produkty za příplatek upgradovat. Nabídka podléhá zde uvedeným obchodním podmínkám, použité pojmy jsou definované následovně:

OBDOBÍ AKČNÍ NABÍDKY:

Nabídka platí od 13. července 2023 do 23. října 2023 („období akční nabídky“) v České republice („vyhovující země“).

VYHOVUJÍCÍ OBCHODNÍ MÍSTA:

Apple Store pro školství, Apple Store Online na www.apple.com/cz a 800 701 391 („vyhovujícím místem“ se rozumí obojí). Vyhovující produkt a akční produkt (jak jsou definované níže) musí být zakoupeny na vyhovujícím místě ve vyhovující zemi. Podmínkám akce vyhovují pouze nákupy a dodávky uskutečněné ve stejné vyhovující zemi. Na získání akční slevy zakládají nárok objednávky vyhovujícího a akčního produktu na vyhovujícím místě zadané v období akční nabídky, i když k dodání produktů dojde po uplynutí období akční nabídky.

NABÍDKA:

Oprávnění kupující, kteří si během období akční nabídky při jediné transakci koupí vyhovující produkt a akční produkt, získají slevu z ceny vyhovujícího produktu v hodnotě akční nabídky, jak je popsáno níže. Oprávněným kupujícím se naúčtují všechny položky v jejich košíku včetně akčního produktu. Akční sleva se na transakci uplatní hned v okamžiku nákupu. Akční produkt není „dar“. Nabídka vyprší dokončením kupní transakce.

Kategorie produktů Vyhovující produkty Akční produkt Akční sleva
Mac iMac (24palcový)
MacBook Pro
MacBook Air
AirPods (3. generace) s Lightning nabíjecím pouzdrem    4 990 Kč
AirPods (3. generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem    4 990 Kč
AirPods Pro (2. generace) s MagSafe pouzdrem (USB‑C)    4 990 Kč
Mac Mac mini AirPods (2. generace)    3 790 Kč
AirPods (3. generace) s Lightning nabíjecím pouzdrem    3 790 Kč
AirPods (3. generace) s MagSafe nabíjecím pouzdrem    3 790 Kč
AirPods Pro (2. generace) s MagSafe pouzdrem (USB‑C)    3 790 Kč
iPad iPad Pro (12,9palcový)
iPad Pro (11palcový)
iPad Air
Apple Pencil (2. generace)   3 559 Kč

Na renovované produkty a vrácené produkty v rozbalených krabicích, které se prodávají „tak, jak jsou“, se tato nabídka nevztahuje.

OPRÁVNĚNÍ KUPUJÍCÍ

Mezi jednotlivce oprávněné nakupovat v Apple Storu pro školství patří učitelé, zaměstnanci, studenti a rodiče, a to následovně (jednotlivě „oprávněný kupující“):

Zaměstnanci libovolné vzdělávací instituce – Způsobilí jsou všichni zaměstnanci veřejných a soukromých vzdělávacích institucí v České republice.

Studenti terciárních škol – Způsobilí jsou studenti, kteří studují nebo jsou přijati ke studiu na instituci terciárního školství v České republice.

Rodiče studentů terciárních škol – Způsobilí jsou rodiče nakupující pro své děti, které už studují nebo jsou přijaty k terciárnímu studiu na veřejných nebo soukromých vzdělávacích institucích v České republice.

Apple Store pro školství není určen k nakupování pro instituce nebo za účelem dalšího prodeje.

POSTUPY VRACENÍ A VÝMĚNY PRODUKTŮ

Vracení a výměny produktů podléhají zásadám vyhovujícího místa, kde se nákup uskutečnil. Při vrácení vyhovujícího produktu nebo jeho výměně za produkt, který podmínkám akce nevyhovuje, musí být vrácen i akční produkt, případně bude akční sleva odečtena od refundované částky nebo hodnoty vyměněného produktu a jakýkoli zbývající rozdíl bude oprávněnému kupujícímu doúčtován. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu přesahuje původní akční slevu, musí oprávněný kupující uhradit rozdíl. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu je nižší než původní akční sleva, nebude rozdíl oprávněnému kupujícímu připsán.

OMEZENÍ AKČNÍ NABÍDKY:

Tato nabídka je platná jen v průběhu období akční nabídky a do vyprodání zásob. Vyhovující produkty, akční produkty a barvy akčních produktů závisí na dostupnosti. Apple může tuto nabídku kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. V průběhu trvání akční nabídky může každý oprávněný kupující získat při nákupu několika vyhovujících Maců jen jeden (1) akční produkt. V průběhu trvání akční nabídky může každý oprávněný kupující získat při nákupu několika vyhovujících iPadů jen jeden (1) akční produkt. Před nákupem musíte doložit, že splňujete výše uvedené požadavky na oprávněného kupujícího. Prodejci, veřejné instituce, státní instituce, neziskové organizace, vzdělávací instituce, podnikoví a firemní kupující nárok nemají a Apple si vyhrazuje právo stornovat nákupy uskutečněné takovými kupujícími. Pokud Apple zjistí, že jste tuto akční nabídku využili, i když jste nebyli oprávněným kupujícím, částku poskytnuté akční slevy vám doúčtuje.

JINÁ OMEZENÍ:

Nabídka je neplatná tam, kde je zakázána nebo omezena zákonem. Tuto nabídku lze zkombinovat s jinými akčními nabídkami společnosti Apple určenými pro individuální koncové zákazníky a nabízenými ve stejném období jako tato nabídka na vyhovujících místech v souladu s podmínkami, ustanoveními a omezeními vztahujícími se na tuto akční nabídku a případné jiné akční nabídky společnosti Apple. Apple taky nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, zničení nebo krádež vašeho vyhovujícího produktu nebo akčního produktu. Veškeré poskytnuté informace může Apple použít v souladu se svými zásadami ochrany soukromí, které jsou vystavené na stránce https://www.apple.com/privacy. Apple si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit smluvní podmínky této akční nabídky nebo tuto akční nabídku bez předchozího oznámení kdykoli upravit nebo ukončit. Takové změny nebudou mít vliv na už zpracované objednávky, pro které platí tato verze obchodních podmínek.

© 2023 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Všechny ostatní značky zmíněné v tomto sdělení jsou majetkem společnosti Apple Inc. nebo můžou být ochrannými známkami příslušných společností.