Nabídka pro vysoké školství 2021
Obchodní podmínky

Oprávnění kupující můžou bez příplatku získat akční slevu při nákupu vyhovujícího produktu se sluchátky AirPods s nabíjecím pouzdrem. Oprávnění kupující mají možnost za příplatek upgradovat akční produkt na AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem nebo AirPods Pro. Nabídka podléhá zde uvedeným obchodním podmínkám, použité pojmy jsou definované následovně:

Období akční nabídky

Nabídka platí od 16. července 2021 do 11. října 2021 („období akční nabídky“) v České republice („vyhovující země“). Období akční nabídky lze kdykoli bez předchozího oznámení změnit, ukončit nebo prodloužit.

Vyhovující obchodní místa

Apple Store pro školství a 800 701 391 („vyhovujícím místem“ se rozumí obojí). Vyhovující produkty a akční produkty (jak jsou definovány níže) musí být zakoupeny na vyhovujícím místě ve vyhovující zemi. Podmínkám akce vyhovují pouze nákupy a dodávky uskutečněné ve stejné vyhovující zemi. Na získání akční slevy zakládají nárok objednávky vyhovujících a akčních produktů na vyhovujícím místě zadané v období akční nabídky, i když k dodání produktů dojde po uplynutí období akční nabídky.

NABÍDKA

Oprávnění kupující, kteří si během období akční nabídky při jediné transakci koupí vyhovující produkt a akční produkt, získají slevu z ceny vyhovujícího produktu v hodnotě akční nabídky, jak je popsáno níže. Oprávněným kupujícím se naúčtují všechny položky v jejich košíku včetně akčního produktu. Akční sleva se na transakci uplatní hned v okamžiku nákupu. Akční produkt není „dar“. Nabídka vyprší dokončením kupní transakce.

Kategorie produktů Vyhovující produkty Akční produkt Akční sleva*
Mac iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Pro a MacBook Air včetně jejich verzí nakonfigurovaných na objednávku („vyhovující Mac“) AirPods s nabíjecím pouzdrem 3,958.68 Kč
AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem 3,958.68 Kč
AirPods Pro 3,958.68 Kč
iPad iPad Pro a iPad Air („vyhovující iPad“).

(iPad 8. generace a iPad mini jsou z této nabídky vyloučeny).
AirPods s nabíjecím pouzdrem 3,958.68 Kč
AirPods s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem 3,958.68 Kč
AirPods Pro 3,958.68 Kč

*Bez jakýchkoli příslušných daní

Na renovované produkty a vrácené produkty v rozbalených krabicích, které se prodávají „tak, jak jsou“, se tato nabídka nevztahuje.

OPRÁVNĚNÍ KUPUJÍCÍ

Mezi jednotlivce oprávněné nakupovat v Apple Storu pro školství patří učitelé, zaměstnanci, studenti a rodiče, a to následovně (jednotlivě „oprávněný kupující“):

Zaměstnanci libovolné vzdělávací instituce – Způsobilí jsou všichni zaměstnanci veřejných a soukromých vzdělávacích institucí v České republice.

Studenti terciárních škol – Způsobilí jsou studenti, kteří studují nebo jsou přijati ke studiu na instituci terciárního školství v České republice.

Rodiče studentů terciárních škol – Způsobilí jsou rodiče nakupující pro své děti, které už studují nebo jsou přijaty k terciárnímu studiu na veřejných nebo soukromých vzdělávacích institucích v České republice.

Apple Store pro školství není určen k nakupování pro instituce nebo za účelem dalšího prodeje.

POSTUPY VRACENÍ A VÝMĚNY PRODUKTŮ

Vracení a výměny produktů podléhají zásadám vyhovujícího místa, kde se nákup uskutečnil. Při vrácení vyhovujícího produktu nebo jeho výměně za produkt, který podmínkám akce nevyhovuje, musí být vrácen i akční produkt, případně bude akční sleva odečtena od refundované částky nebo hodnoty vyměněného produktu a jakýkoli zbývající rozdíl bude oprávněnému kupujícímu doúčtován. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu přesahuje původní akční slevu, musí oprávněný kupující uhradit rozdíl. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu je nižší než původní akční sleva, nebude rozdíl oprávněnému kupujícímu připsán.

OMEZENÍ AKČNÍ NABÍDKY

Vracení a výměny produktů podléhají zásadám vyhovujícího místa, kde se nákup uskutečnil. Při vrácení vyhovujícího produktu nebo jeho výměně za produkt, který podmínkám akce nevyhovuje, musí být vrácen i akční produkt, případně bude akční sleva odečtena od refundované částky nebo hodnoty vyměněného produktu a jakýkoli zbývající rozdíl bude oprávněnému kupujícímu doúčtován. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu přesahuje původní akční slevu, musí oprávněný kupující uhradit rozdíl. Při výměně akčního produktu za jiný akční produkt, kdy celá maloobchodní hodnota požadovaného produktu je nižší než původní akční sleva, nebude rozdíl oprávněnému kupujícímu připsán.

JINÁ OMEZENÍ

Nabídka je neplatná tam, kde je zakázána nebo omezena zákonem. Tuto nabídku lze zkombinovat s jinými akčními nabídkami společnosti Apple určenými pro individuální koncové zákazníky a nabízenými ve stejném období jako tato nabídka na vyhovujících místech v souladu s podmínkami, ustanoveními a omezeními vztahujícími se na tuto akční nabídku a případné jiné akční nabídky společnosti Apple. Apple také nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu, zničení nebo krádež vašeho vyhovujícího produktu nebo akčního produktu. Veškeré poskytnuté informace může Apple použít v souladu se svými zásadami ochrany soukromí, které jsou vystavené na stránce apple.com/legal/privacy/cz/. Apple si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení změnit smluvní podmínky této akční nabídky nebo tuto akční nabídku bez předchozího oznámení kdykoli upravit nebo ukončit. Takové změny nebudou mít vliv na už zpracované objednávky, pro které platí tato verze obchodních podmínek.

© 2021 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Všechny ostatní značky zmíněné v tomto sdělení jsou majetkem společnosti Apple Inc. nebo můžou být ochrannými známkami příslušných společností.