Ať ve třídě
častěji slyšíte aha.

Když ve třídě používáte produkty Apple, z poslouchání se stává objevování, ze zájmu údiv a z pasivního učení aktivní zkoumání. Probíraná látka ožívá dotykem, pohybem a zvukem. Materiály pro učitele, postřehy jiných pedagogů a podpora na míru vám pomohou s výukou všech předmětů od čtení až po programování. Aby to dětem dávalo smysl. Ty kouzelné okamžiky, kdy najednou ve třídě zašumí „aha“, tak zažijete daleko častěji.

Naše produkty

Nejúčinnější učební pomůcky jsou ty, které studenti používají rádi.

iPad, Mac a Apple TV rozšiřují škálu možných činností ve třídě i mimo ni. iPad otevírá nové příležitosti pro vzdělávání. Mac je motorem tvořivosti. A s Apple TV se vám podaří upoutat pozornost celé třídy líp, než kdy dřív.

IT a implementace

Zapojit zařízení Apple do výuky je stejně snadné jako je používat.

Dát studentům a učitelům do rukou iPad a Mac ještě nikdy nebylo tak snadné. Zjednodušili jsme postup nastavení, aby šlo rychle registrovat všechny ve škole, automaticky konfigurovat zařízení a hladce nakupovat a distribuovat aplikace a knihy.

Učitelé

Učte tak, jak jste si
vždy představovali.

Tipy, učební materiály, zkušenosti ostatních a další zdroje informací vám pomohou naplno využívat potenciál produktů Apple a přicházet do třídy se stále novými nápady.