Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple byly aktualizovány dne 19. ledna 2018.

Společnost Apple dbá na ochranu vašeho soukromí. Proto sepsala zásady ochrany osobních údajů, které určují, jak vaše údaje shromažďovat, používat, zveřejňovat, přenášet a ukládat. Seznamte se s postupy ochrany osobních údajů a s případnými dotazy se na nás obraťte.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých lze identifikovat nebo kontaktovat konkrétní osobu.

O poskytnutí osobních údajů můžete být požádáni, kdykoliv budete v kontaktu se společností Apple nebo některou z jejích přidružených společností. Společnost Apple a její přidružené společnosti mohou tyto osobní údaje mezi sebou sdílet a používat je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Za účelem poskytování a zlepšování produktů, služeb, obsahu a propagace je mohou rovněž kombinovat s dalšími informacemi. Osobní údaje, které po vás budeme požadovat, nám nejste povinni poskytnout. Pokud tak ale neučiníte, v mnoha případech vám nebudeme moci poskytnout své produkty nebo služby ani odpovědět na případné dotazy.

Zde jsou uvedeny příklady toho, jaké osobní údaje smí společnost Apple shromažďovat a jak je smí používat:

Jaké osobní údaje shromažďujeme

 • Když si založíte účet Apple ID, zažádáte o obchodní úvěr, zakoupíte produkt, stáhnete aktualizaci softwaru, když se zaregistrujete na lekci v obchodě společnosti Apple, když nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu, můžeme shromažďovat různé údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, předvoleb ohledně kontaktování a údajů o kreditní kartě.
 • Pokud prostřednictvím produktů společnosti Apple sdílíte svůj obsah s rodinou a přáteli, zasíláte dárkové poukazy a produkty nebo zvete ostatní, aby i oni využili služby a fóra společnosti Apple, společnost Apple může shromažďovat údaje, které jí o těchto osobách poskytnete, mimo jiné jejich jména, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonní čísla. Společnost Apple tyto údaje využije při vyřizování vašich požadavků, poskytování požadovaných produktů či služeb a pro účely ochrany proti podvodu.
 • V určitých jurisdikcích vás společnost za jistých výjimečných okolností může požádat také o číslo oficiálního průkazu totožnosti, mimo jiné při zřizování mobilního účtu a aktivaci vašeho zařízení, za účelem poskytnutí obchodního úvěru či správy rezervací nebo v případech, kdy to vyžaduje zákon.

Jak vaše osobní údaje používáme

 • Díky shromážděným osobním údajům vám můžeme zasílat nejnovější oznámení týkající se produktů společnosti Apple, aktualizací softwaru a chystaných událostí. Pokud si nepřejete být uvedeni na seznamu kontaktů, kterým jsou informace zasílány, můžete se z něj nechat kdykoliv vyškrtnout aktualizací svých předvoleb.
 • Osobní údaje používáme také při vytváření, vývoji, provozování, doručování a zlepšování našich produktů, služeb, obsahu a reklam a pro účely ochrany proti ztrátě a podvodu.
 • Osobní údaje, včetně data narození, můžeme využívat také k ověření totožnosti, identifikaci uživatelů a k výběru vhodných služeb. Podle data narození můžeme například určit věk majitele účtu Apple ID.
 • Příležitostně vaše osobní údaje můžeme použít k zaslání důležitých upozornění, jako jsou informace o nákupech a změnách našich obchodních podmínek a zásad. Protože jsou tyto informace důležitou součástí vaší interakce se společností Apple, přijímání těchto sdělení nelze odmítnout.
 • Osobní údaje smíme použít také k interním účelům, například při provádění auditu, analýzy dat a výzkumu zlepšení produktů, služeb a komunikace se zákazníky společnosti Apple.
 • Zúčastníte-li se slosování, soutěží nebo podobných propagačních akcí, smíme použít údaje, které poskytnete v rámci účasti v těchto programech.

Shromažďování a používání neosobních údajů

Shromažďujeme také údaje ve formátu, který sám o sobě neumožňuje přímou asociaci s konkrétní osobou. Neosobní údaje můžeme shromažďovat, používat, přenášet a zveřejňovat za jakýmkoli účelem. Zde uvádíme několik příkladů neosobních údajů, které shromažďujeme, a způsoby, jak je používáme:

 • Shromažďovat můžeme údaje, jako je zaměstnání, jazyk, PSČ, oblastní předvolba, identifikátor zařízení, adresa URL odkazujícího serveru, místo a časové pásmo, kde se produkt společnosti Apple používá. Na základě těchto informací získáváme lepší představu o chování zákazníků a ta nám pomáhá zlepšovat naše produkty, služby a způsob propagace.
 • Můžeme shromažďovat informace o aktivitách našich zákazníků na naší webové stránce, službách iCloud, našich obchodech iTunes Store, App Store, MAC App Store, App Store pro Apple TV a iBooks Store a z našich ostatních produktů a služeb. Pomocí těchto údajů můžeme svým zákazníkům poskytovat užitečnější informace a dozvíme se, které části webových stránek, produktů a služeb je nejvíce zajímají. Souhrnné údaje se pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů považují za neosobní údaje.
 • Shromažďovat a ukládat můžeme rovněž údaje o tom, jakým způsobem využíváte naše služby, včetně informací o zadávaných vyhledávacích dotazech. Tyto informace můžeme používat ke zkvalitňování vyhledávání v našich službách. Kromě některých výjimečných případů, kdy půjde o zajištění kvality našich služeb poskytovaných přes internet, tyto informace nebudou spojovány s vaší IP adresou.
 • Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, můžeme shromažďovat také informace o tom, jakým způsobem využíváte své zařízení a aplikace. Tyto informace mohou vývojářům pomoci aplikace zdokonalit.

Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, bude s nimi po dobu trvání takového spojení zacházeno jako s osobními.

Cookies a podobné technologie

Webové stránky, online služby, interaktivní aplikace, e-mailové zprávy a reklamy společnosti Apple mohou používat „cookies“ a podobné technologie, např. tzv. „pixel tags“ a „web beacons“. Tyto technologie nám pomáhají lépe chápat chování uživatelů, zjistit, které části našich webových stránek lidé navštívili, a určit efektivitu reklamy a vyhledávání na webu. S údaji shromážděnými prostřednictvím cookies a podobných technologií zacházíme jako s neosobními. Pokud ovšem místní zákonné předpisy považují IP adresy nebo podobné identifikátory za osobní údaje, budeme s nimi zacházet jako s údaji osobními. Dojde-li ke spojení osobních a neosobních údajů, budeme s nimi po dobu trvání takového spojení pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů zacházet jako s osobními údaji.

Reklamy, které jsou zprostředkovány reklamní platformou Apple se mohou objevit v Apple News a v App Storu. Pokud nechcete z reklamní platformy Applu dostávat reklamy cílené na vaše zájmy, můžete aktivovat funkci Omezit sledování, která odhlásí váš Apple ID z přijímání takových reklam bez ohledu na to, jaké zařízení používáte. Pokud aktivujete funkci Omezit sledování na svém mobilním zařízení, aplikace třetích stran nebudou moci používat identifikátor reklam, neosobní identifikátor zařízení, který vám má navrhovat cílené reklamy. Stále budete moci zobrazovat reklamy v App Storu nebo v Apple News na základě kontextu, jako je váš dotaz vyhledávání nebo kanál, který čtete. U aplikací třetích stran se vám mohou zobrazovat reklamy na základě jiných informací.

Společnost Apple a její partneři používají cookies a podobné technologie k zaznamenání osobních údajů ve chvíli, kdy používáte jejich webové stránky, služby online a aplikace. Cílem je, aby pro vás byl kontakt se společností Apple osobnější a pohodlnější. Když například budeme znát vaše křestní jméno, budeme vás příště moci přivítat na webových stránkách obchodu Apple Store. Když budeme znát váš jazyk a zemi (a pokud jste pedagog, i vaši školu), budeme vám moci dopřát efektivnější nakupování na míru. Když budeme vědět, že někdo na vašem počítači nebo zařízení hledal informace o určitém produktu nebo používal určitou službu, budeme moci nabídnout reklamu a e-mailová sdělení odpovídající vašim zájmům. A když budeme znát vaše kontaktní údaje, ID hardwaru a informace o vašem počítači nebo zařízení, budeme moci přizpůsobit váš operační systém, nastavit vaši službu iCloud a poskytnout vám lepší zákaznické služby.

Chcete-li spravovat své předvolby a používáte webový prohlížeč Safari, přejděte k předvolbám a poté na panel nastavení soukromí. Chcete-li spravovat své předvolby, přejděte na svém mobilním zařízení Apple na Nastavení, a poté Safari, posuvníkem přejděte dolů do části Soukromí a zabezpečení a klepněte na „Blokovat cookies“. V případě jiných prohlížečů si postup blokování cookies zjistěte u jejich dodavatele. Vezměte prosím na vědomí, že některé funkce webových stránek společnost Apple již po zablokování cookies nebudou k dispozici.

Stejně jako většina webových služeb i my některé údaje shromažďujeme automaticky a ukládáme v souborech protokolu. K těmto údajům patří IP adresy, typ prohlížeče a jazyk, název poskytovatele internetových služeb, odkazující a poslední navštívené webové stránky a aplikace, operační systém, údaje o datu a čase a údaje o posloupnosti kliknutí.

Tyto údaje používáme ke zjišťování trendů a jejich analýze, ke správě stránek, sledování chování uživatelů na stránkách, ke zkvalitňování našich produktů a služeb a ke shromažďování demografických údajů o naší uživatelské základně. Společnost Apple tyto údaje může použít pro marketingové a reklamní účely.

V některých e-mailových zprávách používáme klikatelné adresy URL odkazující na obsah na webových stránkách společnosti Apple. Když zákazníci na některý z těchto odkazů kliknou, proběhne před načtením cílové stránky na našich webových stránkách komunikace s jiným webovým serverem. Data z těchto kliknutí sledujeme a s jejich pomocí zjišťujeme zájem o konkrétní témata a efektivitu komunikace se zákazníky. Nepřejete-li si být takto sledováni, neklikejte v e-mailových zprávách na textové ani grafické odkazy.

Díky tzv. pixel tags můžeme posílat e-mailové zprávy ve formátu čitelném pro zákazníky a zjišťovat, zda byly otevřeny. Na základě těchto informací můžeme omezit nebo zrušit zasílání zpráv zákazníkům.

Předávání údajů třetím stranám

Společnost Apple může určité osobní údaje příležitostně poskytnout strategickým partnerům, kteří s ní spolupracují při poskytování či propagaci produktů a služeb. Když si například koupíte a aktivujete iPhone, dáváte společnosti Apple a svému operátorovi svolení k vzájemné výměně údajů, které poskytnete během aktivace, za účelem poskytování služby. Je-li vám poskytování služby schváleno, budou pro váš účet platit zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple a příslušného operátora. Osobní údaje bude společnost Apple sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování produktů, služeb a propagace. Nebude je třetím stranám poskytovat k marketingovým účelům.

Poskytovatelé služeb

Společnost Apple sdílí osobní údaje se společnostmi, které zajišťují služby, jako je například zpracování informací, poskytování úvěrů, plnění požadavků zákazníků, dodávání produktů, správa a zpracování údajů zákazníků, poskytování zákaznických služeb, hodnocení zájmu o produkty a služby a provádění průzkumů týkajících se zákazníků či jejich spokojenosti. Tyto společnosti musí vaše údaje chránit a mohou sídlit v jakémkoli působišti společnosti Apple.

Jiné

Společnost Apple vaše osobní údaje může být nucena zpřístupnit, pokud to vyžadují zákony, soudní řízení, soudní spory nebo státní či vládní orgány země vašeho trvalého pobytu nebo jiné země. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu, dodržení zákona nebo s ohledem na jiné záležitosti ve veřejném zájmu.

Vaše údaje dále můžeme zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné k prosazení dodržování našich obchodních podmínek nebo zabezpečení naší obchodní činnosti či uživatelů. V případě reorganizace, fúze či prodeje můžeme veškeré shromážděné osobní údaje předat příslušné třetí straně.

Ochrana osobních údajů

Společnost Apple bere bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Online služby společnosti Apple, například obchody Apple Store a iTunes Store, chrání vaše osobní údaje během přesunu použitím šifrování, jako je protokol Transport Layer Security (TLS). Pokud společnost Apple vaše osobní údaje ukládá, pak používá počítačové systémy, k nimž je omezen přístup a které jsou umístěny v zařízeních, jež používají fyzická bezpečnostní opatření. Údaje služby iCloud jsou ukládány v šifrované formě, a to i když používáme úložiště třetí strany.

Při používání některých produktů, služeb a aplikací společnosti Apple nebo přispívání do fór, diskuzí nebo sociálních sítí společnosti Apple se mohou vaše osobní údaje a obsah, jež sdílíte, zobrazit i jiným uživatelům. Tito je mohou číst, shromažďovat nebo využívat. Odpovědnost za zveřejnění či sdílení osobních údajů v takových případech nesete vy. Pokud například v příspěvku v diskuzním fóru uvedete své jméno a e-mailovou adresu, stanou se tyto údaje veřejně přístupnými. Při používání těchto funkcí proto buďte opatrní.

Pokud se vy nebo někdo jiný, kdo používá funkci Rodinné sdílení, přihlásíte k zařízení ve vlastnictví třetí strany, veškeré informace sdílené v rámci rodiny – včetně kalendáře, informací o poloze, fotografií a nákupů z obchodu iTunes Store – mohou být do tohoto zařízení třetí strany staženy, a tudíž zveřejněny. [Podrobnější informace najdete v části O funkci Rodinné sdílení.]

Integrita a uchování osobních údajů

Společnost Apple vám umožňuje zajistit, aby vaše osobní údaje byly přesné, úplné a aktuální. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou ke splnění účelů stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud ovšem zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší uchovávání.

Přístup k osobním údajům

Správnost, úplnost a aktuálnost svých kontaktních údajů a předvoleb můžete zajistit sami po přihlášení ke svému účtu na adrese https://appleid.apple.com/cz. Umožníme vám přístup k dalším osobním údajům, které máme k dispozici, a k jejich kopii, abyste mohli požadovat jejich opravu, pokud nejsou přesné, nebo jejich odstranění, pokud je společnost Apple není povinna uchovat ze zákona nebo k účelům oprávněného podnikání. Smíme odmítnout zpracování požadavků, které jsou neopodstatněné/obtěžující, ohrožují soukromí druhých a jsou extrémně obtížně splnitelné, a požadavků, u nichž není přístup vyžadován místními zákony. Žádosti o přístup, opravy či odstranění se podávají pomocí místního Formuláře pro přístup k osobním údajům.

Děti & Vzdělávání

Ochrana soukromí a zajištění bezpečnosti dětí, které používají produkty a služby společnosti Apple, vyžadují zvláštní péči a opatření. Děti mladší 13 let nebo odpovídajícího minimálního věku stanoveného v příslušné jurisdikci nemají povoleno vytvářet vlastní Apple ID, pokud jejich rodiče neposkytli ověřitelný souhlas jako součást procesu vytváření účtu dítěte v rámci funkce Rodinné sdílení nebo pokud děti nezískaly spravovaný účet Apple ID (v případě dostupnosti) prostřednictvím své školy. Aby rodiče mohli začít s vytvářením účtu Apple ID pro své dítě, musí si prostudovat pravidla používání účtu Apple ID a funkce Rodinné sdílení, potvrdit souhlas se shromažďováním, používáním a předáváním údajů dítěte ze strany společnosti Apple a také schválit obchodní podmínky obchodu iTunes Store. Školy, které se zapojily do programu Apple School Manager a seznámily se a vyjádřily souhlas s pravidly spravovaných Apple ID pro studenty, mohou navíc vytvářet spravovaná Apple ID pro studenty. Pravidla spravovaných Apple ID pro studenty popisují, jak společnost Apple nakládá s údaji o studentech, a doplňují zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple. Získejte další informace o funkci Rodinné sdílení, spravovaných Apple ID a omezeních, které platí pro účty dětí.

Jestliže zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje dítěte mladšího 13 let či obdobného věku stanoveného v příslušné jurisdikci za jiných než výše uvedených okolností, podnikneme co nejdříve veškeré potřebné kroky k odstranění těchto údajů.

Rodiče si mohou prostřednictvím Formuláře pro přístup k osobním údajům kdykoli vyžádat přístup k datům spojených s účtem ve funkci Rodinné sdílení či s účtem Apple ID svého dítěte a požádat o jejich opravu nebo odstranění.

Také se s námi mohou spojit prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou k dispozici zde.

Služby založené na určení polohy uživatele

Společnost Apple a její partneři a uživatelé licence mohou za účelem poskytování služeb založených na určení polohy shromažďovat, používat a sdílet údaje o přesné poloze, včetně zeměpisné polohy v reálném čase z vašeho počítače nebo zařízení Apple. Jsou-li k dispozici, služby založené na určení polohy uživatele mohou k určení přibližné polohy vašeho zařízení používat technologie GPS, Bluetooth a IP adresu a také údaje o poloze crowdsourcovaných Wi-Fi hotspotů a vysílačů mobilních sítí a další technologie. Bez vašeho zvláštního svolení jsou tyto údaje o poloze shromažďovány anonymně, ve formě, která neumožňuje identifikaci vaší osoby. Společnost Apple, naši partneři a uživatelé licence je používají k poskytování a zlepšování produktů a služeb souvisejících s polohou uživatele. Vaše zařízení například může údaje o zeměpisné poloze sdílet s poskytovateli aplikací, od nichž si vyžádáte služby založené na určení polohy.

Některé služby založené na určení polohy uživatele nabízené společností Apple, například funkce „Najít iPhone“, nefungují bez vašich osobních údajů.

Služby a stránky třetích stran

Webové stránky, produkty, aplikace a služby společnosti Apple mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Naše produkty a služby také mohou používat nebo nabízet produkty či služby třetích stran, např. aplikace třetích stran pro iPhone.

Shromažďování údajů třetími stranami, mimo jiné údajů o poloze nebo kontaktních údajů, se řídí zásadami o ochraně osobních údajů těchto stran. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady třetích stran prostudovali.

Pokud si zaplatíte odběr aplikace třetí strany nebo v rámci Apple News, vytvoříme ID odběratele, které je jedinečné, a aplikace vývojáře nebo vydavatele, které využíváme k podávání zpráv vývojáři nebo vydavateli, které zahrnují informace o odběru, který jste zakoupili, a zemi pobytu. Zrušíte-li všechny své odběry od konkrétního vývojáře nebo vydavatele, bude ID odběratele po 180 dnech resetováno, pokud přihlášení k odběru neobnovíte. Tyto informace jsou poskytovány vývojářům, kteří tak mohou chápat výkon svých odběrů.

Uživatelé z jiných zemí

Veškeré údaje, které poskytnete, mohou být přeneseny nebo k nim mohou mít přístup subjekty po celém světě, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Osobní údaje vztahující se ke službám Apple a týkající se osob žijících v členském státu Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku jsou spravovány společností Apple Distribution International se sídlem v Irsku a jejím jménem je zpracovává společnost Apple Inc. Společnost Apple používá schválený model smluvních doložek pro mezinárodní přesun osobních informací shromážděných v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku. Společnost Apple, jako globální společnost, má řadu právnických osob v různých jurisdikcích, které jsou zodpovědné za osobní informace, které tyto shromažďují a které jsou zpracovávány jejich jménem společností Apple Inc. Například informace o místě prodeje v našich maloobchodních subjektech mimo USA jsou řízeny našimi jednotlivými maloobchodními subjekty v každé zemi. Osobní informace související s Apple, Online Store a iTunes také mohou být řízeny právnickými osobami mimo USA, jak je uvedeno v podmínkách každé služby.

Společnost Apple se řídí Systémem pravidel přeshraniční ochrany osobních údajů Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). Systém APEC CBPR představuje rámec pro organizace, jehož cílem je zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi zúčastněnými ekonomikami organizace APEC. Chcete-li se dozvědět více o certifikaci APEC a řešení sporů, klikněte na logo TRUSTe.

Vaše soukromí je odhodlána chránit celá naše společnost

Abychom měli jistotu, že jsou vaše osobní údaje v bezpečí, jsou zaměstnanci společnosti Apple obeznámeni s pokyny ohledně ochrany osobních údajů a zabezpečení a v rámci společnosti důsledně dodržujeme bezpečnostní opatření týkající se ochrany osobních údajů.

 

Dotazy na ochranu osobních údajů

Pokud máte dotazy nebo připomínky k zásadám ochrany osobních údajů či zpracování dat nebo chcete podat stížnost na možné porušení místních právních předpisů o ochraně soukromí, kontaktujte nás. Vždy se na nás můžete obrátit telefonicky, na telefonním čísle podpory Apple pro vaši zemi.

Když obdržíme otázku týkající se ochrany soukromí nebo žádost o přístup či stažení dat, předáme ji našemu specializovanému týmu, který takové podněty třídí a který se pokusí vaši konkrétní otázku nebo žádost vyřešit. Pokud je vaše záležitost podstatnějšího charakteru, můžete být požádáni o doplňující informace. Na každý takový podstatný podnět bude reagováno. Pokud s odpovědí nebudete spokojeni, můžete se se svou stížností obrátit na příslušný regulační orgán ve vaší jurisdikci. Pokud oslovíte nás, vyvineme úsilí vám poskytnout informace o příslušných možnostech řešení stížností, které se mohou vztahovat na vaši konkrétní situaci.

Společnost Apple může tyto zásady příležitostně aktualizovat. Dojde-li k významné úpravě zásad, bude na našich webových stránkách spolu s novými zásadami zveřejněno oznámení.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

Ověřit certifikaci ochrany soukromí TRUSTe