Zásady ochrany osobních údajů dětí

Ochrana dětí je jednou z hlavních priorit společnosti Apple. Považujeme za správné, aby poskytování služeb probíhalo transparentně a aby rodiče měli k dispozici veškeré informace, které jim umožní rozhodovat v zájmu jejich dětí. Proto se rodičům snažíme nabízet maximálně intuitivní a přizpůsobitelné možnosti kontroly. Pokud pro své dítě vytvoříte účet Apple ID, bude moci využívat stejné funkce Rodinného sdílení jako vy a ostatní členové vaší rodiny. To znamená, že s vámi a ostatními členy rodiny bude moci sdílet hudbu, filmy, televizní pořady, knihy, aplikace, fotografie, kalendáře, polohu atd. Navíc bude mít při práci s veškerými službami a obsahem k dispozici individuální prostředí jako všichni ostatní majitelé účtu Apple ID.

UPOZORNĚNÍ: TYTO ZÁSADY SE NETÝKAJÍ POSTUPŮ SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN. PŘED ZAKOUPENÍM ČI STAŽENÍM JAKÝCHKOLI APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN VAŠÍM DÍTĚTEM SE SEZNAMTE S VEŠKERÝMI SOUVISEJÍCÍMI PODMÍNKAMI, ZÁSADAMI A POSTUPY A OVĚŘTE SI, JAKÉ ÚDAJE O VAŠICH DĚTECH MOHOU TŘETÍ STRANY SHROMAŽĎOVAT A K JAKÝM ÚČELŮM JE MOHOU VYUŽÍVAT.

Dětský účet Apple ID

Pokud pro své dítě vytvoříte účet Apple ID, otevře se mu obrovský svět funkcí a služeb Apple, k jejichž využívání je účet Apple ID zapotřebí. Vaše dítě bude moci například:

 • realizovat a přijímat videohovory a hlasové hovory pomocí služby FaceTime;
 • vytvářet a sdílet fotografie, videa a zvukové a textové zprávy pomocí aplikací Fotoaparát, Fotky, Zprávy, Mail a dalších aplikací společnosti Apple;
 • vytvářet a sdílet dokumenty a data s ostatními lidmi prostřednictvím veřejného a soukromého sdílení na iCloudu; v závislosti na nastaveních může takové sdílení obsahovat i jméno a kontaktní informace vašeho dítěte, byly-li poskytnuty;
 • sdílet svou polohu s členy rodiny a přáteli prostřednictvím aplikace Najít přátele a Zprávy a jiných aplikací využívajících polohové služby;
 • zobrazovat sdílené kalendáře, jejichž prostřednictvím získáte vy i dítě přehled o již proběhlých i plánovaných akcích s dalšími členy rodiny;
 • zobrazovat, streamovat a stahovat hudbu včetně hudby prostřednictvím Apple Music, filmy, televizní pořady, aplikace a knihy ze seznamu historie nákupů ostatních členů rodiny;
 • přihlašovat se k Apple TV, sledovat a využívat dostupné služby;
 • v závislosti na nastaveních funkce Potvrdit nákup provádět nákupy v obchodech iTunes Store, App Store, Knihkupectví Apple Books, provádět nákupy v rámci aplikací a přihlásit se k odběru Apple Music a získávat doporučení;
 • registrovat se do kurzů iTunes U a účastnit se jich;
 • hrát hry a komunikovat s dalšími uživateli přes Game Center;
 • sledovat zdravotní faktory, jako je srdeční tep, krevní tlak nebo výživa, a sdílet data o cvičení a aktivitě. Pokud vaše dítě používá hodinky Apple Watch, může rozhodnout, jestli bude sdílet data o svém cvičení s jinými uživateli hodinek Apple Watch. Sem patří i podrobnosti o krocích a vzdálenosti ušlé za den;
 • ukládat e-maily, kontakty, události z kalendáře, poznámky, připomínky, fotografie, dokumenty a zálohy do iCloudu;
 • připojit se k internetu a vyhledávat v internetových zdrojích prostřednictvím prohlížeče Safari a vyhledávání Siri;
 • používat Siri ke kladení dotazů a provádění úloh.

Při vydání softwarových aktualizací mohou být přidány další funkce. Doporučujeme, abyste si přečetli poznámky a podmínky týkající se takových aktualizací před jejich stažením do zařízení dítěte.

Nástroje rodičovské kontroly

Prostřednictvím funkce Rodinného sdílení se svou rodinou můžete velmi snadno sdílet jakýkoli obsah. Některé typy obsahu a zdrojů však možná nebudete chtít sdílet se zbytkem rodiny. Abychom vám usnadnili správu přístupu vašeho dítěte ke službám a funkcím Apple ID, nabízíme několik různých sad ovládacích prvků pro rodiče. Mezi ně patří Omezení, Čas u obrazovky a Rodinné sdílení.

Omezení

Omezení pro své děti můžete nastavit v nabídce Nastavení > Obecné > Omezení v jakémkoli zařízení se systémem iOS nebo v nabídce Předvolby systému > Rodičovský dohled na Macu. V těchto nastaveních můžete omezit používání funkcí, jako jsou například FaceTime, Kamera a Safari, a některých aplikací sociálních médií a také určit, který obsah je pro vaše dítě vhodný. Tento krok je velmi důležitý. Pomůže vám účinně kontrolovat aktivity, k nimž vaše děti zařízení Apple využívají. Omezení a nastavení rodičovské kontroly platí vždy pro konkrétní zařízení. Proto doporučujeme, abyste je nastavili v každém zařízení Apple, které děti mohou používat.

Čas u obrazovky

Když vy a vaše dítě používáte zařízení s iOS 12 a novějším, můžete použít novou funkci Čas u obrazovky, která omezí čas, který dítě může strávit dohromady na všech iOS zařízeních, ke kterým je přihlášené. To zahrnuje nastavení denní doby, kdy se zařízení nesmí používat vůbec, omezení přístupu k některým aplikacím nebo kategoriím aplikací a nastavení věkových omezení pro filmy, hudbu, knihy a další obsah. Některá nastavení funkce Čas u obrazovky vyžadují, abyste měli své vlastní Apple ID a byli společně s dítětem součástí Rodinného sdílení.

Rodinné sdílení a Potvrdit nákup

Rodinné sdílení umožňuje sdílení nákupů, předplatných a dalšího obsahu a služeb až s pěti dalšími členy rodiny určenými prostřednictvím Apple ID. Potvrdit nákup je funkce Rodinného sdílení, která umožňuje kontrolovat a schvalovat nákupy včetně nákupů v rámci aplikací a stažení obsahu dítětem. Funkce Potvrdit nákup je automaticky povolena pro všechny uživatele přidané do rodiny, kteří jsou mladší 13 let nebo nedosáhli minimálního věku v závislosti na jurisdikci. Pokud se funkci Potvrdit nákup rozhodnete vypnout, o nákupech svého dítěte včetně nákupů z aplikace se dozvíte až z e-mailového potvrzení (které se zasílá 24–72 hodin od uskutečnění nákupu) nebo z výpisu z účtu své kreditní karty.

Omezení funkce Potvrdit nákup se nemusí vztahovat na aplikace zakoupené prostřednictvím programu hromadných nákupů, na opětovně stahované aplikace a na aplikace stahované s uplatněním slevového kódu.

Vytvoření účtu Apple ID dítěte

Účet Apple ID můžeme pro vaše dítě vytvořit pouze na základě vašeho souhlasu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů dětí („Zásady“) a se zásadami společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, které jsou do tohoto dokumentu začleněny formou odkazu. V případě rozporu mezi zásadami společnosti Apple pro ochranu osobních údajů a těmito Zásadami mají přednost podmínky stanovené v těchto Zásadách.

Společnost Apple může s ohledem na dodržení požadavků amerického zákona na ochranu dětí na internetu (COPPA) a podobných zákonů, jež platí v ostatních jurisdikcích a upravují shromažďování dat dětí na internetu, uplatňovat další kroky, aby ověřila, zda je uživatel udělující povolení k vytvoření dětského účtu Apple ID skutečně rodičem či zákonným zástupcem daného dítěte. V souladu s příslušnými jurisdikcemi budete požádáni, abyste ověřili své aktuální metody platby ve službách iTunes, iCloud nebo Apple Store.  V závislosti na metodě platby může být ověření provedeno metodami, jako je zadání bezpečnostního kódu z karty nebo potvrzení prostřednictvím SMS zprávy. Díky tomu budeme moci ověřit, že jste organizátorem své rodiny, a požádat vás o souhlas se shromažďováním osobních údajů o vašem dítěti.

Jakékoli osobní údaje vašeho dítěte nikdy vědomě nepřijmeme, nepoužijeme ani neprozradíme bez ověřeného rodičovského souhlasu. Až se seznámíte s těmito Zásadami a zásadami společnosti Apple pro ochranu osobních údajů a ověřitelným způsobem vyjádříte rodičovský souhlas, budete pro své dítě moci vytvořit účet Apple ID. Vaše dítě bude moci prostřednictvím svého účtu Apple ID využívat všechny funkce a služby přístupné pomocí účtu Apple ID mimo těch, které mu pomocí funkce Omezení zakážete. Dětský účet Apple ID však nebude možné odebrat od rodiny, s výjimkou případů, kdy bude smazán, dítě dovrší 13 let nebo jej převedete do jiné rodiny. Jakmile vaše dítě dosáhne věku 13 let nebo ekvivalentního minimálního věku v závislosti na jurisdikci, získává oprávnění spravovat svůj účet, aniž by muselo být součástí Rodinného sdílení.

Shromažďování informací

V rámci procesu vytváření účtu Apple ID pro vaše dítě vás požádáme o tyto informace: celé jméno dítěte, datum jeho narození, heslo a odpovědi na tři bezpečnostní otázky, které bude možné použít k ověření přístupu k účtu dítěte. Aby účet dítěte zůstal v bezpečí a abyste heslo k němu mohli kdykoli snadno změnit online, nechte si odpovědi na bezpečnostní otázky pro sebe.

Kromě jmenovaných údajů můžeme shromažďovat také další informace o vašem dítěti, které zákon COPPA v některých případech může klasifikovat jako osobní údaje. Mimo jiné můžeme ve chvíli, kdy je dítě přihlášeno pomocí svého účtu Apple ID, shromažďovat identifikátory zařízení, soubory cookie, IP adresy či informace o geografické poloze a časovém pásmu, kde se jeho zařízení Apple používá. Můžeme také shromažďovat informace o aktivitách a chování vašeho dítěte na našich webových stránkách, v našich aplikacích, produktech a službách, včetně obsahu poskytnutého jinými vývojáři.

Využívání údajů

Jak je uvedeno v zásadách společnosti Apple pro ochranu osobních údajů, společnost Apple může údaje vašeho dítěte používat za účelem sdělování důležitých oznámení, zasílání informací, informací o produktech a upozornění a poskytování služeb a zkvalitňování svých produktů, služeb a obsahu. Dále je můžeme používat pro interní účely, jako jsou provádění auditu, analýzy dat a průzkumy.

Informace, které nejsou osobními údaji (data, jež sama o sobě neumožňují určení přímé souvislosti s totožností vašeho dítěte), můžeme využívat, převádět a zveřejňovat za jakýmkoli účelem. Například tedy můžeme shrnout a zpracovat informace týkající se činnosti zákazníků na naší webové stránce, ve službách iCloud a v obchodě iTunes Store a při práci s našimi dalšími produkty a službami. Na základě těchto informací zákazníkům můžeme nabízet kvalitnější informace a získat lepší představu o tom, které prvky naší webové stránky a našich produktů a služeb jsou nejoblíbenější. Agregovaná souhrnná data se nepovažují za osobní údaje.

Pro všechna zařízení spojená s dětskými účty Apple ID bude ve výchozím nastavení aktivováno omezení sledování reklam, aby se dětem nezobrazovala cílená reklama společnosti Apple. Děti však ve svých zařízeních uvidí necílené reklamy.

Sdělování třetím stranám

Při používání Apple ID a s ohledem na vámi nastavená omezení může vaše dítě sdílet informace s ostatními v závislosti na funkcích a službách společnosti Apple, které používá (například těch, které jsou popsané výše).

Rodinné sdílení

Údaje o vašem dítěti včetně informací o jeho minulých a budoucích nákupech budou v rámci Rodinného sdílení zpřístupněny členům vaší rodiny. Podle toho, jaká nastavíte omezení, bude dítě moci sdílet s členy rodiny informace také prostřednictvím funkce Sdílení fotografií na iCloudu, sdílených kalendářů a připomínek a funkcí Hledat iPhone a Sdílení údajů o poloze.

Jestliže se vaše dítě pomocí svého účtu Apple ID přihlásí na zařízení, které je majetkem třetí strany (např. na iPodu kamaráda nebo na školním iPadu), budou moci jeho údaje i sdílené informace ostatních členů vaší rodiny stáhnout a zobrazit i další uživatelé daného zařízení – pokud a dokud se dítě na zařízení pomocí svého účtu Apple ID zase neodhlásí.

Strategičtí partneři

Společnost Apple může určité osobní údaje příležitostně poskytnout strategickým partnerům, kteří s ní spolupracují při poskytování či propagaci produktů a služeb. Osobní údaje bude společnost Apple sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování produktů, služeb a propagace. Nebude je třetím stranám poskytovat k marketingovým účelům.

Poskytovatelé služeb

Společnost Apple sdílí osobní údaje se společnostmi, které zajišťují určité služby, například zpracovávají informace, vyřizují objednávky zákazníků, dodávají vám a vašim dětem produkty, spravují a zpracovávají údaje zákazníků, poskytují zákaznické služby, hodnotí váš zájem a zájem vašeho dítěte o produkty a služby a provádějí průzkumy týkající se zákazníků či jejich spokojenosti. Tyto společnosti jsou povinny chránit údaje vašich dětí a mohou sídlit v kterékoli zemi, kde společnost Apple působí.

Jiné

Společnost Apple může být povinna zpřístupnit osobní údaje vaše nebo vašeho dítěte, pokud to budou vyžadovat zákony, soudní řízení, soudní spor nebo státní či vládní orgány v zemi vašeho bydliště nebo jiné zemi. Vaše osobní údaje či osobní údaje vašeho dítěte můžeme také zpřístupnit, pokud to podle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné s ohledem na zachování bezpečnosti státu, dodržení zákona nebo jinou záležitost ve veřejném zájmu.

Vaše osobní údaje a osobní údaje vašeho dítěte můžeme zveřejnit také v případě, že to podle našeho uvážení bude nutné k prosazení dodržování našich obchodních podmínek nebo k zajištění ochrany naší obchodní činnosti či uživatelů. V případě reorganizace, fúze či prodeje můžeme veškeré shromážděné osobní údaje předat příslušné třetí straně.

Zpřístupnění, opravy a vymazání údajů

Budete-li chtít kdykoli zkontrolovat, opravit či vymazat údaje spojené s Rodinným sdílením nebo s účtem Apple ID vašeho dítěte, kontaktujte nás prostřednictvím této stránky: www.apple.com/privacy/contact/

Kontaktovat nás můžete také na této adrese:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Souhlas se shromažďováním, využíváním a předáváním údajů o vašem dítěti ze strany společnosti Apple

Kliknutím na možnost „Souhlasím“ vyjádříte souhlas s tím, aby společnost Apple shromažďovala, využívala a předávala údaje o vašem dítěti podle pravidel stanovených v zásadách společnosti Apple pro ochranu osobních údajů a v těchto Zásadách.

Upozornění: Tento souhlas se nevztahuje na postupy shromažďování dat jakýchkoli třetích stran. Třetí strany včetně vývojářů aplikací, které stahují členové vaší rodiny a k nimž mají díky Rodinnému sdílení přístup i vaše děti, si musí ke shromažďování, využívání a předávání údajů o dětech samy vyžádat zvláštní ověřitelné svolení. Doporučujeme vám, abyste požádali své dítě, aby se s vámi poradilo, než umožní přístup ke svým osobním údajům takovým třetím stranám.

Upozornění: Společnost Apple pravidelně vydává softwarové aktualizace pro svá zařízení. Když k tomu dojde, tyto aktualizace budou dostupné ke stažení na odpovídajících zařízeních včetně zařízení, na kterých může vaše dítě používat své Apple ID. Doporučujeme, abyste aktualizaci zahájili a vyjádřili souhlas s odpovídajícími podmínkami použití, například těmi pro iOS nebo macOS, na daném zařízení.

Máte-li jakékoli otázky k zásadám společnosti Apple pro ochranu osobních údajů nebo k těmto Zásadám, kontaktujte nás na adrese https://www.apple.com/cz/privacy/contact/.