PODMÍNKY PRODEJE A REFUNDACÍ („PODMÍNKY“)

Zvolte si téma:


Děkujeme vám za váš nákup v obchodě Apple Online Store. Naší snahou je zajistit, aby váš zážitek při vyhledávání, vybírání a nakupování našich produktů v obchodě Apple Online Store na adrese http://apple.com/cz/shop, prostřednictvím mobilní aplikace Apple Store nebo při telefonním kontaktu s naším zákaznickým centrem Apple Contact Center byl vždy maximálně odměňující. Obchod Apple Online Store, mobilní aplikace Apple Store i kontaktní centrum Apple Contact Center jsou provozovány Apple Distribution International, společností založenou v Irské republice, se sídlem Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irsko, jež je registrována pod číslem 470672 irským Úřadem pro registraci společností. Pro větší srozumitelnost a usnadnění obchod Apple Online Store a kontaktní centrum Apple Contact Center dále společně uvádíme jen jako „Apple Store“ a společnost Apple Distribution International jen jako „Apple“ nebo „my“ a jeho tvary. Kontaktovat společnost Apple můžete na výše uvedené adrese jejího sídla, na bezplatné telefonní lince 800 701 391 od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 hodin nebo e-mailem na adrese: contactus.cz@apple.com.

Na transakce prováděné v Apple Store se podobně jako na jakýkoli jiný nákup zboží vztahují příslušné podmínky. Zakoupíte-li produkt prostřednictvím Apple Store, pak kupní smlouva uzavřená mezi vámi a společností Apple podléhá těmto Podmínkám a zároveň Zásadám ochrany osobních údajů a Podmínkám použití. Pro zadání objednávky prostřednictvím Apple Store musíte být starší 18 let.


Vracení zboží


Máte právo na zrušení vaší objednávky, vrácení zboží nebo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, a to z libovolného důvodu. Jestliže chcete vrátit produkt zakoupený v Apple Store nebo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, zašlete nám oznámení o zamýšleném vrácení produktu nebo odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi pověřená osoba fyzicky převzali produkt(y), případně ode dne, kdy jste uzavřeli smlouvu o poskytování služeb. V případě, že jste v jedné objednávce objednali více produktů, zašlete nám oznámení o jejich zamýšleném vrácení ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy sami nebo vámi pověřená osoba fyzicky převzali poslední z produktů uvedených na této objednávce. Za účelem uplatnění těchto práv, je zapotřebí, abyste ve vztahu k nám jasně vyjádřili svůj úmysl vrátit produkt, zrušit objednávku nebo odstoupit od smlouvy o poskytování služeb. Svůj úmysl nám můžete oznámit zasláním vzorového formuláře připojeného na konci těchto Zásad standardní poštou, odesláním elektronického formuláře, který je k dispozici online po kliknutí na odkaz http://apple.com/cz/shop/account/home, telefonicky na bezplatné lince 800 701 391, nebo zasláním e-mailu na adresu: contactus.cz@apple.com.

Poté, co nám takto oznámíte svůj úmysl, produkt nám jednoduše vraťte zpět s originálem dokladu o koupi a v původním obalu ve lhůtě 14 dnů. Jakmile produkt vyzvedneme, nebo jej převezmeme od přepravce v případě, kdy produkt přepravci dopravíte sami, anebo obdržíme potvrzení o odeslání produktu, ve lhůtě 14 dnů vám poskytneme refundaci dle vámi původně zvoleného způsobu úhrady.

Vezměte laskavě na vědomí, že s výjimkou vadného či nevyhovujícího zboží nemůžete vrátit následující:

 • Elektronicky stažený software, kdy jeho stahování započalo na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu a potvrzení, že pozbýváte svého práva na odstoupení.
 • Předplatné služeb Software-Up-To-Date, dárkové karty iTunes a jakékoli produkty Apple Developer.
 • Služby zahrnující dárkové zabalení zboží, kdy byly poskytnuty v plném rozsahu a jejich poskytnutí započalo na základě vašeho výslovného předchozího souhlasu a potvrzení, že v okamžiku poskytnutí služby v plném rozsahu pozbýváte svého práva na odstoupení. V případě, že služby nebyly poskytnuty v plném rozsahu a vy jste požádali, aby jejich poskytnutí započalo do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb, bude vám účtována poměrná částka za služby poskytnuté do okamžiku, než jste nám oznámili váš úmysl od smlouvy odstoupit.
 • Počítačový software v uzavřeném obalu, který byl po doručení rozbalen.

V případě poškozeného produktu můžeme částku, o kterou byla hodnota produktu snížena, odečíst z vám refundovaného obnosu.

Uhradíme vám veškeré náklady, které vynaložíte ve spojitosti s produktem nebo službou, avšak s výjimkou výdajů za expresní doručení (pokud jste si nezvolili standardní doručení).

Úplné informace o postupu pro vrácení zboží zakoupeného v Apple Store naleznete v oddíle Vrácení a refundace na stránkách Pomoci zákazníkům na adrese http://apple.com/cz/shop/help/returns_refund.

Zpět na začátek


Bezdrátové služby


Některé produkty Apple využívají bezdrátové služby, jež mohou být spojeny s dodatečnými náklady a jež podléhají podmínkám sjednaným v samostatné smlouvě mezi vámi a zvoleným poskytovatelem bezdrátových služeb.

Zpět na začátek


Ceny a opravy/snížení cen


Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny produktů nabízených v Apple Store a opravit případné chyby v cenách, k nimž může nevyhnutelně dojít. Jakékoli změny cen nemají vliv na objednávky, které již byly přijaty společností Apple. V případě chyby v ceně vás o této chybě uvědomíme a umožníme vám buď realizovat transakci za správnou cenu, nebo zrušit objednávku, aniž by vám tím vznikly jakékoli náklady. Další informace o cenách a daních naleznete v oddíle Platby a DPH na stránkách Pomoci zákazníkům na adrese http://apple.com/cz/shop/help/payments.

Kromě práva na zrušení vaší objednávky, vrácení zboží nebo na odstoupení od smlouvy o poskytování služeb z libovolného důvodu, jak je vysvětleno výše, máte rovněž možnost kontaktovat Apple Store na bezplatné lince 800 701 391 a požádat o refundaci, případně o započtení rozdílu ve vám účtované ceně a současné prodejní ceně, jestliže společnost Apple sníží cenu jakéhokoli produktu značky Apple, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste produkt obdrželi. Pro získání nároku na refundaci nebo započtení musíte kontaktovat společnost Apple do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo ke změně příslušné ceny. Vezměte laskavě na vědomí, že tato možnost se nevztahuje na časově omezená snížení cen, jako např. jsou speciální prodejní akce.

Zpět na začátek


Objednávky, přijetí a potvrzení objednávky


Pro objednání produktů nebo služeb v Apple Storu můžete navštívit web obchodu na adrese http://www.apple.com/cz/shop nebo mobilní aplikaci Apple Store a pak jednoduše přidat požadované produkty do nákupní tašky, dokončit nákup (s úhradou zvolenou metodou) pomocí svého Apple ID nebo jako host a nechat si zboží doručit přímo sami sobě nebo vámi určené osobě. Další možností je zavolat na bezplatnou linku Apple Storu 800 701 391 od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 hodin, kde vám s celým procesem zadání objednávky od výběru produktu až po volbu způsobu úhrady pomůže specialista Apple. Bez ohledu na vámi zvolený způsob objednání zboží budete mít vždy možnost objednávku před zadáním zkontrolovat. Po zadání objednávky od nás dostanete číslo webové objednávky.

Po doručení objednávky vám odešleme e-mail s oznámením, že jsme vaši objednávku přijali. Toto oznámení o přijetí objednávky není formálním potvrzením toho, že budeme moci vaši objednávku splnit. Jakmile ověříme dostupnost vámi vybraného produktu a dokončíme zpracování vaší objednávky, odešleme vám e-mail, v němž vám potvrdíme vaši objednávku a oznámíme vám předpokládané datum doručení zboží.

Zpět na začátek


Doručování


Apple Store nabízí možnost standardního a expresního doručení. Standardní doručení je bezplatné u všech objednávek překračujících stanovenou částku. U objednávek nedosahujících této částky nebo u expresního doručení bude účtován poplatek za doručení. Navštivte stránky na adrese http://apple.com/cz/shop/help/shipping_delivery, kde naleznete aktuální ceny a poplatky za doručení zboží. Vaše objednávka bude expedována jako kompletní teprve poté, až budou k dispozici všechny objednané položky. Nepřijímáme objednávky a nedoručujeme zboží na adresu mimo území České republiky.

Navštivte oddíl Doručování na stránkách Pomoci zákazníkům na adrese http://apple.com/cz/shop/help/shipping_delivery, kde se dozvíte více o tom, kdy a jak vám bude zboží zakoupené v Apple Store doručeno. Vezměte prosím na vědomí, že skutečné doručení vaší objednávky může být ovlivněno mnoha okolnostmi, jež jsou po vyexpedování zásilky z naší provozovny mimo naši kontrolu. V každém případě vás v zájmu zajištění plynulosti doručení budeme informovat o případných podstatných zdrženích či jiných okolnostech.

Jelikož společnost Apple zajišťuje expedici produktů zakoupených vámi v Apple Store, nebezpečí ztráty nebo poškození produktu(ů) na vás přechází až v okamžiku, kdy dojde k fyzickému převzetí produktu(ů) vámi nebo vámi určenou osobou.

Zpět na začátek


Roční omezená záruka společnosti Apple


Na veškeré nové produkty značky Apple společnost Apple poskytuje roční omezenou záruku na vady materiálu a zpracování. Příslušné záruční podmínky si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz http://www.apple.com/legal/warranty/ a jsou rovněž obsaženy v krabici s hardwarem Apple. Roční omezená záruka Apple se nevztahuje na produkty, které nenesou značku společnosti Apple, a to ani v případě, že jsou zabaleny nebo prodávány společně s produkty společnosti Apple. Neznačkové produkty Apple mohou mít výhodnější záruku poskytovanou výrobcem daného produktu – další informace naleznete v krabici produktu nebo v příslušné dokumentaci.

Zpět na začátek


Zákonná práva spotřebitelů


Roční omezená záruka společnosti Apple, případně záruka výrobce neznačkových produktů Apple (je-li poskytnuta), je poskytována odděleně od a nad rámec práv vyplývajících ze zákona na ochranu spotřebitele platného v České republice. Podrobnosti zobrazíte kliknutím sem.

Zpět na začátek


Oddělení péče o zákazníky Apple Store


Pokud budete mít jakékoli problémy s vaší objednávkou anebo si budete chtít ověřit její stav, klikněte na odkaz http://apple.com/cz/shop/account/home, nebo kontaktujte Oddělení péče o zákazníky Apple Store na bezplatné lince 800 701 391 od pondělí do pátku od 08:00 do 17:00 hodin.

Zpět na začátek


Vývoz zboží


Tato smlouva podléhá příslušným zákonům upravujícím vývoz zboží. Nejste oprávněni vyvézt jakýkoli produkt zakoupený v Apple Storu do jiné země nebo oblasti, pokud to zakazují příslušné vývozní zákony. Chystáte-li se vyvézt produkt Apple do jiné země nebo oblasti, musíte nejprve získat požadované vývozní povolení (nebo jiný státní souhlas).

Zpět na začátek


Dostupnost produktu a omezení


Vzhledem k oblíbenosti některých produktů a/nebo jejich limitovaným zásobám může být společnost Apple nucena omezit počet produktů nabízených k prodeji. Ujišťujeme vás, že naše produkty se snažíme vyrábět co nejrychleji. Společnost Apple si vyhrazuje právo kdykoli změnit množství produktů nabízených k prodeji, a to i poté, co jste zadali vaši objednávku, kterou dosud společnost Apple nepotvrdila.

Zpět na začátek


Způsob úhrady


Při platbě platební kartou po odeslání vaší objednávky provedeme na vaší platební kartě blokaci celkové částky dle provedené objednávky. Pokud neobdržíme autorizaci od vydavatele vaší platební karty, budeme vás neprodleně informovat, abyste mohli zvolit jiný způsob úhrady. Jakmile potvrdíme vaši objednávku, bude příslušná částka účtována na vrub vaší platební karty.

Další informace o platbách naleznete v oddíle Platby a DPH na stránkách Pomoci zákazníkům na adrese http://apple.com/cz/shop/help/payments.

Zpět na začátek


Expresní pokladna


Apple Store vám umožňuje provést platbu prostřednictvím Expresní pokladny. Aktivací a používáním funkce Expresní pokladny souhlasíte se všemi podmínkami uvedenými v těchto Zásadách. Vezměte prosím na vědomí, že v případě použití veřejného počítače nebo počítače sdíleného s jinými osobami byste měli funkci Expresní pokladny vypnout pokaždé, když skončíte práci na takovém počítači. V opačném případě byste mohli nakoupit mnohem více zboží, než jste zamýšleli.

Zpět na začátek


Vzorový formulář pro vrácení produktu nebo odstoupení od smlouvy o poskytování služeb


(vyplněný formulář odešlete pouze v případě, že si přejete od smlouvy odstoupit)

 • Komu:
  Apple Distribution International
  Hollyhill Industrial Estate,
  Hollyhill,
  Cork
  Irsko
  E-mailová adresa: contactus.cz@apple.com
 • Tímto oznamuji/oznamujeme [*], že odstupuji/odstupujeme [*] od mé/naší [*] smlouvy o koupi následujícího zboží [*]/poskytnutí následujících služeb [*],
 • Objednáno dne [*]/přijato dne [*]
 • Jméno spotřebitele(ů)
 • Adresa spotřebitele(ů),
 • Podpis spotřebitele(ů) (pouze pokud je formulář zaslán ve vytištěné podobě),
 • Datum
[*] Nehodící se škrtněte.

Zpět na začátek


Alternativní řešení sporů

Na online platformu EU pro řešení sporů se dostanete následujícím odkazem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Zpět na začátek