Formální léto.

Vybrané doplňky k iPadu.

AirPods

Zamotají ti hlavu. Bez drátů. Bez námahy.