Information om børns sikkerhed

Tal med børn og teenagere om at dele intime eller krænkende billeder og videoer

Sørg for at have regelmæssige samtaler om risikoen ved at dele intime eller krænkende billeder og videoer.

Når du regelmæssigt taler med børn og unge om risikoen ved at dele nøgenbilleder og -videoer eller andet seksuelt eksplicit indhold (også kaldet sexting), kan du være med til at forebygge problemer, f.eks. at et billede bliver delt uden tilladelse. Det bedste er at tale stille og roligt om det og tage emnet op jævnligt.

Hvis børn eller teenagere fortæller, at de har modtaget eller sendt nøgenbilleder eller -videoer, skal du tage det roligt og fokusere på, hvordan du kan hjælpe. Ros barnet for at være modig nok til at fortælle dig om det, og understreg, at det hele nok skal gå. Herefter kan I arbejde sammen om at minimere de mulige konsekvenser.

Bemærk: Udvalgte Apple-apps på barnets enhed slører billeder og videoer, der muligvis indeholder nøgenhed. Tal om denne funktion, og hvad man skal gøre, hvis man ser et sløret billede eller en sløret video.

  • Forklar, at billeder og videoer, der viser intime kropsdele (områder, der normalt er dækket af undertøj eller badetøj), ikke bør deles.
  • Bed dit barn om at komme til dig, hvis barnet modtager et billede eller en video, som er sløret eller føles utrygt.
  • Hvis dit barn viser dig upassende billeder eller videoer, eller du ser dette indhold på barnets enhed, skal du forholde dig roligt og tale om, hvorfor du mener, at billedet eller videoen kan være upassende. Ros dit barn for at gøre dig opmærksom på dette eller tale åbent og ærligt med dig. Herefter kan I samarbejde om at slette billedet eller videoen.
  • Det er normalt at være nysgerrig på kroppen, men hvis dit barn udviser vedvarende eller overdreven interesse for nøgenhed og seksualitet, kan du overveje at tale med en fagperson inden for psykiatrien.
  • Teenagere skal vide, at der findes kriminelle, som udgiver sig for at være teenagere og foreslår udveksling af nøgenbilleder og ‑videoer eller andet seksuelt eksplicit indhold. Disse kriminelle bruger herefter billederne eller videoerne til seksuel afpresning (også kaldet sextortion) ved at true med at dele dem, medmindre de får penge eller seksuelle ydelser.
  • Hvis du bliver opmærksom på, at dit barn enten modtager eller sender nøgenbilleder eller -videoer, skal du forholde dig roligt og prøve at vurdere situationen. Hvis dit barn uopfordret har modtaget billedet eller videoen, kan det være en foruroligende oplev­else for barnet og være et tegn på mobning eller chikane.
  • Teenagere kan nogle gange føle sig presset til at dele nøgenbilleder eller ‑videoer. Der er også tilfælde, hvor modtageren har delt eller videresendt billeder eller videoer uden tilladelse fra den person, der oprindeligt sendte dem. Hvis billedet eller videoen er blevet delt uden samtykke, eller hvis en voksen er involveret, kan du overveje at kontakte politiet.
  • Tal stille og roligt med dit barn om risikoen ved at sende eller modtage nøgenbilleder og -videoer. Forklar, at modtageren en dag kan dele dem, enten bevidst eller ved et uheld, hvilket kan føre til forlegenhed, mobning eller andre negative konsekvenser.
  • Det er også vigtigt at forsikre unge om, at selvom det kan være pinligt at få delt intime billeder og videoer, er det ikke verdens undergang. Der er mennesker, bl.a. dig, der kan hjælpe dem, og det hele skal nok gå.

Læs mere

Gode råd til at hjælpe dine børn med være trygge online

Hjælp børn og teenagere til at skabe trygge og positive rammer om onlineaktiviteter.

Sådan beskytter du dit barn online:

 • Du kender dit barn bedre end nogen anden. Børn er forskel­lige og har forskel­lige behov afhængigt af alder, modenhed og andre faktorer.
 • Udvis interesse for de apps, dit barn bruger, og de hjemme­sider, barnet besøger. Find ud af, hvilke apps og spil dit barn bruger mest, så du kan forstå platformen, anony­mitetsindstil­lingerne, og hvorfor dit barn kan lide dem.
 • Kommunikation er afgørende. Sørg for, at det er en samtale og ikke et foredrag, og gør det klart, at barnet kan komme til dig, hvis det oplever problemer. Lov, at du ikke vil overreagere, og at det er vigtigere for dig at beskytte barnet end at skælde ud.
 • Tal med dit barn om sikkerhed og privatliv, og hvor vigtigt det er at bruge stærke og unikke adgangs­koder samt andre autentificeringsværktøjer som fingeraftryks- eller ansigts­gen­kendelse.
 • Sørg for, at de unge forstår risikoen ved at dele nøgenbilleder og -videoer, blandt andet hvordan det kan føre til mobning, falske rygter og skader på deres omdømme. Samtalen kan sagtens være kort, men du bør tage emnet op regelmæssigt. Understreg, at du altid står klar til at hjælpe, hvis der sker noget.
 • Overvej at bruge funktioner som Skærmtid til at overvåge dit barns brug af enheder, mens du sam­tidig gør det til en lærerig oplev­else og gennemgår forskel­lige funktioner løbende, efterhånden som dit barn bliver ældre. På den måde kan du hjælpe barnet med at bruge tekno­logi på en ansvarlig måde både nu og i frem­tiden.

Seksuel grooming

Sådan opdager du tegn på grooming og taler med børn og teenagere om det.

Grooming er en taktik, som krænkere anvender til at skabe et tæt forhold med unge, så de kan manipulere, udnytte og skade dem. Krænkere kan indlede et venskab med et barn for gradvist at vinde barnets tillid med henblik på senere at misbruge barnet.

Personer, der groomer børn, er ofte tålmodige, vedholdende og gode til at manipulere. Nogle gange går disse personer efter at groome unge online, som de også kender i det virkelige liv.

Beskyt børn og unge ved at have passende samtaler med dem om grooming. Understreg, at grooming aldrig er barnets skyld.

Åben kommunikation er afgørende. At beskytte børn mod grooming er en løbende proces, som skal hjælpe dem med at udvikle deres advarselssystemer og føle sig trygge ved at fortælle dig, hvis der er noget galt.

 • Følgende er ikke nødvendigvis tegn på grooming, men forældre bør være opmærksomme, hvis deres barn:

  • holder sine onlineaktiviteter hemmelige
  • hurtigt slukker, skjuler eller lukker sin enhed, når nogen kommer ind i rummet
  • er i besiddelse af uforklarlige gaver, penge, stoffer, alkohol eller værdigenstande
  • er online sent om aftenen eller på usædvanlige tidspunkter
  • virker ked af det, deprimeret, vred eller bange

  Spørg dit barn, om det har oplevet, at nogen online:

  • tilbyder gaver
  • taler om romantik, kærlighed eller sex
  • sender eller beder om nøgenbilleder og -videoer eller andet seksuelt eksplicit indhold
  • taler på en upassende måde og har meget person­lige samtaler
  • beder om at holde på hemmeligheder
  • forsøger at isolere barnet fra familie og venner
  • beder om at fortsætte samtalen på en anden platform
 • Du beskytter bedst dine børn mod grooming ved at tale med dem om det.

  • Spørg regelmæssigt ind til dit barns oplev­elser online.
  • Forklar, at der findes personer, som bruger internettet til at gøre børn og unge fortræd. Disse mennesker kan lade, som om de vil være venner, og bede børn om at gøre utrygge ting.
  • Lov, at du ikke bliver vred, hvis dit barn fortæller dig noget dårligt eller er kommet til at begå en fejl. Groomere manipulerer børn og unge til at tro, at de bliver straffet, hvis de anmelder misbrug.
  • Bliv enige om regler og grænser i fællesskab, blandt andet hvornår det er acceptabelt og ikke acceptabelt at kommunikere med ukendte personer online. Overvej at bruge funktioner som Skærmtid til at overvåge dit barns brug af tekno­logi.
  • Sørg for, at dit barn ved, hvordan man anmelder personer og blokerer eller slukker for konti i forskel­lige apps.
  • Tal om onlinesikkerhed samt anony­mitetspraksis og -indstil­linger.
  • Sørg for, at barnet forstår, hvilke person­lige oplys­ninger der bør og ikke bør deles online og hvorfor.
  • Hjælp barnet med at skelne mellem positive interaktioner og dem, der kan være problematiske eller farlige. Understreg, at barnet altid kan komme til dig, hvis det oplever, at nogen opfører sig ubehageligt, uanset årsagen.

  Sådan taler du med et mindre barn om grooming:

  • Brug de korrekte betegnelser for kropsdele, og forklar, hvilke kropsdele der er intime og hvorfor.
  • Fraråd al kommunikation med voksne, barnet ikke kender.
  • Tal om forskellen på gode hemmeligheder, f.eks. at holde en fødselsdagsgave hemmelig, og dårlige hemmeligheder, f.eks. ikke at fortælle det til en voksen, når man føler sig skræmt eller truet.

  Sådan taler du med et større barn om grooming:

  • Lad barnet øve sig i at fortælle dig noget svært. Ros barnet for at fortælle dig om situationen, og fortæl, at du nok skal hjælpe.
  • Husk, at ikke alle børn er lige sårbare.

  Sådan taler du med teenagere om grooming:

  • Tal om grooming på en ærlig måde, der ikke er skræmmende.
  • Mind dem om, at ikke alle er, hvem de udgiver sig for at være, eller har gode intentioner.
  • Husk, at teenagere kan være interesserede i at udforske deres seksualitet, men fortæl, at de altid kan komme til dig, hvis de oplever noget truende.
  • Mind dem om, at de selv kan vælge at ignorere, anmelde og blokere enhver, der gør dem utilpas.
  • Forklar, at alt, hvad de deler online, kan kopieres og deles med andre, enten ved et uheld eller bevidst.

  Husk: Du er den, der kender dit barn bedst. Hvordan du håndterer svære emner, afhænger af barnets alder, hvor modent det er, og andre faktorer, f.eks. barnets sårbarhed og følelsesmæssige tilstand.

  Barnet ønsker måske ikke at tale om sine onlineforhold med dig og er måske ikke klar over, at det udsættes for grooming. Understreg, at grooming aldrig er barnets skyld.

Sådan håndterer du cybermobning

Sådan opdager du mobning, der foregår online, og hjælper dit barn eller din teenager.

Cybermobning eller onlinemobning finder sted på digitale enheder som telefoner, computere og tablets. Det kan foregå via SMS, beskedapps, chat, mail, onlinespil, sociale medier, livestreaming, billeder eller videoer. Mobning defineres typisk som aggressiv og gentagen chikane i verbal eller fysisk form, hvor der er et ubalanceret magtforhold. Dog kan alle former for chikane, herunder skældsord, trusler, imitation, rygter og ekskludering, have en lignende negativ effekt. Billeder, som indeholder nøgenhed, kan blive brugt til mobning. Cybermobning sker ofte sideløbende med fysisk mobning i skolen eller et andet fællesskab.

Det er ikke altid åbenlyst, hvis et barn bliver mobbet online, og barnet fortæller dig det muligvis ikke. Følgende er ikke nødvendigvis tegn på onlinemobning, men du bør være opmærksom, hvis dit barn har svært ved at sove, ikke vil i skole, udviser dårligt selvværd eller ændrer sine onlinevaner, f.eks. ved konstant at tjekke sociale medier eller undgå at bruge sine enheder, når du er i nærheden.

Alle børn kan blive udsat for onlinemobning, men nogle børn er mere sårbare end andre. Det kunne være medlemmer af minoritetsgrupper som raceminoriteter eller religiøse minoriteter, børn med handicap, unge i LGBTQ+-miljøet eller andre, der skiller sig ud fra normerne med deres udseende eller adfærd.

Ved at have hyppige, korte samtaler med dit barn om dets onlineoplev­elser kan du være med til at opbygge et forhold, hvor barnet er mere tilbøjeligt til at komme til dig, hvis det oplever cybermobning. Det er også vigtigt, at barnet forstår, at det ikke bærer skylden, hvis der sker noget, og at der er mennesker, som kan hjælpe med at håndtere det.

  • Tag det roligt, lad være med at overreagere, og læg ikke skylden over på barnet. Det hjælper ikke at tage enhederne fra barnet.
  • Start med at lytte. Find ud af, hvad der er sket, og hvordan barnet oplever det. Vis din støtte.
  • Hvis nogen sender et upassende billede eller indhold, der får dit barn til at føle sig utilpas, kan du råde barnet til ikke at svare.
  • Hjælp barnet med at benytte funktioner som f.eks. at blokere eller slukke for kontoen og anmelde indholdet på den platform, hvor hændelsen fandt sted.
  • Tal om strategier til at stoppe onlinemobning, og tænk over, hvordan du kan hjælpe dit barn med at komme videre og blive bedre rustet.
  • Inkluder dit barn i samtaler og løsningsplaner. Onlinemobning medfører ofte et tab af kontrol i en social situation, og du kan afhjælpe dette ved at involvere dit barn.
  • Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til en skolevejleder, en lærer eller en anden ekspert.
  • Forældre kan nogle gange gøre tingene værre ved at reagere offentligt. Dine svar bør være gennemtænkte.
  • Hvis den person, der mobber dit barn online, også er et barn, kan du samarbejde med forældre og lærere om at håndtere barnets adfærd.
 • Tag det alvorligt. Onlinemobning kan være et tegn på et ulykkeligt barn og kan føre til endnu mere alvorlige problemer. Find ud af, hvorfor barnet opfører sig ondskabsfuldt eller aggressivt, inden du beslutter dig for konsekvenserne.

  De bagvedliggende årsager varierer, men kan måske omfatte følgende:

  • Barnet ønsker at passe ind i en gruppe, der bruger onlinemobning.
  • Barnet oplever angst, vrede, depression, kontroltab, frustration eller stress.
  • Barnet bliver selv mobbet af andre online.
  • Barnet har et behov for at have kontrol.
  • Barnet søger opmærksomhed fra andre.
  • Barnet forstår ikke de negative konsekvenser ved onlinemobning.

  Hvis dit barn mobber andre online, kan forældre og andre betroede voksne gøre følgende:

  • Find ud af, hvad der sker med barnet, og hvad der er årsagen til onlinemobningen. Undersøg barnets følelsesmæssige tilstand, omgangskreds og andre faktorer.
  • Tal med barnet og forklar, hvordan onlinemobning kan have en negativ effekt på andre og barnet selv, og hvorfor det ikke er i orden. Fortæl barnet, hvor vigtigt det er at være sød og empatisk, og hvordan barnets handlinger kan påvirke andre.
  • Overvej at tale med en skolevejleder eller en anden fagperson for at få rådgivning.
  • Fortæl barnet, at onlinemobning har konsekvenser.
  • Find ud af, hvordan barnet kan gøre det godt igen med den person, det er gået ud over.

Få følelsesmæssig og mental støtte

Har du brug for at tale med en uddannet rådgiver lige nu? Børns Vilkår tilbyder gratis og anonyme hjælpelinjer til børn og voksne både online og over telefonen.

Besøg ForældreTelefonen for at få mere at vide

Anmeld

Du kan anmelde upassende billeder til Red Barnet anonymt.

Gå til redbarnet.dk/anmelddet/ for at få mere at vide