Aku kestvuse ja kasutusaja pikendamine

Aku kestvus on aeg, mille jooksul seade töötab, enne kui seda tuleb laadida. Aku kasutusaeg on aeg, mille jooksul saab akut kasutada, enne kui see tuleb välja vahetada. Mõlema maksimeerimine laseb sul oma Apple'i seadmeid – olgu need millised tahes – parimal viisil kasutada.

Üldised jõudlusnõuanded

Võta kasutusele uusim tarkvara.

Apple'i tarkvaravärskendused sisaldavad tihtipeale täiustatud energiasäästutehnoloogiaid, seepärast veendu alati, et su seadmes oleks uusim iOS-i või macOS-i versioon.

Väldi äärmuslikke temperatuure.

Seade on loodud töötama laias ümbritseva temperatuuri vahemikus, kusjuures ideaalne kasutustemperatuur on 16–22 °C. Eriti oluline on hoida seadet ümbritsevate temperatuuride eest, mis ületavad 35 °C, kuna see võib aku mahtuvust jäädavalt kahjustada. See tähendab, et aku tühjeneb kiiremini. Seadme laadimine kõrge temperatuuriga keskkonnas võib seda veelgi kahjustada. Kui aku jaoks soovitatud temperatuur on ületatud, võib tarkvara takistada laadimist üle 80%. Isegi aku hoiustamine kuumas keskkonnas võib põhjustada pöördumatut kahju. Seadme kasutamisel väga külmas keskkonnas võib aku kestvus väheneda, kuid see seisund on ajutine. Niipea kui aku töötab taas tavalisel töötemperatuuril, taastub ka selle tavaline jõudlus.

iPhone'i, iPadi ja iPodi mugavustsoon
0 °C
35 °C
Liiga külm Toatemperatuur Liiga kuum

iPhone, iPad ja iPod töötavad kõige paremini keskkonnas, mille temperatuur on 0–35 °C. Hoiustamistemperatuur: -20...45 °C.

MacBooki mugavustsoon
10 °C
35 °C
Liiga külm Toatemperatuur Liiga kuum

MacBook töötab kõige paremini keskkonnas, mille temperatuur on 10–35 °C. Hoiustamistemperatuur: -20...45 °C.

Eemalda laadimise ajaks teatud ümbrised.

Seadme laadimine teatud liiki ümbrises võib tekitada liigset soojust, mis võib mõjutada aku mahtuvust. Kui märkad, et seade läheb laadimise ajal kuumaks, võta see esmalt ümbrisest välja. Apple Watch Editioni mudelite puhul kontrolli, et magnetiline laadimisümbris on eemaldatud.

Kui sa seadet pikka aega ei kasuta, hoiusta seda pooleldi laetud akuga.

Kui soovid seadme pikaks ajaks hoiustada, mõjutavad selle aku seisundit kaks peamist tegurit: keskkonnatemperatuur ja aku laetusprotsent sel ajal, kui seade hoiustamiseks välja lülitatakse. Seetõttu soovitame järgmist.

 • Ära lae seadme akut täielikult täis ega lase sel täielikult tühjeneda – aku peaks olema laetud umbes 50%. Täielikult tühjenenud akuga seadme hoiustamisel võib aku langeda sügavasse tühjenemisolekusse, mistõttu seda ei saa enam korralikult täis laadida. Teisalt aga võib täielikult laetud akuga seadme pikemaajalisel hoiustamisel aku mahtuvus väheneda, lühendades nii aku kestvust.
 • Täiendava akukasutuse vältimiseks lülita seade välja.
 • Hoiusta seadet jahedas niiskusevabas keskkonnas temperatuuril alla 32 °C.
 • Kui kavatsed seadet hoiustada üle kuue kuu, lae selle aku iga kuue kuu tagant 50%-ni täis.

Olenevalt seadme hoiustamise kestusest võib seadme aku pikaajalise hoiustamise järel olla tühjenemas. Sel juhul on võimalik, et pärast hoiustamist tuleb seadet esmalt originaallaadijaga 20 minutit laadida.

Nõuanded iPhone'i, iPadi ja iPod touchi jaoks

Võta kasutusele uusim tarkvara.

Veendu alati, et seadmes oleks uusim iOS-i versioon.

 • iOS 5 või uuema versiooni kasutamisel kontrolli, kas tarkvara vajab värskendamist. Vali Settings > General > Software Update (Sätted > Üldine > Tarkvara värskendamine).
 • Kui värskendus on saadaval, saad ühendada seadme vooluvõrku ja värskendada tarkvara juhtmevabalt või ühendada seadme arvutiga ja värskendada tarkvara iTunesi uusima versiooni abil.

Optimeeri seadme sätted.

Olenemata seadme kasutusviisist on selle aku kestvuse pikendamiseks kaks lihtsat võimalust: ekraani ereduse reguleerimine ja WiFi kasutamine.

Aku kestvuse pikendamiseks vähenda ekraani eredust või lülita sisse Auto-Brightness (Automaateredus).

 • Ereduse vähendamiseks ava Control Center (Juhtimiskeskus) ja lohista liugurit Brightness (Eredus) allapoole.
 • Funktsioon Auto-Brightness kohandab seadme ekraani automaatselt valgusoludega. Selle aktiveerimiseks vali Settings > General > Accessibility > Display Accommodations (Seaded > Üldine > Hõlbustus > Kuva kohandamine) ning määra funktsiooni Auto-Brightness (Automaateredus) olekuks On (Sees).

Telefonis andmeside kasutamisel tarbib WiFi-ühendus vähem energiat kui mobiilsidevõrk – seega hoia WiFi alati sees. WiFI sisselülitamiseks ja WiFi-võrgule juurdepääsemiseks vali Settings > Wi‑Fi (Seaded > WiFi).

Saad lubada režiimi Low Power Mode.

Opsüsteemile iOS9 lisatud režiim Low Power Mode on hõlbus viis pikendada iPhone'i aku kestvust, kui aku hakkab tühjaks saama. iPhone annab sulle teada, kui aku täituvuse tase on 20% ning uuesti, kui see on 10% ning võimaldab sul ühe puudutusega sisse lülitada režiimi Low Power Mode. Saad selle ka lubada, kui avad Settings > Battery (Sätted > Akukasutus). Režiim Low Power Mode vähendab ekraani heledust, optimeerib seadme jõudlust ning vähendab süsteemi animatsioone. Rakendused (sealhulgas meilirakendus) ei laadi taustal sisu alla ning funktsioonid (näiteks AirDrop, iCloudi sünkroonimine ja Continuity) keelatakse. Saad endiselt kasutada peamisi funktsioone (näiteks helistada ja kõnesid, e-kirju ja sõnumeid vastu võtta, Internetti kasutada ja muud). Kui telefon on uuesti laetud, lülitub režiim Low Power Mode automaatselt välja.

Vaata akukasutuse teavet

iOS-iga saad hõlpsalt hallata oma seadme aku kestvust, kuna saad iga rakenduse puhul vaadata akukasutuse osakaalu (välja arvatud juhul, kui seadet parajasti laetakse). Kasutuse vaatamiseks vali Settings > Battery (Sätted > Akukasutus).

Allpool on teated, mis võidakse kuvada kasutatavate rakenduste all.

Background Activity (Tausttegevus).See tähendab, et rakendus kasutas akut taustal töötamise ajal – see tähendab ajal, mil sa kasutasid mõnda muud rakendust.

 • Aku kestvuse parandamiseks võid välja lülitada funktsiooni, mis võimaldab rakenduste värskendamist taustal. Ava Settings > General > Background App Refresh (Seaded > Üldine > Taustal rakenduste värskendamine) ja ‑Fi & Cellular Data (WiFi ja mobiilandmeside) või Off (Väljas), kui soovid rakenduste taustal värskendamise täiesti välja lülitada.
 • Kui tausttegevuse teade kuvatakse rakenduse Mail (E-post) juures, saad valida andmete käsitsi toomise või suurendada andmete toomise intervalli. Ava Settings > Accounts & Passwords > Fetch New Data (Seaded > Kontod ja paroolid > Uute andmete toomine).

Location and Background Location (Asukohateave ja asukohateave taustal). See näitab, et rakendus kasutab asukohateenuseid.

 • Aku kestvuse optimeerimiseks lülita rakenduse puhul asukohateenused välja. Väljalülitamiseks vali Settings > Privacy > Location Services (Sätted > Privaatsus > Asukohateenused).
 • Jaotises Location Services (Asukohateenused) saab vaadata iga rakenduse õigusesätteid. Hiljuti asukohateenuseid kasutanud rakenduste sisse/välja lüliti juures on vastav tähis.

Home & Lock Screen (Ava- ja lukustuskuva).See näitab, et seadmes kuvati ava- või lukustuskuva. Näiteks võidi kuva aktiveerida nupu Home (Avaleht) vajutamise või teatise saabumisega.

 • Kui rakendus aktiveerib ekraani sageli teatiste saabumisega, saad selle rakenduse puhul tõuketeatised välja lülitada, valides Settings > Notifications (Seaded > Teatised). Puuduta soovitud rakendust ja määra seade Allow Notifications (Luba teatised) olekuks Off (Väljas).

No Cell Coverage and Low Signal (Levi pole ja signaal on nõrk). See näitab, et oled kehva leviga piirkonnas ja su iOS-seade otsib paremat signaali või et oled seadet kasutanud nõrga signaaliga keskkonnas ja see on mõjutanud aku kestvust.

 • Aku kestvuse optimeerimiseks võid sisse lülitada lennurežiimi. Ava Control Center (Juhtimiskeskus) ja puuduta lennurežiimi ikooni. Pane tähele, et lennurežiimis ei saa helistada ega kõnedele vastata.

Seadme laadimiseks arvuti kaudu ühenda see vooluvõrku ja lülita sisse.

Veendu, et arvuti oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud, kui kasutad seda mõne iOS-seadme laadimiseks USB-kaabli kaudu. Kui seade on ühendatud une- või ooterežiimis oleva arvutiga, võib seadme aku tühjeneda. Pane tähele, et telefoni iPhone 3G ja iPhone 3GS ei saa laadida FireWire-toiteadapteri või FireWire-põhise autolaadijaga.

Nõuanded iPod shuffle'i, iPod nano ja iPod classicu jaoks

Võta kasutusele uusim tarkvara.

Veendu alati, et iPodis oleks Apple'i tarkvara uusim versioon. Pane iPod dokki või ühenda see arvutiga ja iTunes teavitab sind saadaolevatest värskendustest.

Optimeeri seadme sätted.

Ootele ja pausile panek. Kui sa iPodi ei kasuta, määra see lüliti abil ootelolekusse. See väldib iPodi tahtmatut aktiveerimist ja tarbetut toitekasutust. Kui sa iPodist muusikat ei kuula, pane see pausile või lülita välja, vajutades kahe sekundi jooksul esitusnuppu.

Ekvalaiser (EQ). EQ lisamine esituse ajal suurendab iPodi protsessori kasutust, kuna EQ ei ole osa esitatavast laulust. Lülita EQ välja, kui sa seda ei kasuta. Kui sa aga oled EQ lisanud lauludele iTunesis, pead EQ väljalülitamiseks seadma selle olekuks "flat", sest iPod jätab iTunesi sätted muutmata.

Taustvalgus. Taustvalguse puhul sätte "always on" valimine vähendab märkimisväärselt aku kestvust. Kasuta taustvalgustust üksnes vajaduse korral.

iPodi laadimiseks arvuti kaudu ühenda see vooluvõrku ja lülita sisse.

Veendu, et arvuti oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud, kui kasutad seda iPodi laadimiseks USB-kaabli kaudu. Kui iPod on ühendatud une- või ooterežiimis oleva arvutiga, võib iPodi aku tühjeneda.

Nõuanded MacBook Airi ja MacBook Pro jaoks.

Võta kasutusele uusim tarkvara.

Veendu alati, et MacBookis oleks uusim macOS-i versioon. Kui seadmel on Interneti-ühendus, otsib macOS igal nädalal automaatselt tarkvaravärskendusi, kuid sina määrad, millal värskendused installitakse. Veendumaks, et kasutusel on uusim tarkvara, ava Apple'i menüü ja vali Software Update (Tarkvara värskendamine).

Optimeeri seadme sätted.

Energia. Energiasäästu eelistuste paanil on mitmed sätted, mis määravad kindlaks MacBooki toitetasemed. MacBook teab, kui ta on vooluvõrku ühendatud, ja töötab vastavalt. Akutoite kasutamisel vähendab seade ekraani eredust ja kasutab muid komponente säästlikult. Kui seda sätet võimsuse suurendamiseks muuta, tühjeneb aku kiiremini.

Eredus. Aku kestvuse pikendamiseks vähenda ekraani eredust nii palju kui võimalik. Näiteks video vaatamisel lennukis, kus salongituled on välja lülitatud, ei pruugi täiseredus vajalik olla.

WiFi. WiFi tarbib energiat isegi siis, kui sa seda võrguühenduse loomiseks ei kasuta. Saad selle välja lülitada menüüribal oleva WiFi oleku menüü kaudu või jaotises Network preferences (Võrgueelistused).

Rakendused ja lisaseadmed. Lahuta lisaseadmed ja sulge rakenduseed, mida ei kasutata. Eemalda seadmest SD-kaart, kui sa seda parajasti ei kasuta.

Muude seadmete laadimiseks ühenda MacBook vooluvõrku ja lülita sisse.

Veendu, et MacBook oleks vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud, kui kasutad seda mõne muu seadme laadimiseks USB-kaabli kaudu. Vastasel juhul võivad need seadmed MacBooki aku tavapärasest kiiremini tühjendada. Kui mõni muu seade on ühendatud väljalülitatud või une- või ooterežiimis oleva MacBookiga, võib seadme aku tühjeneda.