Resursseja lasten turvallisuuteen

Keskustele paljastavien kuvien ja videoiden jakamisesta lasten, esiteini-ikäisten ja nuorten kanssa

Keskustele paljastavien kuvien ja videoiden jakamiseen liittyvistä riskeistä säännöllisesti.

Kun keskustelet nuorten kanssa säännöllisesti mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät alastomuutta sisältävien tai avoimen seksuaalisten valo­kuvien ja videoiden jakamiseen (tunnetaan myös nimellä sexting), voit ehkäistä ongelmia kuten, että kuvia jaetaan ilman lupaa. On hyvä puhua aiheesta rauhallisesti ja palata siihen säännöllisesti uudelleen.

Jos lapsesi tai teinisi kertoo sinulle, että hän on saanut tai lähettänyt alastomuutta tai avoimen seksuaalista sisältöä sisältävän kuvan tai videon, ota tieto rauhallisesti ja keskity siihen, mitä tukea ja apua hän tarvitsee. Kiitä lastasi siitä, että hän uskalsi kertoa asiasta sinulle, ja vakuuta hänelle, että kaikki järjestyy. Pyri sitten minimoimaan mahdolliset vahingot yhdessä lapsen kanssa.

Huomaa: Lapsesi laite sumentaa tietyissä Applen apeissa kuvat ja videot, joissa esiintyy mahdollisesti alastomuutta. Puhu lapsen kanssa tästä ominaisuudesta ja siitä, mitä hänen kannattaa tehdä nähdessään sumennetun kuvan tai videon.

  • Selitä, että valokuvia ja videoita, joissa näkyy intiimejä ruumiin­osia (alus­vaatteiden tai uima­puvun peittämiä alueita), ei saa jakaa.
  • Rohkaise lasta kertomaan sinulle, jos hän saa kuvan tai videon, joka on sumennettu tai joka saa hänet tuntemaan olonsa epä­mukavaksi.
  • Jos lapsesi tulee luoksesi sopimattoman kuvan tai videon kanssa tai näet sellaisen hänen laitteessaan, ota asia rauhallisesti ja keskustele siitä, miksi kuva tai video voi olla mielestäsi sopimaton. Kiitä lastasi siitä, että hän kertoi asiasta sinulle tai puhui siitä rehellisesti. Poistakaa sitten kuva tai video yhdessä.
  • Uteliaisuus vartaloita kohtaan voi olla täysin normaalia, mutta harkitse asiasta keskustelemista mielen­terveyden ammattilaisen kanssa, jos lapsesi osoittaa toistuvaa tai liiallista kiinnostusta alastomuuteen ja seksuaalisuuteen.
  • Nuorten on hyvä olla tietoisia, että jotkut rikolliset esiintyvät teini-ikäisinä ja tarjoutuvat vaihtamaan alaston­kuvia tai ‑videoita tai avoimen seksuaalisia kuvia tai videoita. Nämä rikolliset käyttävät kuvia tai videoita seksuaaliseen kiristykseen uhkaamalla julkaista tai levittää niitä, ellei heille anneta rahaa tai seksiä vastapalveluksena.
  • Jos huomaat teinin joko vastaanottavan tai lähettävän alastonkuvia tai ‑videoita, pysy rauhallisena ja yritä selvittää, mistä on kyse. Jos kuva tai video on tullut pyytämättä, teini voi kokea sen ahdistavana, ja se saattaa olla seurausta kiusaamisesta tai häirinnästä.
  • Joissakin tapauksissa alaston­kuvia tai ‑videoita jaetaan ryhmäpaineen vuoksi. On myös olemassa tapauksia, joissa vastaan­ottaja on jakanut tai levittänyt kuvia tai videoita ilman alkuperäisen lähettäjän lupaa. Jos jakamiseen ei ole pyydetty suostumusta tai siihen liittyy aikuinen ihminen, harkitse, onko syytä ilmoittaa asiasta poliisille.
  • Keskustele nuorten kanssa hienovaraisesti riskeistä, joita alastonkuvien tai ‑videoiden lähettämiseen tai vastaanottamiseen liittyy. Vastaanottaja saattaa esimerkiksi jakaa niitä myöhemmin eteenpäin tahallaan tai vahingossa, mikä voi nolata muita ja aiheuttaa kiusaamista tai muuta ikävää.
  • Nuorille on tärkeää vakuuttaa, että niin noloa kuin kuvien ja videoiden leviäminen voi ollakin, se ei ole maailmanloppu. Sinä ja muut voitte auttaa, jotta tilanteesta päästään yli.

Lisätietoja

Vinkkejä lasten turvalliseen verkon käyttöön

Huolehditaan siitä, että verkon käyttö olisi lapsille ja nuorille turvallista ja mukavaa.

Näin toimit turvallisesti verkossa:

 • Sinä tunnet lapsesi paremmin kuin kukaan muu. Se, mikä toimii joillekin lapsille, ei välttämättä toimi muille riippuen lapsen iästä, kypsyys­tasosta ja muista tekijöistä.
 • Osoita, että sinua kiinnostaa, mitä appeja ja sivustoja lapsesi käyttää. Tutustu lapsesi suosikki­appeihin ja ‑peleihin, jotta ymmärrät alustan, sen tieto­suoja-asetukset ja sen, miksi lapsesi pitää siitä.
 • Puhuminen on tärkeää. Luennoinnin sijaan juttele lapsen kanssa ja vakuuta hänelle, että hän voi kertoa sinulle, jos jokin on vialla. Kerro lapselle, ettet aio ylireagoida ja että hänen suojelemisensa on tärkeämpää kuin mistään asiasta rankaiseminen.
 • Puhu lapsesi kanssa yksityisyydestä ja tieto­turvasta sekä siitä, miten tärkeää on käyttää vahvoja ja yksilöllisiä salasanoja sekä muita todentautumistyökaluja, kuten sormenjälki‑ tai kasvojen­tunnistusta.
 • Varmista, että nuoret ymmärtävät alastomuutta tai intiimiä sisältöä sisältävien kuvien tai videoiden jakamiseen, kiusaamiseen, väärän tiedon levittämiseen ja maineen menettämiseen liittyvät riskit. Keskustelu voi olla lyhyt, mutta siihen kannattaa palata ajoittain. Vakuuta lapselle, että jos jotain pahaa tapahtuu, hän voi luottaa apuusi.
 • Harkitse Ruutu­ajan kaltaisten työkalujen käyttämistä lapsesi laitteen käytön seurannassa, mutta tee siitä oppimiskokemus ja tarkastele käyttörajoituksia sen myötä, kun lapsesi kasvaa. Näin hän oppii käyttämään tekno­logiaa vastuullisesti nyt ja jatkossakin.

Groomaus eli seksuaalinen houkuttelu

Seksuaalisen houkuttelun tunnistaminen ja siitä keskusteleminen lasten ja nuorten kanssa.

Groomaus on taktiikka, jonka avulla hyväksi­käyttäjät pyrkivät muodostamaan suhteita nuoriin voidakseen manipuloida, hyväksikäyttää ja satuttaa heitä. Hyväksikäyttäjät pyrkivät ystävystymään lapsen kanssa saadakseen tämän hiljalleen luottamaan itseensä.

Lapsia houkuttelevat hyväksi­käyttäjät ovat usein kärsivällisiä, sinnikkäitä ja taitavia manipuloimaan. Joskus nuoria verkossa houkuttelevat ihmiset tuntevat nämä myös henkilökohtaisesti.

Suojele nuoria keskustelemalla heidän kanssaan seksuaalisesta houkuttelusta heidän ikä­tasoonsa sopivalla tavalla. Vakuuta lapsellesi, että jos hän on joutunut houkuttelun kohteeksi, se ei ole hänen vikansa.

Avoin keskustelu on erittäin tärkeää. Nuorten suojeleminen groomaukselta on jatkuva prosessi, jonka tähtäimenä on auttaa heitä tunnistamaan paremmin varoitus­merkkejä ja rohkaista heitä kertomaan sinulle, jos heille sattuu jotain.

 • Vaikka nämä merkit eivät välttämättä liity houkutteluun, vanhempien kannattaa tarkkailla, jos heidän lapsensa:

  • Salailee sitä, mitä hän tekee verkossa.
  • Sammuttaa, piilottaa tai sulkee laitteen nopeasti, kun joku tulee huoneeseen.
  • On saanut jostakin lahjoja, kuten rahaa, huumeita, alkoholia tai muuta arvokasta tavaraa.
  • Viettää verkossa aikaa myöhään illalla tai outoihin aikoihin.
  • Vaikuttaa surulliselta, masentuneelta, vihaiselta tai pelokkaalta.

  Kysy lapseltasi, tekeekö joku henkilö verkossa seuraavaa:

  • Antaa lapselle lahjoja.
  • Puhuu lapselle suhteesta, rakkaudesta tai seksistä.
  • Lähettää tai pyytää alastonkuvia tai ‑videoita tai avoimen seksuaalisia kuvia tai videoita.
  • Keskustelee lapsen kanssa sopimattomasti erittäin henkilökohtaisista asioista.
  • Pyytää lasta salailemaan asioita.
  • Pyrkii eristämään lapsen perheestä tai ystävistä.
  • Pyytää lasta jatkamaan keskustelua eri alustalla.
 • Lapsen iästä riippumatta hänen kanssaan keskusteleminen on paras tapa tietää, houkutellaanko lasta verkossa, ja estää, ettei hänelle sattuisi mitään.

  • Kysy lapselta tai teiniltä säännöllisesti, millaisia kokemuksia hänellä on ollut verkossa.
  • Selitä, että jotkut ihmiset käyttävät internetiä nuorten vahingoittamiseen. Nämä ihmiset saattavat teeskennellä ystävää ja pyytää nuoria tekemään asioita, joihin liittyy riskejä.
  • Lupaa, ettet suutu, jos lapsi kertoo sinulle, että on sattunut jotain pahaa, tai jos hän on tehnyt virheen. Groomaajat luottavat siihen, että rangaistuksen pelko estää nuoria ilmoittamasta hyväksi­käytöstä.
  • Sopikaa yhdessä säännöistä ja rajoista, kuten siitä, millä tavalla verkossa on sopivaa olla tekemisissä tuntemattomien ihmisten kanssa. Harkitse Ruutuajan kaltaisten työkalujen käyttämistä, joilla voit valvoa lapsen tekno­logian käyttöä.
  • Varmista, että lapsesi osaa tehdä käyttämissään apeissa ilmoituksen käyttäjistä ja estää tai mykistää niissä tilejä.
  • Keskustelkaa verkkoturvallisuudesta ja tietosuoja­käytännöistä ja ‑asetuksista.
  • Huolehdi siitä, että lapsesi ymmärtää, mitä henkilötietoja saa ja ei saa jakaa verkossa ja miksi.
  • Auta lastasi erottamaan positiivinen vuorovaikutus sellaisesta, joka voi olla ongelmallista tai vaarallista. Kerro hänelle, että jos joku saa hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi mistä tahansa syystä, hän voi pyytää sinulta apua.

  Keskustele groomauksesta pienen lapsen kanssa:

  • Käytä ruumiinosien oikeita nimiä ja selitä, miksi jotkin osat kehosta ovat intiimejä ja miksi.
  • Sano, ettei tuntemattomien aikuisten kanssa kannata pitää yhteyttä.
  • Kerro, mitä eroa on hyvillä salaisuuksilla, kuten yllätys­juhlien salailulla, ja huonoilla salaisuuksilla, kuten sillä, ettei hän kerro luotettavalle aikuiselle, jos häntä pelottaa tai hän tuntee olonsa uhatuksi.

  Keskustele groomauksesta isomman lapsen tai esiteinin kanssa:

  • Anna lapsen harjoitella kanssasi vaikeista asioista kertomista. Kiitä häntä asian kertomisesta ja vakuuta, että autat häntä.
  • Huomaa, että eri lapset voivat olla eri tavalla haavoittuvaisia.

  Keskustele groomauksesta teinin kanssa:

  • Keskustele houkuttelusta avoimesti ilman pelottelua.
  • Muistuta häntä siitä, että kaikki eivät ole, keitä he sanovat olevansa, eikä kaikilla ole hyvät aikeet mielessä.
  • Sano ymmärtäväsi, että seksuaalisuuteen tutustuminen saattaa kiinnostaa teinejä, mutta kerro hänelle, että hän voi aina tulla kertomaan sinulle kohdatessaan jotain uhkaavaa.
  • Muistuta siitä, että jos joku henkilö saa hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi, tämän henkilön voi jättää huomiotta, ilmoittaa ja estää.
  • Selitä, että kaikki hänen verkossa jakamansa sisältö voidaan kopioida ja jakaa muiden kanssa joko vahingossa tai tarkoituksella.

  Muista: Sinä tunnet lapsesi parhaiten. Tapa, joilla käsittelet vaikeita aiheita tulisi mukauttaa lapsesi ikä- ja kypsyystasoon sekä muihin tekijöihin, kuten lapsen haavoittuvuuteen ja tunnetilaan.

  Lapsi ei ehkä haluaisi puhua verkossa muodostamistaan ihmissuhteista eikä välttämättä ole tietoinen siitä, että on joutunut houkuttelun kohteeksi. Vakuuta hänelle, että jos hän on joutunut houkuttelun kohteeksi, se ei ole hänen vikansa.

Nettikiusaaminen

Miten tunnistat sen ja autat lasta tai nuorta.

Netti­kiusaaminen on kiusaamista, jota esiintyy digitaalisissa laitteissa, kuten puhelimissa, tietokoneissa ja tableteissa. Sitä voi tapahtua tekstiviestien, viestiappien, chatin, sähköpostin, verkkopelien, sosiaalisen median, livestriimauksen, valo­kuvien ja videoiden välityksellä. Kiusaaminen määritellään tyypillisesti aggressiiviseksi ja toistuvaksi sanalliseksi tai fyysiseksi hyväksikäytöksi, jonka osapuolet ovat epätasapainoisessa valta-asemassa. Silti kaikenlaisella häirinnällä, kuten loukkauksilla, uhkauksilla, toisena henkilönä esiintymisellä, huhujen levittämisellä ja porukasta pois sulkemisella, voi olla samanlainen kielteinen vaikutus. Alastomuutta sisältäviä kuvia voidaan käyttää kiusaamiseen. Nettikiusaamista esiintyy yleensä koulussa tai muualla yhteisössä tapahtuvan fyysisen kiusaamisen rinnalla.

Lapsen netti­kiusaaminen ei aina näy päällepäin eikä hän välttämättä kerro siitä sinulle. Vaikka nämä eivät ole välttämättä merkkejä netti­kiusaamisesta, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin: lapsella on univaikeuksia, hän ei halua mennä kouluun, hän ei arvosta itseään yhtä paljon kuin aiemmin tai hän muuttaa verkon­käyttötapojaan, esimerkiksi käy jatkuvasti tarkistamassa sosiaalisen median tilit tai välttelee laitteiden käyttöä, kun sinä olet lähettyvillä.

Ketä tahansa voidaan kiusata verkossa, mutta osa lapsista on toisia alttiimpia kiusaamiselle: esimerkiksi marginalisoidut ryhmät, kuten etniset tai uskonnolliset vähemmistöt, vammaiset lapset, LGBTQ+-nuoret tai erilaiselta näyttävät tai muista poikkeavalla tavalla käyttäytyvät lapset.

Toistuvat, lyhyet keskustelut lapsesi kanssa hänen verkko­kokemuksistaan voivat auttaa kehittämään suhdettanne sellaiseksi, että hän kertoo todennäköisemmin sinulle, jos hän kohtaa netti­kiusaamista. Lapsesi on myös tärkeää ymmärtää, että jos näin tapahtuu hänelle, se ei ole hänen vikansa, ja on ihmisiä, jotka voivat auttaa häntä pääsemään sen yli.

  • Pysy rauhallisena, älä ylireagoi äläkä syytä lasta. Lapsen laitteiden taka­varikointi ei yleensä auta tilannetta.
  • Aloita kuuntelemalla. Selvitä, mitä on tapahtunut ja miltä se on tuntunut lapsesta. Ole hänen tukenaan.
  • Jos joku lähettää sopimattoman kuvan tai sisältöä, joka saa lapsen tuntemaan olonsa epämukavaksi, voit neuvoa lasta olemaan reagoimatta siihen.
  • Kannusta lasta esimerkiksi estämään tai mykistämään kyseinen tili ja ilmoittamaan sisällöstä sille alustalle, jossa tämä asia tapahtui.
  • Mieti erilaisia strategioita, joilla nettikiusaaminen saataisiin loppumaan, sekä sitä, miten voit auttaa lasta toipumaan ja oppimaan entistä sinnikkäämmäksi.
  • Ota lapsesi mukaan keskusteluihin ja ratkaisu­suunnitelmiin. Nettikiusaaminen johtaa usein sosiaalisen tilanteen hallinnan menettämiseen. Ottamalla lapsesi mukaan tilanteen selvittelyyn autat häntä pääsemään siitä yli.
  • Jos et tiedä mitä tehdä, hae apua koulukuraattorilta, opettajalta tai muulta asian­tuntijalta.
  • Vanhemmat voivat joskus pahentaa tilannetta reagoimalla siihen julkisesti. Reaktioiden tulee olla tarkkaan harkittuja.
  • Jos lastasi verkossa kiusaava henkilö on toinen lapsi, puutu tähän käytökseen yhdessä tämän lapsen vanhempien ja koulun viran­omaisten kanssa.
 • Ota asia vakavasti. Nettikiusaaminen voi olla merkki siitä, että lapsella on jokin hätänä, ja se voi johtaa vielä vakavampiin ongelmiin. Ennen kuin asetat seurauksia tälle käyttäytymiselle, ota selville, miksi lapsi käyttäytyy ilkeästi tai aggressiivisesti.

  Taustalla voi olla monia syitä, mutta tässä on joitakin esimerkkejä:

  • Yritys sopeutua vertais­ryhmään, joka kiusaa muita verkossa.
  • Ahdistuksen, vihan, masennuksen, hallinnan puutteen, turhautumisen tai stressin kokeminen.
  • Lapsi on itse nettikiusaamisen kohteena.
  • Tarve hallita tilannetta.
  • Tarve saada huomiota muilta.
  • Kyvyttömyys täysin ymmärtää nettikiusaamisen kielteisiä vaikutuksia.

  Jos lapsesi kiusaa muita verkossa, vanhemmat ja muut luotetut aikuiset voivat:

  • Selvittää, mitä lapsen elämässä tapahtuu tietääkseen, miten verkossa kiusaaminen on alkanut. Ottaa lapsen tunne­tilan, vertaisryhmän ja muut asiat huomioon.
  • Puhua lapsen kanssa ja selittää, miten nettikiusaaminen voi vahingoittaa muita ja häntä itseäänkin ja miksi se ei ole hyväksyttävää. Kertoa hänelle ystävällisyyden ja empatian tärkeydestä ja siitä, miten hänen tekonsa vaikuttavat muihin.
  • Harkita keskustelemista koulukuraattorin tai muun ammattilaisen kanssa neuvojen ja strategioiden saamiseksi.
  • Kertoa, että netti­kiusaamisesta tulee seurauksia.
  • Miettiä lapsen kanssa, miten hän voi pyytää anteeksi loukkaamaltaan ihmiseltä.

Hanki tukea tunteiden käsittelyyn ja mielen tasapainoon

Haluatko ottaa heti yhteyttä koulutettuun neuvon­antajaan? Nuortennetti tarjoaa ilmaista, luottamuksellista tukea ja neuvoja lapsille ja nuorille aikuisille.

Saat lisätietoja osoitteesta Nuortennetti.fi

Ilmoita

Voit tehdä kuvista ilmoituksen nimettömänä kotimaisessa Nettivihje-palvelussa.

Saat lisätietoja kotimaisesta Nettivihje-palvelusta