Luku 2. VoiceOverin perusteet

Tässä luvussa kerrotaan VoiceOverin peruskäytöstä ja kerrotaan, mistä saa ohjeita ohjelman käytön harjoitteluvaiheessa. Opit avaamaan ja sulkemaan VoiceOverin, keskeyttämään sen käytön, asettamaan näytön kohteiden kuvauksen päälle ja käyttämään kohteita. Lisäksi opit käyttämään kursorin seurantaa.

VoiceOverin kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit kytkeä VoiceOverin päälle ja pois päältä koska tahansa; sinun ei tarvitse käynnistää tietokonettasi uudelleen tai kirjautua uudelleen sisään.

Tapoja kytkeä VoiceOver päälle tai pois päältä:

Jos asetat Käyttöapu-asetukset sisältämään Käyttöapu-valikon tilavalikossa, valikko näyttää, kun VoiceOver on päällä tai pois päältä.

Kun käynnistät VoiceOverin ensimmäisen kerran, voit valita Pika-aloitusoppitunnin, joka on interaktiivisen opastuskierroksen VoiceOver-navigoinnin ja -vuorovaikutuksen perusteisiin. Kun VoiceOver on päällä, voit käynnistää oppaan koska tahansa painamalla VO-Komento-F8.

VoiceOverin käynnistäminen sisäänkirjautumisikkunaa varten

Voit valita Järjestelmäasetuksissa vaihtoehdon, joka kytkee VoiceOverin automaattisesti päälle Mac OS X:n sisäänkirjautumisikkunassa.

VoiceOverin käynnistäminen sisäänkirjautumisikkunaa varten
 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja osoita Käyttäjät.

  Jos Käyttäjät-asetukset on lukittu, avaa lukitus osoittamalla sivun vasemmassa alakulmassa olevaa lukkosymbolia ja kirjoita ylläpitäjän salasana.

 2. Siirrä tunnusluettelossa VoiceOver-kursori Kirjautumisvalinnat-kohtaan ja paina VO-Välilyönti.
 3. Paina kirjautumisvalinnoissa VO-Nuoli oikealle, kunnes kuulet ”Käytä VoiceOveria sisäänkirjautumisikkunassa”.
 4. Voit valita valintaneliön painamalla VO-Välilyönti.

Puheen keskeyttäminen

Kun VoiceOver puhuu, voit keskeyttää puheen väliaikaisesti ja jatkaa sitten siitä,mihin puhe viimeksi jäi.

Puheen keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen:

Paina Ctrl-näppäintä. Jos käytät VoiceOver-eleitä, napauta kahdella sormella ohjauslevyä. Voit jatkaa puhetta toistamalla komennon tai eleen.

Jos liikutat VoiceOver-kursoria, kun olet keskeyttänyt puheen, VoiceOver alkaa puhumaan VoiceOver-kursorissa olevaa kohdetta.

Jos et kuullut, mitä VoiceOver sanoi, voit painaa VO-Z toistaaksesi viimeisen sanan tai fraasin.

Tervetulovalintataulun käyttäminen

Kun aloitat VoiceOverin käytön, näkyviin tulee tervetulovalintataulu.

Tapoja käyttää valintataulua:

Jos valitsit, ettei tervetulovalintataulu tule enää näkyviin, mutta muutat mieltäsi ja haluat sen näkyvän, valitse vastaava valintaneliö VoiceOver-työkalun Yleiset-kategoriassa.

VoiceOver-ohjevalikon käyttäminen

Kun VoiceOver on käytössä, voit avata VoiceOver-ohjevalikon saadaksesi lisätietoja VoiceOverin käytöstä ja päästäksesi VoiceOver-kursorissa olevan kohteen komentoihin.

VoiceOver-ohjevalikon näyttökuva. Paneeli, jossa on musta tausta ja valkoinen teksti, otsikkona VoiceOver-ohjeet. Ohjevalikossa on seuraavat kohteet ylhäältä alas: Verkko-ohjeet, Komennot-ohjeet, Näppäimistö-ohjeet, Äänet-ohjeet, Pika-aloitusoppitunti, Käyttöönotto-opas. Kunkin kohteen oikealla puolella on komento, jolla voit avata ohjeen tai nuoli, jolla pääset ohjeen alivalikkoon.
VoiceOver-valikon käyttäminen:
 1. Avaa VoiceOver-ohjevalikko painamalla VO-H.

  VoiceOver-valikko tulee näkökykyisten käyttäjien avuksi näkyviin näytölle. Jos haluat suurentaa tai pienentää valikon kirjasinkokoa, paina }- tai {-näppäintä.

 2. Liiku valikossa ja alivalikoissa nuolinäppäimillä.
  • Jos et tiedä valikkokohteen tarkkaa nimeä, syötä muutama kirjain sen nimestä kaventaaksesi valikoiman niihin kohteisiin, jotka sisältävät kyseiset kirjaimet. Jos haluat kaikki kohteet takaisin luetteloon, paina Poistonäppäintä.
  • Kun menet alivalikkoon, kuulet kuinka monta kohdetta alivalikko sisältää.
  • Jos valikkokohteelle on määritetty näppäinkomento, kuulet sen kohteen nimen ilmoittamisen yhteydessä. Seuraavalla kerralla voit käyttää näppäinkomentoa ilman, että sinun täytyy avata VoiceOver-ohjevalikko. Jos haluat esimerkiksi päästä suoraan Komennot-valikkoon, voit painaa VO-H-H.
 3. Jos haluat valita valikkokohteen, paina Välilyöntiä tai Rivinvaihtonäppäintä.

  Jos haluat sulkea VoiceOver-ohjevalikon ilman, että teet valinnan, paina Esc-näppäintä.

Komennot-valikon käyttäminen

Jos tiedät tarvitsemasi VoiceOver-komennon nimen, muttet muista painettavia näppäimiä, voit käyttää Komennot-valikkoa komennon etsimiseen ja valitsemiseen ja käyttää sitä VoiceOver-kursorissa sillä hetkellä olevaan kohteeseen.

Komennot-ohjeet-valikon näyttökuva. Paneeli, jossa on musta tausta ja valkoinen teksti, otsikkona Komennot-ohjeet. Valikossa on seuraavat kohteet ylhäältä alas: Yleiset, Tiedot, Selaus, Teksti, Verkko, Etsi, Taulukot, Koko ja sijainti, Ääni, Pistekirjoitus, Näyttökohteet, Toimintopisteet, Siirtyminen. Kunkin kohteen oikealla puolella on nuoli, jolla pääset ohjeen alivalikkoon.
VoiceOver-komennon löytäminen:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa Komennot-valikko painamalla VO-H-H.
 2. Kirjoita joitakin komennon nimen kirjaimia Komennot-valikon rajaamiseksi vain komentoihin, jotka sisältävät kirjoittamasi kirjaimet.

  Selaa Komennot-valikkoa nuolinäppäimiä käyttämällä, kunnes kuulet tarvitsemasi komennon. Jos haluat nähdä kaikkien komentojen luettelon uudelleen, paina Poista.

 3. Kun kuulet tarvitsemasi komennon, paina rivinvaihtonäppäintä tai välilyöntiä, jolloin komentoa käytetään VoiceOver-kursorissa olevaan kohteeseen.

VO-näppäinten lukitseminen

VoiceOver-komennot syötetään painamalla Ctrl- ja Optio-näppäimiä (VO-näppäimiä) toimintonäppäimiin, nuolinäppäimiin ja muihin näppäimiin yhdistettyinä. Jos esimerkiksi haluat avata VoiceOver-ohjevalikon, paina VO-H.

Voit lukita VO-näppäimet mukavuussyistä niin, ettei sinun tarvitse painaa niitä komentoja syöttäessäsi. Sinun tarvitsee siis painaa vain komennon muita näppäimiä. Jos esimerkiksi haluat avata VoiceOver-ohjevalikon, paina H.

VO-näppäinten lukitseminen tai VO-näppäinten lukituksen poistaminen:

Paina VO-;.

Jos erikoisnäppäinten sijainti näppäimistölläsi ei ole sinulle entuudestaan tuttu, voit kytkeä Näppäimistö-ohjeet päälle VoiceOverissa.

VoiceOver-näppäinkomentojen ristiriitojen ratkaiseminen

Jotkin ohjelmat käyttävät toimintojen suorittamiseen Ctrl- ja Optio-näppäimiä (VO-näppäimiä) yhdessä toisen näppäimen kanssa. Jos käytät VoiceOveria ja haluat käyttää ohjelman komentoa, voit kirjoittaa komennon, joka kertoo VoiceOverille jättää seuraavan näppäinyhdistelmän huomioimatta.

Seuraavan näppäinyhdistelmän huomioimatta jättämisen kertominen VoiceOverille:
 1. Paina VO-Sarkain.
 2. Kirjoita ohjelmalle komento.

Voit vaihtaa useita Mac OS X:n ja muiden ohjelmien näppäinoikoteitä Näppäimistö-asetusten Näppäinoikotiet-osiossa.

Lisätietoja näppäimistä, näppäinoikoteistä ja eleistä

Näppäimistöohjeen ollessa käytössä, voit painaa mitä tahansa näppäintä kuullaksesi sen nimen tai näppäillä minkä tahansa näppäinoikotien kuullaksesi sitä edustavan VoiceOver-komennon. Lisäksi, jos käytät:

Kun käytät näppäimistöohjetta, et voi käyttää näppäimistöä, pistenäyttöä tai ohjauslevyä muihin tehtäviin.

Näppäimistöohjeen aloittaminen:

Paina VO-K VoiceOverin ollessa päällä.

Jos haluat kuulla näppäimen tai pistekirjoitusnäppäimen nimen:

Paina näppäintä. Paina esimerkiksi D-näppäintä kuullaksesi ”d”.

Jos haluat kuulla näppäimen VoiceOver-komennon:

Paina Ctrl-Optio ja näppäin. Paina esimerkiksi Ctrl-Optio-D kuullaksesi ”Ctrl-Optio-D Siirtää VoiceOver-kursorin Dockiin”.

Jos haluat kuulla eleen nimen ja VoiceOver-komennon:

Tee ele ohjauslevyllä. Esimerkiksi kaksoisnapauta kuullaksesi ”Kaksoisnapautus valitsee kohteen.”

Jos haluat kuulla näppäimen tai eleen vaihtoehtoiset toiminnot:

Jotkin näppäimet ja eleet suorittavat vaihtoehtoisia toimintoja, kun painat esimerkiksi Vaihto-, Ctrl-, Optio- tai Komento-muuntonäppäintä.

Kokeile painaa muuntonäppäimen kanssa Ctrl-Optio ja paina sitten näppäintä, niin kuulet sen mahdolliset muut toiminnot.

Näppäimistöohjeen lopettaminen:

Paina näppäimistön vasemmassa yläkulmassa olevaa Esc-näppäintä.

Jos sinulla on ongelmia käyttää tietokoneen normaalia QWERTY-näppäimistöä, voit vaihtaa näppäimistön Dvorak-asetteluun, joka optimoi näppäinasettelun kirjoittamismukavuuden ja -helppouden.

Jos sinulla on vaikeuksia painaa useampaa kuin yhtä näppäintä kerrallaan, voit kytkeä Yhden sormen näppäimet päälle helpottaaksesi muuntonäppäinyhdistelmien peräkkäistä käyttöä.

Tutustu VoiceOverin äänitehosteisiin

Mac OS X:ssä käytettävien äänten lisäksi VoiceOver käyttää lukuisia ainutlaatuisia äänitehosteita ilmoittaessaan tapahtumista (kuten ikkunan avaamisesta) ja sijainnista (kuten rajalle tulemisesta). Äänten kuvauksia kuuntelemalla voit tutustua niiden merkityksiin.

Äänitehosteiden kuvausten kuuleminen:
 1. Avaa VoiceOver-ohjevalikko painamalla VO-H.
 2. Selaa valikkoa alaspäin Äänet-ohjeisiin asti ja paina Nuoli alas -näppäintä.
 3. Voit selata luetteloa käyttämällä Nuoli alas ja Nuoli ylös -näppäimiä ja kuulla jokaisen äänitehosteen kuvauksineen.

  Voit toistaa äänitehosteen ja sen kuvauksen painamalla välilyöntiä.

 4. Kun olet valmis, sulje VoiceOver-valikko painamalla Esc-näppäintä.

Kohteen vihjeiden ja tietojen kuunteleminen

VoiceOver tarjoaa monia tapoja oppia kohteesta enemmän VoiceOver-kursorissa.

Tapoja oppia kohteesta enemmän:

Kuvaukset, ohejtagit ja ohjeet näytetään tekstityspaneelissa ja pistekirjoituspaneelissa, paneelien ollessa avoinna.

Verkkosivulla voi olla ”pääsyavaimeksi” kutsuttuja näppäinoikoteitä verkkokohteisiin, kuten linkkeihin ja painikkeisiin. VoiceOver havaitsee pääsyavaimet ja kuvailee ne, jos olet valinnut VoiceOver-työkalun Monisanaisuus-kategorian Vihjeet-osiosta, että ohjetagit puhutaan. Esimerkiksi kun VoiceOver havaitsee pääsyavaimen linkissä, se voi sanoa ”Pääsyavain saatavilla: s”, jolloin tarkoitetaan, että ”s” on pääsyavain. Voit sitten avata linkin painamalla Ctrl-S.

Kohdistuspaikan selvittäminen

Kuulet tietoja kohteista, joihin VoiceOver-kursori, näppäimistö tai hiiren osoitin on kohdistettuna käyttämällä F1–F6-näppäimiä yhdessä VO-näppäinten kanssa (Ctrl- ja Option-näppäimet).

Paina

Kuullaksesi

VO-F1

Ohjelmayhteenveto, joka kuvailee käytössä olevaa ohjelmaa ja muiden suoritettavien ohjelmien lukumäärää.

VO-F2

Ikkunayhteenveto, joka kuvailee käytössä olevaa ikkunaa.

VO-F3

Kohde, johon VoiceOver-kursori on kohdistettuna. Kuvaukseen sisältyy kohteen nykyinen tila, kuten onko valintaneliö valittuna tai liukusäätimen prosenttiarvo.

Jos käytät VoiceOver-eleitä, kuulet VoiceOver-kursorissa olevan kohteen napauttamalla ohjauslevyä kolmesti. Jos kursorissa ei ole kohteita, äänimerkki kertoo näytöllä olevasta tyhjästä alueesta.

VO-Komento-F3

VoiceOver-kursorissa olevan kohteen koko.

VO-Komento-F3-F3

VoiceOver-kursorissa olevan kohteen sijainti.

VO-F4

Kohde, johon näppäimistö on kohdistettuna. Kuvaus sisältää kohteen nykyisen tilan.

VO-F4-F4

Sijoituspisteen sijainti, joka lasketaan tekstikohteen vasemmasta yläkulmasta, johon sijoituspiste on sijoitettu. Voit esimerkiksi kuulla, että ”Sijoituspiste on muokattavan tekstin vasemmasta yläkulmasta 5 cm oikealla ja 13 cm alhaalla”.

VO-F5

Kohde, johon hiiren osoitin on kohdistettuna. Kuvaus sisältää kohteen nykyisen tilan.

VO-F5-F5

Hiiren osoittimen sijainti näytöllä x- ja y-koordinaatteina näytön vasemmasta yläkulmasta laskettuna.

VO-F5-F5-F5

Hiiren osoittimen sijainti x- ja y-koordinaateissa käytössä olevasta ikkunasta riippuen.

VO-F6

Valittuna oleva kohde (kuten kansio tai teksti dokumentissa).

Voit myös käyttää kohdistusääntä kuullaksesi äänitehosteet, jotka helpottavat paikallistamaan VoiceOver-kursorin näytöllä.

Kohteen sijainnin kuuleminen

Jos sinulla on stereokuulokkeet tai -kaiuttimet, voit käyttää tilaääntä kuullaksesi äänivihjeitä (tai äänitehosteita) kohteen sijainnista näytöllä. Tämä valinta on oletusarvoisesti päällä.

Tilaäänen kytkeminen päälle:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.
 2. Osoita kategoriaosiossa Ääni ja valitse sitten Salli tilaääni -valintaneliö.

Jos olet asettanut Käyttöapu-asetuksissa stereoäänen toistumaan monoäänenä, et voi kuulla VoiceOverin tilaääntä.

Etenemisen tai tilan muutosten kuuleminen

Voit kuulla, milloin VoiceOver-kursorissa oleva etenemispalkki tai tilateksti muuttuu. Esimerkiksi ohjelmistoa asennettaessa saatat kuulla ”Installation 45 percent completed” tai tikittävän äänen.

VoiceOver-komennon käyttäminen (vain tilatekstille):
 1. Voit avata roottorin monisanaisuusasetukset painamalla VO-V.

  Nämä asetukset käsittelevät muun muassa kirjoituskaikua, välimerkkejä ja tekstiattribuutteja.

 2. Paina Vasen nuoli- tai Oikea nuoli -näppäintä, kunnes kuulet ”kun tila muuttuu”. Kuulet myös nykyisen asetuksen.
 3. Paina Nuoli ylös tai Nuoli alas kunnes kuulet haluamasi asetuksen: Toista äänimerkki, Puhu, Älä tee mitään.
 4. Roottorin voi sulkea painamalla Esc.
VoiceOver-työkalun käyttäminen:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.
 2. Osoita kategoriaosiossa Monisanaisuus ja osoita sitten Ilmoitukset.
 3. Jos haluat nähdä kuvauksen tilatekstin ja edistymispalkin muutosten asetuksista, osoita oikeassa alakulmassa olevaa ohjepainiketta (näyttää kysymysmerkiltä).

Jos käytät liikkuvia asetuksia vieraskoneella muuttaessasi asetuksia, asetukset tallennetaan liikkuviin asetuksiin, ei vieraskoneelle.

Sisältöalueiden käyttäminen

Ikkunoissa, dokumenteissa ja verkkosivuilla on erilaisia alueita, jotka sisältävät tekstiä, tiedostoja tai muuta sisältöä. Kun VoiceOver-kursori tulee jollekin näistä alueista, se tunnistaa sisältöalueen. VoiceOver voi esimerkiksi tunnistaa vieritysalueet, HTML-sisällön, luettelot, reunukset, taulukot, ryhmät tai tekstialueet.

Voit navigoida sisältöalueen yli tai pysähtyä ja käyttää sitä lukeaksesi sen sisällön. Voit esimerkiksi navigoida Finder-sivupalkin yli päästäksesi näkymäselaimeen tai käyttää sivupalkkia avataksesi kansioita ja tiedostoja.

Käyttämisen aloittaminen:

Paina VO-Vaihto-Nuoli alas. Jos käytät VoiceOver-eleitä, pyyhkäise kahdella sormella oikealle ohjauslevyllä.

Käyttämisen lopettaminen:

Paina VO-Vaihto-Nuoli ylös. Jos käytät VoiceOver-eleitä, pyyhkäise kahdella sormella vasemmalle ohjauslevyllä.

Voit käyttää aluetta ja lopettaa alueen käyttämisen niin monta kertaa kuin on tarpeen. Kun mitään käytettävää ei enää ole, kuulet äänitehosteen.

VoiceOver-kursori pysyy käyttämäsi alueen rajojen sisäpuolella, joten voit navigoida vain kyseisen alueen sisällä.

Kohteiden valitseminen ja valintojen poistaminen

Voit valita joko yhden tai useamman kohteen ja poistaa niiden valinnat.

Kohteiden valitseminen:

Kun haluat kuulla nykyisen valinnan, paina VO-F6.

Kohteiden valintojen poistaminen:
 1. Kun haluat poistaa VoiceOver-kursorissa olevan yksittäisen kohteen, paina VO-Komento-Välilyönti.
 2. Jos käytät VoiceOver-eleitä, voit poistaa yksittäisen kohteen valinnan kaksoisnapauttamalla ohjauslevyllä.
 3. Jos haluat poistaa kaikkien valittujen kohteiden valinnat, siirry yhteen kohteista ja paina VO-Komento-F4. Jos haluat poistaa viimeisen ja nykyisen kohteen valinnan, paina VO-Komento-Välilyönti.

Muuntonäppäinten painamisen kuuleminen

Voit asettaa VoiceOverin puhumaan painamasi muuntonäppäimen nimen (Vaihto, Ctrl, Optio, Komento ja Fn). Ota asetus käyttöön, jos haluat oppia muuntonäppäinten sijainnin näppäimistöllä ja vähentää näppäilyvirheiden määrää.

Muuntonäppäimen painamisen kuuleminen:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.
 2. Osoita kategoriaosiossa Monisanaisuus ja osoita sitten Ilmoitukset.
 3. Valitse ”Ilmoita, kun muuntonäppäintä painetaan” -valintaneliö.

Kohteiden vetäminen näppäimistöä käyttämällä

Voit käyttää hiirtä tiedostojen vetämiseen ja pudottamiseen hiiren seurannan ollessa päällä tai pois päältä.

Kohteiden siirtäminen hiirtä ja näppäimistöä käyttämällä:
 1. Siirrä VoiceOver-kursori siirrettävän kohteen päälle.

  Jos hiiren seuranta ei ole päällä, voit siirtää VoiceOver-kursorin kohdesijaintiin painamalla VO-Komento-F5.

 2. Varmista, että hiiri on kohteen päällä (paina VO-F5).
 3. Lukitse hiiren painike (paina VO-Komento-Vaihto-välilyönti).
 4. Siirrä VoiceOver-kursori kohdesijaintiin.

  Jos hiiren seuranta ei ole päällä, voit siirtää hiiren kohdesijaintiin painamalla VO-Komento-F5.

 5. Varmista, että hiiri on kohdesijainnin päällä (paina VO-F5).
 6. Poista hiiren painikkeen lukitus (paina VO-Komento-Vaihto-välilyönti).

Kursorin seurannan kytkeminen pois päältä

VoiceOver-kursori ja näppäimistökohdistus on asetettu seuraamaan toisiaan. Voit kytkeä VoiceOver-kursorin seurannan pois päältä, kun haluat työskennellä näppäimistön, hiiren osoittimen ja lisäyskohdan kanssa itsenäisesti. Kun kursorin seuranta on pois päältä, voit jättää näppäimistön kohdistuksen dokumenttiin, jonka kanssa työskentelet, ja tarkistaa VoiceOver-kursorin avulla tietoja muualta tietokoneeltasi kadottamatta sijaintiasi dokumentissa.

Kursorin seurannan kytkeminen pois päältä:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.
 2. Poista näppäimistökohdistukseen ja VoiceOver-kursoriin liittyvien kahden valintaneliön valinnat.
 3. Poista lisäyskohtaan ja VoiceOver-kursoriin liittyvien kahden valintaneliön valinnat.
 4. Valitse Hiiren kursori -ponnahdusvalikosta ”Jättää VoiceOver-kursorin huomioimatta”.

Kun työskentelet kursorin seurannan ollessa pois päältä, voit käyttää tarvittaessa pikakomentoja, jos sinun tarvitsee siirtää VoiceOver-kursori sinne, minne toinen sijaitsee.

Voit ottaa työskennellessäsi VoiceOver-työkalussa asettamasi kursorin seurannan asetukset pois käytöstä painamalla VO-Vaihto-F3. Jos painat komentoa uudelleen, kursorin seurannan asetukset, jotka komento poisti käytöstä, tulevat uudelleen käyttöön. Komento ei muuta VoiceOver-työkalun asetuksia.

Työskenteleminen kursorin seurannan ollessa pois päältä

Kun työskentelet kursorin seurannan ollessa pois päältä, voit käyttää tarvittaessa pikakomentoja, jos sinun täytyy siirtää VoiceOver-kursori sinne, minne toinen sijaitsee.

Tapoja synkronoida kursoreja:

Kursorin seurannan käyttöönotto hiirelle

Voit laittaa kursorin seurannan hiireen päälle, niin että hiiren osoitin ja VoiceOver-kursori täsmäävät.

Kursorin seurannan käyttöönotto hiirelle:
 1. Kun VoiceOver on kytketty päälle, avaa VoiceOver-työkalu painamalla VO-F8.
 2. Osoita kategoriaosiossa Navigointi ja valitse vaihtoehto Hiiren kohdistin -ponnahdusvalikosta:
  • Jos haluat saada hiiren kursorin liikkumaan yhdessä VoiceOver-kursorin kanssa, valitse Seuraa VoiceOver-kursoria.
  • Jos haluat saada VoiceOver-kursorin liikkumaan yhdessä hiiren kursorin kanssa, valitse Siirtää VoiceOver-kursoria.

VoiceOver-työkalun käyttäminen

VoiceOver-työkalu on ohjelma, jota käytät VoiceOverin oletusasetusten muokkaamiseen omiin tarpeisiisi soveltuviksi. Siinä on helposti selattava luettelo asetuskategorioita.

VoiceOver-työkaluikkunan näyttökuva. VoiceOver-työkaluikkuna on jaettu pystysuunnassa kahteen osaan. Vasemmanpuoleisessa sivupalkissa on kategoriat, joiden edessä on symboli. Oikealla on valitun kategorian asetusvaihtoehdot. Tässä kuvassa sivupalkissa on valittuna Selaus, ja oikealla näkyvät selauksen asetusvaihtoehdot. Ikkunan oikeassa alakulmassa on ohjepainike, jonka kautta pääsee VoiceOverin verkko-ohjeiden aiheeseen hakemaan lisätietoa sen asetuksista. Ohjepainike näkyy VoiceOver-työkalun kaikissa ikkunoissa ja osioissa.

Kun valitset VoiceOver-työkaluikkunan vasemmasta reunasta kategorian, käytettävissäsi olevat valinnat tulevat näkyviin oikealle puolelle. Joissakin kategorioissa on valintoja järjestettyinä osioihin, jotka on lueteltu oikean puolen yläreunassa. Voit siirtyä kategorioiden ja osioiden välillä käyttämällä hiirtä, nuolinäppäimiä, Sisältö-valikkoa tai näppäinoikoteitä.

Valikkoriviltä käsin pääsee käyttämään komentoja, jotka liittyvät vienti- ja tuontiasetuksiin, liikkuvien asetusten käyttöönottoon ja joidenkin tai kaikkien asetusten nollaamiseen oletusasetuksiinsa.

Jokainen kategoria tai osio sisältää ohjepainikkeen, joka sijaitsee ikkunan oikeassa alakulmassa. Osoittamalla painiketta voit avata VoiceOverin verkko-ohjeissa olevan sivun, joka selittää kyseisen kategorian tai osion jokaisen valinnan.

VoiceOver-työkalun avaaminen: